Nowa ustawa zlikwiduje część barier administracyjnych i prawnych

Sejmowa komisja nadzwyczajna ds. deregulacji przedstawiła projekt ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych. Zmiany będą dotyczyć w sumie 19 różnych ustaw. Autorzy projektu proponują m.in. podwyższenie kwot wolnych od opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn oraz podniesienie kwoty przychodów, do której możliwe jest prowadzenie tzw. działalności nieewidencjonowanej.

Pakiet zmian został przygotowany przez sejmową komisję nadzwyczajną ds. deregulacji. Nad projektem pracowano przez ostatnich kilka miesięcy.

„W projekcie w wielu przypadkach proponowane zmiany mają charakter kompromisowy i starają się uwzględniać zarówno interes publiczny jak i prywatny, a także interesy różnych podmiotów, których sytuacje regulują” – wskazują projektodawcy.

Część nowych regulacji będzie mieć bezpośredni wpływ na podatników i przedsiębiorców. Przykładowo, urealnione zostać mają kwoty wolne od opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Do tej pory kwoty te były oparte na 12-krotności, 9-krotności i 6-krotności wynagrodzenia minimalnego z 2003 r. (800 zł). Po zmianach punktem odniesienia będzie aktualny poziom płacy minimalnej (obecnie to 3010 zł).

Ważne znaczenie mieć będzie też zmiana w Prawie przedsiębiorców, zgodnie z którą podniesiona zostanie kwota przychodów, do której możliwe jest prowadzenie tzw. działalności nieewidencjonowanej. Próg ma zostać w praktyce podwyższony o 100 proc.

Znowelizowana zostanie również m.in. ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. W tym przypadku szykowane są np. zwiększenie udziału powierzchni przeznaczonej pod działalność handlową lub usługową czy też doprecyzowanie elementów wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji.

„Celem regulacji jest ograniczenie obciążeń administracyjnych dla obywateli, w tym przedsiębiorców, dlatego projektowane przepisy wpłyną pozytywnie na ich funkcjonowanie, w tym na działalność mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw” – podkreślono w uzasadnieniu projektu.

Wprowadzenie zmian przewiduje komisyjny – przygotowany przez sejmową komisję nadzwyczajną ds. deregulacji – projekt ustawy (z 17 września 2022 r.) o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych. Projekt trafił do Sejmu 22 września 2022 r.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z projektem ustawy można się zapoznać tutaj.

mp

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...