Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Szkolenia rozpoczynające się w najbliższych dniach - autopromocja

26.09.2019

Nowości w podatku VAT w roku 2019 oraz planowane zmiany na rok 2020

Ilość wprowadzonych i spodziewanych zmian w ustawie o podatku VAT w roku 2019 przekracza już 50. I są to zmiany dotykające istotnych obszarów, wpływające na praktykę rozliczeń podatku, prawo do odliczenia, konstrukcję pliku JPK, zasady stosowania kas fiskalnych, odpowiedzialność solidarną czy konieczność stosowania w rozliczeniach rachunków bankowych z tzw. białej listy. O ile w poprzednich latach zwykle wystarczające było zapoznanie się z nowymi przepisami, które wchodziły w życie na przełomie roku, tak w roku 2019 konieczna staje się ponowna analiza uregulowań VAT oraz procedur, stosowanych w organizacji. I właśnie przedstawienie zmian, które zaczęły i zaczną obowiązywać w 2019 r. oraz zmian, które wejdą w życie na początku roku kolejnego, jest przedmiotem szkolenia, które w najbliższym czasie odbędzie się w Poznaniu i Warszawie.

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Obligatoryjny mechanizm podzielonej  płatności (split payment)
 2. Zmiany w zasadach stosowania odpowiedzialności solidarnej.
 3. Informacja podsumowująca
 4. Obowiązek posiadania rachunku firmowego
 5. Zastąpienie deklaracji VAT plikami JPK
 6. Kasy fiskalne on-line
 7. Biała księga podatników VAT - nowy rejestr podatników VAT oraz konsekwencje jego wprowadzenia  
 8. Nomenklatura scalona CN oraz PKWiU 2015
 9. Opodatkowanie czasopism 
 10. Uchylenie przepisów w zakresie odwrotnego obciążenia - zasady dokonywania korekt oraz okres przejściowy
 11. Zmiany w zakresie przepisów dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym
 12. Matryca podatkowa VAT
 13. Wiążąca informacja stawkowa - nowa instytucja w zakresie określania stawek podatkowych
 14. Uszczelnienie VAT m.in. w handlu internetowym 
 15. Eliminacja nieprawidłowości w akcyzie związanej z obrotem preparatami smarowymi
 16. Zmiany w rozliczania VAT w obrocie produktami ropopochodnymi
 17. Zmiany w przepisach dotyczących rejestracji podatników
 18. Nowe przepisy dotyczące faktur wystawianych na podstawie paragonu fiskalnego
 19. Zasady obniżenia wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15 %
 20. Zmiany w zakresie zasad opodatkowania obrotu nieruchomościami (nowa definicja pierwszego zasiedlenia)
 21. Mosty transgraniczne
 22. Zmiany zasad rozliczania podatku VAT w przypadku likwidacji działalności gospodarczej
 23. Zmiana przepisów regulujących opodatkowanie importu towarów i WNT
 24. Ograniczenie stosowania zwolnień w podatku VAT w przypadku działań organów podatkowych i komorników
 25. Zwrot podatku w terminie 25 dni - korekta regulacji
 26. Zmiany zasad wykreślania oraz przywracania podatników z rejestru podatników podatku VAT
 27. Nowe wymogi w zakresie danych ujmowanych w ewidencji VAT oraz zasady raportowania ewidencji VAT
 28. Rozszerzenie katalogu wyłączeń ze zwolnienie podmiotowego VAT (limit 200.000 zł)
 29. Zmiany dotyczące faktur VAT RR 
 30. Centralny rejestr faktur.

Tutaj znajdują się wszystkie szczegółowe informacje o szkoleniu i formularz zgłoszeniowy

Hasła tematyczne: szkolenie: nowości w podatku vat

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »