Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

24.11.2021

Nowe wzory ZUS RCA i ZUS DRA

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zmodyfikuje wzory imiennego raportu miesięcznego o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach (ZUS RCA) oraz deklaracji rozliczeniowej (ZUS DRA). Formularze zostaną dostosowane do zmian ustawowych. Jednocześnie uchylony zostanie wzór imiennego raportu miesięcznego o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne (ZUS RZA).

„Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany we wzorze imiennego raportu miesięcznego o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach – o symbolu ZUS RCA oraz we wzorze deklaracji rozliczeniowej – o symbolu ZUS DRA, w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Projekt przewiduje też uchylenie wzoru imiennego raportu miesięcznego o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne (ZUS RZA). W odniesieniu do dokumentów korygowanych za okresy przypadające w latach 1999-2021 stosowane będą (do 31 stycznia 2024) dotychczasowe wzory ZUS RZA.

Kolejną zmianą ma być wprowadzenie nowego kodu tytułu ubezpieczenia – 23 30, co jest związane z objęciem obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym małżonka prezydenta Polski. Jednocześnie zmieniony zostanie opis kodu 22 40. Nowe brzmienie tego opisu to „członek rady nadzorczej, podlegający z tego tytułu wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, oraz osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie”.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 17 listopada 2021 r.) Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

Z projektem rozporządzenia można się zapoznać tu, a nowe wzory ZUS RCA i ZUS DRA są dostępne tutaj.

mp

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz