Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Szkolenia rozpoczynające się w najbliższych dniach - autopromocja

12.12.2018

Nowość: Przedsprzedaż szkoleń otwartych

Udział w szkoleniu poprzedza zawsze analiza potrzeb, wybór miejsca i uzgodnienia z pracownikami, którzy mogą wziąć w tym szkoleniu udział. Potem przychodzi czas na określenie terminu i wybór firmy szkoleniowej. Istotna jest możliwość zaplanowania szkoleń z wyprzedzeniem - i właśnie między innymi dlatego w podatki.biz wprowadziliśmy przedsprzedaż szkoleń otwartych - oferując je w specjalnej cenie rezerwacyjnej.

Zasady korzystania z przedsprzedaży

Na stronie informacyjnej szkolenia objętego przedsprzedażą znajduje się informacja, poprzedzona nadtytułem: Uwaga: przedsprzedaż. Podajemy w niej termin, do którego należy zgłosić na szkolenie uczestników aby skorzystać z przedsprzedaży (datę zakończenia przedsprzedaży), cenę szkolenia w okresie przedsprzedaży oraz regularną cenę szkolenia.

Warunki płatności

Zapisując się na szkolenie można skorzystać z odroczonego terminu zapłaty. Mogą z niego skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą, spółki prawa cywilnego i handlowego oraz inne jednostki organizacyjne, składając zamówienie, którego wartość na jednym formujlarzu zgłoszeniowym przekracza 1000 zł brutto.

Zamawiających nie spełniających powyższych warunków, którzy ze względu na obowiązujące przepisy nie mogą opłacić szkolenia przed jego rozpoczęciem, prosimy o kontakt z dzialem obsługi klienta i wskazanie przepisów ograniczających.

W przypadku wyboru płatności po szkoleniu na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności Zgłaszający zobowiązany jest uiścić w terminie najpóźniej do 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia zaliczkę na poczet szkolenia w wysokości 50 zł netto od każdego zgłoszonego uczestnika szkolenia. Pozostałą część kwoty za szkolenie należy uiść w terminie do 14 dni po dacie szkolenia.

Szczegółowe warunki skorzystania z odroczonego terminu płatności znajdują się w formularzu zgłoszeniowym i regulaminie sklepu.

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz).

Niestawienie się na szkolenie lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów.

Uwaga: wysłanie formularza zgłoszeniowego na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.

Zapraszamy!

Aktualną listę szkoleń otwartych znajdziecie Państwo tutaj.

 

Hasła tematyczne: szkolenia - przedsprzedaż

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »