Nowy zakaz świadczenia usług księgowych i rachunkowych na rzecz Rosji

W ramach nowego pakietu sankcji unijnych na Rosję przewidziano również zakaz świadczenia na rzecz tego kraju określonych usług, w tym m.in. usług księgowych, rachunkowych i doradztwa podatkowego. Eksperci wskazują, że oznacza to konieczność ustalania wymaganych informacji o podmiotach, by uniknąć negatywnych konsekwencji związanych z nowymi ograniczeniami.

Zmiany przewiduje rozporządzenie Rady 2022/879 z 3 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. W praktyce zdecydowano się na rozszerzenie sankcji nałożonych na Rosję.

Zgodnie z art. 5n rozporządzenia, nowy zakaz dotyczy świadczenia usług księgowych, rachunkowych, audytowych, doradztwa podatkowego, doradztwa biznesowego, doradztwa w zakresie zarządzania oraz usług public relations na rzecz rządu Rosji oraz osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji.

Zakaz nie ma zastosowania względem usług, które są niezbędne m.in. do wykonywania prawa do obrony w postępowaniu sądowym i prawa do skutecznego środka prawnego. Tak samo jest z usługami przeznaczonymi do wyłącznego użytku osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji, które są np. własnością osoby prawnej, podmiotu albo organu zarejestrowanego/utworzonego na mocy prawa państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Wyłączenie zakazu ma być możliwe również po uzyskaniu zezwolenia odpowiednich organów. Chodzi tutaj głównie o kwestie związane z celami humanitarnymi, medycznymi i żywnościowymi, a także ewakuacyjnymi czy odnoszącymi się do społeczeństwa obywatelskiego.

Jednocześnie przewidziano także zakaz rejestracji, zapewniania adresu siedziby statutowej, adresu prowadzenia działalności, świadczenia usług zarządzania na rzecz trustów oraz podobnych porozumień prawnych, kiedy trust jest ustanawiany lub jego beneficjentami są określone w rozporządzeniu osoby.

„Nowy pakiet sankcji ma niebagatelne znaczenie dla branż zajmujących się księgowością, rachunkowością, audytem, doradztwem podatkowym, biznesowym i doradztwem w zakresie zarządzania oraz usług public relations, jak również dla podmiotów świadczących usługi związane z trustami i prawnymi porozumieniami do nich podobnymi. Celem uniknięcia negatywnych konsekwencji prawnych wynikających z wprowadzonych ograniczeń, podmioty zajmujące się wskazanymi działalnościami będą zmuszone podjąć niezbędne działania w zmierzające do ustalenia wymaganych informacji o podmiotach dla których świadczą usługi” – oceniają eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton.

mp

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...