27.03.2018: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka

NIK o skuteczności działań wymierzonych w szarą strefę

Walka z szarą strefą w latach 2015-2016 nie przynosiła oczekiwanych rezultatów – wynika z kontroli przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli. Wzrost skuteczności odnotowano natomiast w 2017 r., kiedy to wprowadzono kilka różnych zmian uszczelniających system podatkowy.

Wyniki ostatnich kilku kontroli przedstawiono podczas konferencji na Uniwersytecie Szczecińskim, w której uczestniczył również prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski.

Z przeprowadzonych kontroli wynika, że w latach 2015-2016 walka z szarą strefą na rynku paliw ciekłych nie przynosiła spodziewanych efektów. Zdaniem analityków NIK, nie udało się ograniczyć liczby podmiotów działających w szarej strefie i dokonujących oszustw podatkowych. Wartość całego rynku szacuje się na 100 mld zł, a w 2014 r. straty z nieodprowadzonych podatków od sprzedanego paliwa wyniosły w sumie ok. 8 mld zł.

„Nielegalny obrót paliwami zaburza konkurencję i ma negatywny wpływ na funkcjonowanie rzetelnych przedsiębiorców, wywiązujących się uczciwie ze wszystkich zobowiązań. Zaburzenie konkurencji skutkuje mniejszymi przychodami i mniejszymi zyskami uczciwych przedsiębiorców (ze względu na utratę dotychczasowych rynków zbytu i wymuszoną konieczność eksportu), co ma negatywny wpływ na wysokość płaconych przez nich podatków” – czytamy w komunikacie NIK.

Sytuacja uległa zmianie w 2017 r., kiedy to wprowadzono szereg zmian w prawie, które miały uszczelnić polski system podatkowy. Wdrożono wtedy m.in. pakiet zmian w ustawie o VAT i rozszerzono stosowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Jednocześnie utworzono Krajową Administrację Skarbową i wprowadzono tzw. pakiet przewozowy.

„Zauważalny wzrost dochodów podatkowych nastąpił natomiast w 2017 r. Obecnie można powiedzieć, że podjęte w ostatnim czasie wielokierunkowe działania w celu uszczelnienia systemu podatkowego przynoszą rezultaty” – wskazuje NIK.

mp

Hasła tematyczne: najwyższa izba kontroli (nik), nik, szara strefa, paliwa ciekłe

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...