Mikrorachunek dla podatników VAT

Indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek podatkowy, to nowość, która zaczęła obowiązywać z dniem 1 stycznia 2020 r. Jednak w pewnym sensie nie jest to nowe rozwiązanie. Stanowi ono bowiem powielenie dobrego wzoru funkcjonującego już od jakiegoś czasu w rozliczeniach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

 

Mikrorachunek podatkowy jest indywidualnym rachunkiem każdego przedsiębiorcy, który występuje jako podatnik czy też płatnik oraz każdej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy z tych podmiotów ma obowiązek dokonywania wszelkich płatności z tytułu VAT, CIT oraz PIT na swój, sobie tylko właściwy indywidualny rachunek bankowy. Są to więc kluczowe (szczególnie VAT) podatki zasilające Skarb Państwa.

Obrazowo działanie mikrorachunku można przedstawić tak. Jeden podatnik to jeden rachunek bankowy. Dotychczas wpłaty takie kierować należało na rachunki bankowe poszczególnych urzędów skarbowych. Były one właściwe dla urzędów skarbowych i jednocześnie podatników podlegających ich właściwości.

Rachunki bankowe urzędów skarbowych przeznaczone do wpłat ww. podatków aktywne były do 31 grudnia 2019 r. Do tego dnia było możliwe dokonywanie na nie wpłat.

Na rachunek przeznaczony indywidualnie dla każdego podatnika kierowane są wpłaty należne tylko od niego. Z kolei zwroty nadpłat oraz podatków odbywać się będą na niezmienionych zasadach. Dokonywane będą w szczególności na rachunek bankowy podatnika.

Mikrorachunek pozwala na dokonywanie wpłat z następujących tytułów:

 • VAT - obejmujący m.in. deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-12,
 • CIT - obejmujący m.in. deklaracje CIT-8, CIT-8A, CIT-8B, CIT-6, CIT-6AR, CIT-6R, CIT-9R, CIT-14,
 • PIT - obejmujący m.in. deklaracje PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PIT-8AR,
 • niepodatkowych należności budżetowych, tj. odsetki za zwłokę powstałe od zaległości podatkowych z tytułu PIT, CIT i VAT (z wyłączeniem karty podatkowej, VAT-14, VAT w imporcie) oraz koszty upomnienia.

Pozostałe podatki, czyli np. akcyza, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, należy wpłacać tak jak dotychczas, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych. Na dotychczasowych zasadach wpłacać także należy podatek, jeśli rozliczasz się na karcie podatkowej oraz VAT-14 i VAT w imporcie. Również wpłaty za mandaty karne reguluje się tak jak dotychczas, tj. na rachunek wskazany na bloczku mandatowym.

 


Przeczytaj także:

Zobowiązania podatkowe: Symbole formularzy i tytułów płatności


 

Spółka osobowa należności z tytułu VAT oraz zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń uiszczać będzie na mikrorachunek spółki. Wpłaty zaliczek na podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach przynoszonych przez spółkę dokonywane będą na indywidualne rachunki podatkowe wspólników.

Podatnik numer swojego mikrorachunku podatkowego może ustalić na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest skorzystanie z generatora służącego do tego celu, działającego na stronie Ministerstwa Finansów (https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego). Ponieważ funkcjonuje on 24 godziny przez 7 dni w tygodniu skorzystanie z tej metody nie jest w żaden sposób ograniczone czasowo. Wymagane jest jedynie urządzenie z dostępem do Internetu. Drugą metodą jest ustalenie go w urzędzie skarbowym.

Podatnik VAT, aby poznać numer swojego rachunku podatkowego (obojętne, którą z metod zastosuje) musi wykorzystać nadany mu numer NIP. Jeżeli vatowiec nie dysponuje numerem NIP, na podstawie którego możliwe będzie ustalenie numeru mikrorachunku należności z tytułu VAT wpłacać będzie na rachunek właściwego miejscowo urzędu skarbowego. Jego numer możliwy jest do ustalenia na podstawie wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych Krajowej Administracji Skarbowej (obowiązującym od 1 stycznia 2020 r.).

Numer mikrorachunku nie ulega zmianie pomimo zmiany właściwości urzędu skarbowego, zmiany miejsca zamieszkania, siedziby osoby prawnej czy zmiany nazwiska podatnika. Nie jest jednak możliwe sięgnięcie w takim rachunku (jak w zwykłym rachunku bankowym) do historii wpłat. Taka możliwość z pewnością ułatwiłaby podatnikom funkcjonowanie. Zaksięgowanie wpłat możliwe będzie do skontrolowania na Portalu Podatkowym. Podatnik, który zaloguje się na nim na swoje konto uzyska dostęp do informacji podatkowych na swój temat.

W myśl art. 61b § 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa struktura numeru indywidualnego rachunku podatkowego jest zgodna z formatem Numeru Rachunku Podatkowego i zawiera:

 • sumę kontrolną,
 • numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku,
 • identyfikator podatkowy.

Mikrorachunek podatkowy tak jak zwykły rachunek bankowy złożony jest z 26 cyfr.

LK 1010 0071 222 R XXXXX XXXXX YY

gdzie:

 • LK - liczba kontrolna
 • wartość 10100071 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. Wskazuje na numer rozliczeniowy w NBP,
 • wartość 222 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. Wskazuje na numer uzupełniający w NBP,
 • R = 1 dla PESEL, R = 2 dla NIP,
 • po znaku R będzie podany PESEL lub NIP,
 • na kolejnych pozycjach będą zera, tak aby rachunek składał się z 26 znaków.

Podatnik VAT przed dokonaniem przelewu na indywidualny rachunek podatkowy powinien sprawdzić czy zawiera on liczbę kontrolną oraz prawidłowy NIP przedsiębiorcy.

Ponieważ dotychczasowe rachunki bankowe urzędów skarbowych (z pewnymi wyjątkami) zostały z dniem 31 grudnia 2019 r. zamknięte, również wszelkie zobowiązania podatkowe powstałe przed tym dniem, a które powinny zostać wpłacone w roku 2020 uiścić należy na mikrorachunek. Zatem np. miesięczne zobowiązanie podatkowe w VAT za grudzień 2019 r., ponieważ termin jego płatności to 25 stycznia 2020 r. (a dokładniej 27 stycznia 2020 r. z uwagi na dni wolne), podatnik musi wpłacić na indywidualny rachunek podatkowy.

W związku z tym, że na mikrorachunek podatkowy od 2020 r. dokonywać należy wpłat większości podatków powstaje zagadnienie rozdysponowania wpłat tam dokonanych. Zgodnie z art. 62 § 1 Ordynacji podatkowej podatnik nieposiadający zaległości podatkowych w momencie dokonywania przelewu ma prawo określić jakie zobowiązanie chce uregulować. Gdy w tytule przelewu podatnik nie wskaże podatku, mającego być rozliczonym, naczelnik urzędu skarbowego zaliczy wpłatę na zobowiązanie o najstarszym terminie płatności. W przypadku posiadania przez podatnika zaległości względem urzędu skarbowego kwota wpłaty zaliczona zostanie na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności we wskazanym przez podatnika podatku. W przypadku braku tego rodzaju wskazania lub braku zaległości podatkowej we wskazanym podatku zaliczenie nastąpi na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności ze wszystkich zaległości podatkowych podatnika.

Mikrorachunek podatkowy przynosi zarówno podatnikom jak i fiskusowi szereg korzyści:

 1. możliwość dokonywania wszelkich (lub zdecydowanej większości) wpłat na jeden niezmienny rachunek bankowy,
 2. generator indywidualnych rachunków podatkowych umożliwia sprawdzenie numeru konta do wpłat fiskusowi w dowolnym momencie i praktycznie w dowolnym miejscu,
 3. minimalizacja prawdopodobieństwa pomyłki przy dokonywaniu przelewu środków na konto urzędu skarbowego,
 4. łatwiejsze śledzenie przez urząd skarbowy wpłat dokonywanych przez podatnika,
 5. przyspieszenie realizacji przez urzędy skarbowe procedur związanych z wydawaniem podatnikom zaświadczeń o stanie jego należności, np. zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach.

Adam Okonkwo

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...