Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

30.08.2019

MRPiPS zamierza zmodyfikować m.in. druki ZUS RCA i ZUS DRA

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej opublikował projekt rozporządzenia, w którym przewidziano zmodyfikowanie m.in. wzorów imiennego raportu ZUS RCA oraz deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Zmiany zaczną obowiązywać z początkiem 2020 r.

W projekcie przewidziano określenie nowych wzorów imiennego raportu miesięcznego o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach (ZUS RCA), deklaracji rozliczeniowej (ZUS DRA) oraz informacji miesięcznej dla osoby ubezpieczonej.

Korekty są bezpośrednio związane ze zmianami wdrażanymi na poziomie ustawowym. Chodzi m.in. o wprowadzenie obowiązku opłacania składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON) razem ze składką na Fundusz Pracy. W efekcie do deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA dodane zostaną odpowiednie opisy.

Z kolei nowe przepisy dotyczące pracowniczych planów kapitałowych (PPK) wprowadzają zmiany rozszerzające zakres danych wykazywanych w imiennym raporcie ZUS RCA.

„W imiennym raporcie miesięcznym o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA, informacji miesięcznej dla osoby ubezpieczonej oraz w informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej konieczne jest dodanie bloków, w których wykazywane będą przez płatników składek kwoty wpłaty w ramach pracowniczego planu kapitałowego finansowane przez płatnika składek” – wskazują projektodawcy.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 21 sierpnia 2019 r.) Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r.

Z projektem rozporządzenia można się zapoznać tutaj, a z załącznikami do projektowanego rozporządzenia tutaj.

mp

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz