Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

02.02.2015

MF: Wytwarzanie papierosów przy użyciu maszyn również przez konsumentów

Od dnia 1 stycznia 2015 r. weszły w życie przepisy ustawy o podatku akcyzowym, zgodnie z którymi za produkcję papierosów nie uznaje się jedynie wytwarzania papierosów przez konsumenta ręcznie domowym sposobem w gospodarstwach domowych. Od dnia 1 stycznia 2015 r. produkcją papierosów jest natomiast ich wytwarzanie, także przez konsumenta, przy użyciu maszyny do wytwarzania papierosów.

Produkcja papierosów przy użyciu maszyny do wytwarzania papierosów powinna odbywać się w składzie podatkowym albo z zastosowaniem przedpłaty akcyzy. Skład podatkowy to miejsce prowadzone przez podmiot, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego. Miejsce, w którym prowadzony jest skład podatkowy powinno zostać oznaczone poprzez umieszczenie tablicy zawierającej wyrazy „Skład podatkowy" oraz imię i nazwisko lub nazwę podmiotu prowadzącego skład podatkowy. Papierosy wyprodukowane w składzie podatkowym lub z zastosowaniem przedpłaty akcyzy powinny zostać oznaczone znakami akcyzy.

Każdy podmiot, który wytwarza papierosy przy użyciu maszyny do wytwarzania papierosów poza składem podatkowym lub instytucją przedpłaty akcyzy, w tym konsument oraz każdy podmiot, który uczestniczy w tym wytwarzaniu (np. udostępnia/wydzierżawia maszynę do nabijania gilz papierosowych) jest podatnikiem akcyzy z tytułu nielegalnej produkcji. Jeżeli obowiązek podatkowy ciąży na kilku podatnikach z tytułu nielegalnej produkcji papierosów, podatnicy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązanie podatkowe.

Nielegalna produkcja papierosów wiąże się z:

  • sankcjami przewidzianymi w Kodeksie karnym skarbowym, w którym przewidziano możliwość nałożenia kary grzywny w wysokości od 175 zł do 35 tys. zł oraz
  • koniecznością zapłaty akcyzy od wyprodukowanych nielegalnie papierosów według stawki w wysokości 812,47 zł za 1000 sztuk (akcyza od paczki zawierającej 20 sztuk papierosów wynosi około 16 zł)."

Niezależnie od powyższego, należy zauważyć, że na stronie BIP MF w zakładce „Służba Celna" / „Działalność" / „Zadania i funkcje" (http://www.mf.gov.pl/sluzba-celna/dzialalnosc/zadania-i-funkcje) w punkcie III „Nadzór" znajduje się nieaktualna informacja dotycząca pełnienia przez Szefa Służby Celnej nadzoru nad Departamentem PA.

mf.gov.pl

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz