Nowe przepisy pomogą w uszczelnianiu poboru opłat przez KAS

Ministerstwo Finansów szykuje zmiany w rozporządzeniu ws. wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego. Projektowane modyfikacje dotyczą identyfikacji dowodu wpłat należności za mandat karny oraz wykorzystania formularza wpłaty gotówkowej i polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego. Nowe regulacje mają pomóc w uszczelnianiu poboru opłat przez Krajową Administrację Skarbową.

Jak wskazują projektodawcy, konieczne jest dokonywanie wpłat grzywien (nałożonych w drodze mandatu karnego) oraz opłaty dodatkowej za niewniesienie opłaty za przejazd autostradą przy wykorzystaniu ustandaryzowanego formularza wpłaty gotówkowej i polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego. W praktyce zmodyfikowane zostaną objaśnienia do formularza dotyczącego polecenia przelewu i wpłaty gotówkowej.

„Projektowana zmiana pozwoli na określenie prawidłowej identyfikacji dowodu wpłaty należności za mandat karny. Niezbędnym elementem tejże wpłaty będzie seria i nr mandatu. Wykorzystanie formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego umożliwi ustandaryzowanie wpłat oraz automatyzację procesu poboru i księgowania otrzymanych wpłat z tytułu opłaty dodatkowej” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Projektodawcy podkreślają, że nowelizacja rozporządzenia będzie służyć też uszczelnianiu poboru opłat przez KAS. Ujednolicony formularz dla obsługi opłaty dodatkowej za niewniesienie opłaty za przejazd autostradą ma pozwolić na wykorzystanie mechanizmów automatycznego księgowania wpłat. Mechanizmy te są już obecnie wdrożone do systemu finansowo-księgowego do poboru i rozliczania należności przez organy KAS.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 26 października 2022 r.) Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego.

Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z projektem rozporządzenia można się zapoznać tutaj, a projektowany załącznik z objaśnieniami i przykładowym formularzem jest dostępny tu.

mp

 

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...