Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

30.07.2014

Nieujawnione źródła przychodów - ważny wyrok TK

Niektóre regulacje dotyczące podatku od dochodów nieujawnionych przez podatników są niezgodne z ustawą zasadniczą – orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny. Zakwestionowane zapisy uznano za niepozwalające na precyzyjne określenie przedmiotu opodatkowania. Obecne przepisy zachowają moc przez 18 miesięcy.

Za sprzeczny z konstytucją uznano art. 20 ust. 3 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. Według TK, przepis ten jest niezgodny z zasadą określoności przepisów prawa w dziedzinie prawa podatkowego. To już drugi tego rodzaju wyrok Trybunału. Obowiązujące wcześniej przepisy (między 1998 a 2006 r.) – bardzo podobne do tych obecnych – również okazały się niekonstytucyjne.

Pytania prawne w tej sprawie złożyły Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim i Naczelny Sąd Administracyjny. Wątpliwości dotyczyły użytych w art. 20 wyrażeń, takich jak m.in. „czynienie wydatków”, „gromadzenie mienia” oraz „przychody opodatkowane”.

„Wskazana nowelizacja ma nie tylko charakter wyjaśniający, czy doprecyzowujący, ale modyfikuje konstrukcję podstawy opodatkowania. W stanie prawnym od 1 stycznia 2007 r. bowiem tylko mienie zgromadzone przed poniesieniem wydatków, a nie mienie zgromadzone w danym roku podatkowym może obniżać podstawę opodatkowania. Dodając słowo „uprzednio”, ustawodawca zastrzegł przy tym, że przychody i zgromadzone mienie, które mają być źródłem pokrycia wydatku, powinny zostać opodatkowane przed poniesieniem tego wydatku” – czytamy w komunikacie wydanym przez TK.

Zakwestionowane wyrażenia uznano za niejasne i nieprecyzyjne, niepozwalające na jednoznaczne ustalenie definicji „przychodów ze źródeł nieujawnionych” oraz „przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach”.

Ustawodawca będzie mieć 18 miesięcy, licząc od daty publikacji treści wyroku w Dzienniku Ustaw, na znowelizowanie przepisów. Do tego czasu – uznany za niekonstytucyjny – przepis ma być przestrzegany i stosowany przez wszystkich adresatów, co ma pozwolić na dalsze prowadzenie postępowań ws. podatku od dochodów nieujawnionych.

„Właściwe organy administracji podatkowej i sądy administracyjne powinny brać pod uwagę stany faktyczne konkretnych spraw. Powinny także uwzględnić powody, dla których Trybunał odroczył w czasie utratę mocy przepisu naruszającego zasady konstytucyjne, rodzaj tego naruszenia i znaczenie tego przepisu dla prawidłowego funkcjonowania norm prawa podatkowego” – zaznacza TK.

Wyrok Trybunału jest ostateczny, a jego sentencja zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw.

(Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 29 lipca 2014 r., sygn. akt P 49/13)

mp

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz