31.08.2022: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

Niższe stawki VAT nie tak prędko

 

Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską, w celu umożliwienia finansowania istotnych zadań publicznych, związanych z realizacją polityki rządu, mających na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy oraz rosnących cen energii i podstawowych produktów, planowane jest przedłużenie rozwiązań wprowadzonych w ramach tarczy antyinflacyjnej, z jednoczesnym utrzymaniem stawek podatku VAT na dotychczasowym poziomie (czyli 23% i 8%).

 

Interpelacja nr 34950 do ministra finansów w sprawie przywrócenia stawek podatku od towarów i usług

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z planowanymi zmianami ustawowymi związanymi z wprowadzeniem „Nowego Ładu” proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

  1. Czy są plany zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) z 23% na 22% i z 8% na 7% w/na 2022 roku?
  2. Bazując na tegorocznych lub zeszłorocznych danych, jakie skutki dla sektora finansów publicznych miałyby zmiany w stawkach podatku VAT w wyżej wymienionym pytaniu (tj. z 23% na 22% i z 8% na 7%)?

Posłowie:
Marta Golbik, Ewa Kołodziej, Grzegorz Rusiecki

27 lipca 2022 r.

 

Odpowiedź na interpelację nr 34950 w sprawie przywrócenia stawek podatku od towarów i usług

Szanowna Pani Marszałek,

nawiązując do interpelacji nr 34950 posłów Marty Golbik, Ewy Kołodziej, Grzegorza Rusieckiego w sprawie przywrócenia stawek podatku od towarów i usług od 2022 r. i związane z tym skutki dla budżetu, uprzejmie informuję.

Zastosowanie stawek podwyższonych o 1 p.p. (zatem na poziomie 23 % i 8%) w roku 2022 r. wynika z obowiązujących przepisów art. 146aa ust. 1a i następne ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W tym zakresie nie są planowane zmiany. Skutki proponowanej w interpelacji zmiany stawek w warunkach 2022 r. wyniosłyby łącznie -12,57 mld zł, z czego skutki zmiany stawkiz 8% na 7% oszacowano na -3,46 mld zł,zaśzmiany stawkiz 23% na 22% na -9,11 mld zł1.

Jednocześnie wyjaśniam, że Inwazja Rosji na Ukrainę, bezprecedensowe wzrosty cen energii oraz dalsze zakłócenia w łańcuchach dostaw sprawiają, że nie tylko Polska, ale również pozostałe gospodarki UE i strefy euro nie wróciły do stanu normalności po pandemii COVID19. Wybuch wojny w Ukrainie i związane z tym zagrożenia postawiły nowe wyzwania przed polityką fiskalną państwa.

W efekcie niezwykle istotne jest podejmowanie przez państwo szybkich i adekwatnych oraz ukierunkowanych działań, mających na celu zminimalizowanie zagrożeń związanych z obecną sytuacją geopolityczną, jak również skutków rosnącej inflacji. Istotne jest przy tym zachowanie stabilności finansów publicznych.

W związku z powyższym, w celu umożliwienia finansowania istotnych zadań publicznych, związanych z realizacją polityki rządu, mających na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy oraz rosnących cen energii i podstawowych produktów, planowane jest przedłużenie rozwiązań wprowadzonych w ramach tarczy antyinflacyjnej2, z jednoczesnym utrzymaniem stawek podatku VAT na dotychczasowym poziomie (czyli 23% i 8%)3.

 

Sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Artur Soboń

Warszawa, 26 sierpnia 2022 r.

 

1 Do oszacowania skutków zmiany stawek wykorzystano wskaźniki makroekonomiczne z kwietnia 2022 r. (https://www.gov.pl/web/finanse/wytyczne-sytuacja-makroekonomiczna).

2 Czyli obniżki stawek VAT, obniżki i zwolnienia z podatku akcyzowego oraz czasowe wyłączenie z podatku od sprzedaży detalicznej określonych towarów.

3 https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatku-dochodowym-od-osob-prawnych-oraz-niektorych-innych-ustaw5.

 

Hasła tematyczne: stawka vat - stawka podatku od towarów i usług, ministerstwo finansów, interpelacja

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...