25.07.2022: Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP

MPiPS: Nie będzie waloryzacji świadczenia 500 plus

 

1 kwietnia 2016 r. w życie wszedł rządowy program dotyczący świadczenia 500 plus. Jednakże od 2016 roku na skutek inflacji oraz wzrostu cen wielu produktów i usług, obecnie 500 zł jest "o wiele mniej warte" niż 500 zł w 2016 roku. Czy planowana jest waloryzacja świadczenia? Jak możemy przeczytać w odpowiedzi na interpelację poselską, Aktualnie Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nie prowadzi prac nad zmianą ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w zakresie podniesienia wysokości świadczenia wychowawczego.

 

Interpelacja nr 34120 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie waloryzacji świadczenia z tytułu programu "Rodzina 500 plus"

Szanowna Pani Minister,

1 kwietnia 2016 r. w życie wszedł rządowy program dotyczący świadczenia 500 plus. Jak możemy przeczytać na rządowych stronach internetowych: "W ramach tego programu rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalane na roczny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego".

Jednakże od 2016 roku na skutek inflacji oraz wzrostu cen wielu produktów i usług, obecnie 500 zł jest "o wiele mniej warte" niż 500 zł w 2016 roku.

W związku z powyższym zwracam się do Pani Minister z następującym pytaniem:

Czy planowana jest waloryzacja świadczenia z tytułu programu "Rodzina 500 plus"? Jeżeli tak, to od kiedy, w jakiej wysokości oraz na jakich zasadach?

 

Poseł Grzegorz Rusiecki

10 czerwca 2022 r.

 

Odpowiedź na interpelację nr 34120 w sprawie waloryzacji świadczenia z tytułu programu "Rodzina 500 plus"

Szanowna Pani Marszałek,

Program „Rodzina 500+” jest największym programem społecznym po transformacji ustrojowej w Polsce, który odmienił życie wielu rodzin. Rodziny stały się zamożniejsze, pojawiły się lepsze perspektywy ich rozwoju. Program zagwarantował lepsze warunki zakładania rodzin i wychowania dzieci i dlatego jest uznawany za jeden z najlepszych sposobów wspierania rodzin niemal we wszystkich grupach społecznych, przy jednoczesnym poszanowaniu jej autonomii.

Od 1 lipca 2019 r. zniesione zostało kryterium dochodowe na pierwsze dziecko, dzięki czemu znacząco rozszerzył się krąg osób które pobierają świadczenie wychowawcze. Powszechny charakter programu (brak kryterium dochodowego), to dodatkowa gwarancja na utrwalanie i wzmocnienie jego pozytywnych efektów.

Należy również zauważyć, że rząd Zjednoczonej Prawicy jest gwarantem kontynuacji realizacji powyższego programu i nie jest planowane wprowadzanie żadnych ograniczeń w jego realizacji ani tym bardziej jego likwidacji.

Aktualnie MRiPS nie prowadzi prac nad zmianą ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w zakresie podniesienia wysokości świadczenia wychowawczego.

Należy jednocześnie pamiętać, że realizacja programu „Rodzina 500+” to nie jedyne działania rządu w obszarze polityki rodzinnej. Konsekwentnie wzmacniane są także inne, w tym pozafinansowe programy wspierające rodziny z dziećmi na utrzymaniu, a w szczególności program Maluch+ dotyczący rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

Obok programu „Rodzina 500+”, kolejnym komponentem kompleksowej i długofalowej polityki rodzinnej, jest program „Dobry start”. Na podstawie ww. programu co roku na uczące się w szkole dzieci w wieku od 7. do 20. r. życia (w przypadku dzieci niepełnosprawnych do 24. r. życia) przyznawane jest świadczenie dobry start w wysokości 300 zł jednorazowo na dziecko w związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym. Świadczenie dobry start przysługuje niezależnie od osiąganego dochodu.

Do rodzin o niższych dochodach kierowane są dodatkowo świadczenia z systemu świadczeń rodzinnych (szczególnie zasiek rodzinny z dodatkami). Przy jednoczesnym uwzględnieniu świadczenia wychowawczego, świadczenia dobry start (których przyznanie nie jest uzależnione od dochodów rodziny) oraz świadczeń z pomocy społecznej oznacza to, że wsparcie kierowane do rodzin o niskich dochodach jest odpowiednio wyższe.

Poza powyższymi inicjatywami i programami wspierającymi rozwój polskich rodzin, należy także wskazać najnowszą deklarację programową rządu - Polski Ład, która obejmuje szereg rozwiązań na rzecz rodzin z wielu obszarów, m.in. polityki mieszkaniowej, podatkowej, rynku pracy, a także dużo większe nakłady na rozwój sieci instytucji opieki nad najmłodszymi dziećmi.

Realizowana w ramach Polskiego Ładu ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. poz. 2270) wprowadziła nowe instrumenty finansowe wsparcia rodzin, z których mogą korzystać również rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi na utrzymaniu, w postaci nowego świadczenia - rodzinnego kapitału opiekuńczego oraz dofinansowania do pobytu dziecka w instytucji opieki dla dzieci do lat 3.

Rodzinny kapitał opiekuńczy jest świadczeniem wypłacanym rodzicom na pokrycie kosztów opieki nad drugim dzieckiem w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia. W sumie to 12 tys. zł wsparcia, a rodzice sami wybierają, czy chcą otrzymywać po 1 tys. zł miesięcznie przez rok, czy po 500 zł miesięcznie przez dwa lata. Powyższe wsparcie jest niezależne od dochodów rodziny, a rodzinny kapitał opiekuńczy nie podlega opodatkowaniu. Realizacja rodzinnego kapitału opiekuńczego rozpoczęła się 1 stycznia 2022 r.

Ww. ustawa wprowadziła również dofinansowanie do pobytu dziecka w instytucji opieki dla dzieci do lat 3 w wysokości 400 zł miesięcznie. Dofinansowanie to przysługuje na dziecko uczęszczające do żłobka, klubu dziecięcego lub znajdujące się pod opieką dziennego opiekuna, na które nie został przyznany kapitał opiekuńczy - zatem będą to m.in. dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie, dzieci pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte kapitałem. Dofinansowanie jest przekazywane bezpośrednio prowadzącemu instytucję opieki, który ma obowiązek obniżyć opłatę rodziców za pobyt dziecka w instytucji.

 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej
Barbara Socha

Warszawa, 29 czerwca 2022 r.

 

Hasła tematyczne: interpelacja, waloryzacja, 500 zł na dziecko (500+), ministerstwo rodziny i polityki społecznej

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (1)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...
28.07.2022 08:06:57
aaa