Nowa ustawa o ochronie sygnalistów już z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nową ustawę o ochronie sygnalistów. Przepisy, które wejdą w życie za kilka miesięcy, mają kompleksowo uregulować kwestie zgłaszania różnych naruszeń prawa, a jednocześnie zapewnić zgłaszającym odpowiedni poziom ochrony. Co ważne, finalna wersja ustawy w katalogu obszarów, w których można będzie dokonywać zgłoszeń, nie obejmuje regulacji prawa pracy.

Zgodnie z finalną wersją ustawy, sygnalistą będzie osoba, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą. Sygnalistami będą mogli być pracownik, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, przedsiębiorca, prokurent, akcjonariusz albo wspólnik, członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, stażysta, wolontariusz, praktykant, funkcjonariusz oraz żołnierz.

W praktyce wśród zgłaszanych naruszeń będą mogły znajdować się działania lub zaniechania niezgodne z prawem albo służące obejściu prawa, które dotyczą m.in. korupcji, zamówień publicznych, usług, produktów i rynków finansowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy, bezpieczeństwa produktów czy ochrony środowiska.

Ostatecznie procedury zgłaszania naruszeń nie będą obejmować prawa pracy, mimo że pierwotna wersja projektu ustawy zakładała takie rozwiązanie.

– Dobrze się stało, że posłowie po apelach pracodawców przyjęli poprawkę Senatu wykreślającą prawo pracy z procedury zgłoszenia naruszeń. Oczywiście popieramy wprowadzenie instytucji sygnalisty do polskiego porządku prawnego. Uznajemy ją za jak najbardziej zasadną również dla ochrony interesu firm. Jednak kwestia dodania prawa pracy od początku budziła wątpliwości, z uwagi na daleko idące konsekwencje natury prawnej i praktycznej – mówi ekspert Konfederacji Lewiatan, Krzysztof Kajda.

Zmiany wprowadza ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. Ustawa została 19 czerwca br. podpisana przez prezydenta.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z ustawą można się zapoznać tutaj.

mp

 

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...