Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

07.09.2020

Obowiązek JPK_VAT z deklaracją

JPK_VAT, który obejmie część deklaracyjną i ewidencyjną, będą obowiązkowo składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT za okresy od 1 października 2020 r. (tj. duże, średnie i małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy). Nowy JPK_VAT będzie dotyczyć rozliczeń VAT dokonywanych obecnie w deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Nie będzie natomiast dotyczyć skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem (VAT-12), jak również pozostałych deklaracji podatkowych, do których będą mieć zastosowanie dotychczasowe przepisy (np. VAT-8, VAT-9M, VAT-10, czy VAT-14).

1. Obecnie każdy podatnik świadczący usługi taksówek osobowych i rozliczający podatek VAT ryczałtem na druku VAT-12 ma obowiązek składania informacji JPK_VAT. Jednak nowy JPK_VAT z deklaracją nie obejmuje VAT-12. Czy w związku z tym należy sporządzać wyłącznie część ewidencyjną, a w części deklaracyjnej w pola obowiązkowe wpisać 0?

Nowy JPK_VAT, który zawiera część ewidencyjną i deklaracyjną, będzie dotyczyć wyłącznie rozliczeń VAT, które obecnie składa się na deklaracjach VAT-7 i VAT-7K. Nie będzie natomiast odnosić się do skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem (VAT-12), jak również pozostałych deklaracji podatkowych, do których będą mieć zastosowanie dotychczasowe przepisy (np. VAT-8, VAT-9M, VAT-10, czy VAT-14).

Podatnicy, którzy rozliczają VAT na tych deklaracjach, w tym na skróconej deklaracji VAT-12, nie będą mieć obowiązku składania nowego JPK_VAT z deklaracją.

 

2. Czy podatnik VAT, który korzysta ze zwolnienia na podstawie art 113 (zwolnienie podmiotowe), ale składa informację podsumowującą VAT-UE, ma obowiązek składania JPK_VAT z deklaracją?

Nie, nie ma takiego obowiązku.

 

3. Kiedy zawieszenie działalności gospodarczej zwalnia z przesyłania JPK_VAT z deklaracją?

Jeżeli podatnik – z uwagi na zawieszoną działalność gospodarczą – nie prowadzi zapisów w ewidencji VAT, nie ma obowiązku przesyłania JPK_VAT z deklaracją za okresy zawieszenia.

Jednak w niektórych sytuacjach (np. gdy dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów), pomimo zawieszenia działalności, uzupełnia ewidencję VAT i wysyła JPK_VAT z deklaracją.

W przypadku zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej nie trzeba składać deklaracji podatkowych – za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy (zgodnie z art. 99 ust. 7a ustawy o VAT). Jeżeli podatnik z powodu zawieszenia działalności gospodarczej nie prowadzi zapisów w ewidencji VAT, nie ma obowiązku przesyłania JPK_VAT z deklaracją za okresy zawieszenia.

Uwaga na wyjątki: zwolnienie z obowiązku składania deklaracji podatkowych nie dotyczy (art. 99 ust. 7b ustawy o VAT):

  • podatników, którzy dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
  • podatników, którzy importują usługi lub kupują towary – w zakresie których są podatnikami,
  • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego,
  • okresów rozliczeniowych, za które podatnik ma obowiązek rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu i za które ma obowiązek skorygować podatek naliczony.

W takim przypadku, pomimo zawieszenia działalności gospodarczej, należy prawidłowo ująć w ewidencji VAT czynności lub zdarzenia, które wystąpiły - i złożyć JPK_VAT z deklaracją.

 

4. W okresie zawieszenia działalności gospodarczej (do 6 m-cy podatnik nie jest wykreślony) podatnik wykonał usługę przedmiotowo zwolnioną. Czy ma on obowiązek wysłania JPK_VAT z deklaracją?

Jeżeli w okresie zawieszenia wystąpiły czynności zwolnione z art. 43 ust. 1 ustawy o VAT, podatnik nie ma obowiązku składania JPK_VAT z deklaracją za ten okres. Tę sprzedaż wykaże w pierwszym pliku JPK_VAT z deklaracją, który składa po odwieszeniu działalności.

 

5. Czy w okresie zawieszenia (do 6 m-cy podatnik nie jest wykreślony) podatnik, który zrobił zakupy, ma obowiązek wysyłania pliku JPK_VAT z deklaracją za poszczególne miesiące?

Nie, w takiej sytuacji podatnik może wykonać odliczenie w JPK_VAT z deklaracją, który składa za pierwszy okres rozliczeniowy po odwieszeniu.

 

6. Czy jeżeli podatnik - który zawiesił działalność gospodarczą, a rozlicza się kwartalnie - odwiesił prowadzenie działalności gospodarczej w pierwszym miesiącu kwartału, wykonał sprzedaż i w tym samym miesiącu ponownie zawiesił prowadzenie działalności, ma obowiązek wysłania JPK_VAT z deklaracją z ewidencją za dwa pozostałe miesiące kwartału?

Nie, w takiej sytuacji podatnik nie ma takiego obowiązku. Natomiast powinien złożyć plik z wypełnioną częścią deklaracyjną do 25. dnia miesiąca, następującego po zakończonym kwartale.

 

7. Podatnik, który wykonuje tylko czynności zwolnione z art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług, zarejestrował się jako podatnik VAT czynny. Czy ma obowiązek składania JPK_VAT z deklaracją? Co w sytuacji, gdy wyrejestruje się z VAT w trakcie miesiąca?

Tak, taki podatnik ma obowiązek złożenia JPK_VAT z deklaracją. Jeśli wykonuje wyłącznie czynności zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (tak samo, gdy skorzysta ze zwolnienia z art. 113 ust. 1 i 9 ustawy), może złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R i organ rejestruje go jako tzw. „podatnika VAT zwolnionego".

Jeśli podatnik chce zrezygnować ze zwolnienia podmiotowego albo wykonywał wyłącznie czynności zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT i chce rozpocząć wykonywanie czynności innych niż zwolnione, ma obowiązek w odpowiednim terminie zgłosić to do właściwego naczelnika urzędu skarbowego i złożyć wniosek VAT-R (albo aktualizację VAT-R), jako zwolniony z VAT. W tym terminie ma też obowiązek składać JPK_VAT z deklaracją. Jeśli podatnik wykonuje wyłącznie czynności zwolnione z VAT, nie rejestruje się jako podatnik VAT czynny. Jeśli podatnik wyrejestruje się z VAT w trakcie miesiąca, JPK_VAT z deklaracją składa także za ten miesiąc, w którym doszło do wyrejestrowania

 

8. Podatnik jest wykreślony z rejestru VAT na podstawie art. 96 ust. 9a pkt 1 ustawy o VAT (zawieszenie działalności). Czy podatnik, który likwiduje działalność gospodarczą w styczniu 2021 r. i sporządza spis z natury, ma obowiązek składania JPK_VAT z deklaracją?

Tak, podatnik powinien złożyć JPK_VAT z deklaracją, który zawiera zarówno część deklaracyjną, jak i ewidencyjną.

 

źródło: www.podatki.gov.pl

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz