Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka

23.09.2019

Obowiązkowa dematerializacja akcji – nowe przepisy wejdą w życie w 2021 r.

W 2021 r. wprowadzone zostaną zmiany dotyczące obligatoryjnej dematerializacji akcji na okaziciela i akcji imiennych spółek akcyjnych oraz spółek komandytowo-akcyjnych – wynika z nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, którą opublikowano w Dzienniku Ustaw. W efekcie dematerializacja będzie dotyczyć także tych akcji, które obecnie nie podlegają obowiązkowej dematerializacji na podstawie ustawy o ofercie publicznej i ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Zgodnie z nowelą, obligatoryjna dematerializacja, czyli zmiana formy akcji z papieru wartościowego na zapis w systemie teleinformatycznym, akcji spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych będzie dotyczyć akcji, które nie podlegają obowiązkowej dematerializacji zgodnie z ustawą z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i  warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i ustawy z 25 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Po zmianach obowiązywać zacznie zasada mówiąca, że akcje spółki niebędącej spółką publiczną podlegają rejestracji w rejestrze akcjonariuszy. Taki rejestr prowadzony ma być w elektronicznej formie przez uprawniony podmiot. Co ważne, w rejestrze ujawniane będą akcje rejestrowe i wszelkie prawa z nimi związane.

„Prowadzenie rejestru akcjonariuszy powierzone zostanie podmiotom kwalifikowanym, tj. uprawnionym do prowadzenia rachunków papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Decyzję o wyborze prowadzącego rejestr podejmować będzie w drodze uchwały walne zgromadzenie, natomiast przy zawiązaniu spółki wyboru będą dokonywać założyciele. Z wybranym podmiotem spółka będzie zawierać umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy” – tłumaczy prezydencka kancelaria.

Zmiany wprowadza ustawa z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1789).

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r.

Z nowelizacją można się zapoznać tutaj.

mp

Hasła tematyczne: spółka komandytowo-akcyjna, spółka akcyjna, kodeks spółek handlowych

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz