Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

16.01.2020

Mały ZUS plus. Ile będzie można zaoszczędzić?

Od 1 lutego 2020 r. więcej firm może skorzystać z preferencyjnej formy w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, czyli z Małego ZUS Plus. Jeżeli twoje przychody w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez cały ten rok, nie przekroczyły 120 000 zł, możesz płacić obniżone składki na ubezpieczenia społeczne (jeśli działalność prowadziłeś krócej, limit przychodu ustalisz proporcjonalnie). Wysokość składki ustalisz w oparciu o dochód z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskany w 2019 r.

Kto nie może korzystać z Małego ZUS Plus?

Z Małego ZUS Plus nie możesz korzystać, jeśli nie spełnisz podstawowych wymogów dotyczących przychodu i czasu prowadzenia działalności gospodarczej lub:

 • rozliczasz się na karcie podatkowej i jednocześnie korzystałeś ze zwolnienia z VAT - tacy przedsiębiorcy nie składają do urzędów skarbowych zeznań PIT lub deklaracji VAT, z których ZUS pozyskuje dane do weryfikacji poprawności ustalenia najniższej podstawy wymiaru składek,
 • spełniasz warunki do płacenia preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne (od podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia),
 • w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej korzystałeś z Małego ZUS  36 miesięcy,
 • podlegasz ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej),
 • wykonujesz dla byłego bądź obecnego pracodawcy to, co robiłeś dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Z Małego ZUS Plus nie możesz również korzystać, jeśli w poprzednim roku prowadziłeś działalność, jako:

 • twórca, artysta,
 • osoba wykonująca wolny zawód,
 • wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o.,
 • osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.

Jak liczyć limit przychodów?

Limit przychodów z działalności gospodarczej w 2019 r. prowadzonej przez cały ten rok, nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł.

Jeśli prowadziłeś działalność gospodarczą przez część 2019 r. (np. zawiesiłeś działalność, albo zamknąłeś ją i ponownie rozpocząłeś), limit, którego nie może przekroczyć przychód z tej działalności, jest odpowiednio niższy. Przy obliczaniu progu przychodu musisz zastosować proporcję.

Jak obliczyć limit przychodów w proporcji do czasu prowadzenia działalności:

 1. Podziel kwotę 120 000 zł przez liczbę dni kalendarzowych w poprzednim roku kalendarzowym
 2. Pomnóż wynik przez liczbę dni kalendarzowych, w których prowadziłeś działalność w poprzednim roku kalendarzowym.
 3. Wynik równy lub wyższy niż 0,5 grosza zaokrąglij w górę, niższy niż 0,5 grosza - w dół.

  Jeśli np. prowadziłeś działalność tylko przez 250 dni, to za 2019 r. limit wyniesie 82 191,78 zł (120 000 zł / 365 dni x 250 dni).
 4. Twój przychód z działalności gospodarczej porównaj do ustalonego limitu.

  Jeśli osiągnięty przez ciebie przychód nie przekracza tego limitu, to możesz korzystać z Małego ZUS Plus.

Jak ustalić podstawę składek?

Najpierw oblicz przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej za ubiegły rok - podziel roczny dochód z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie pomnóż przez 30. Wynik zaokrąglij do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza, lub w dół, jeśli jest niższa.

Ważne! Jeżeli składki na ubezpieczenia społeczne ubezpieczonego oraz osób z nim współpracujących zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, roczny dochód z działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym powiększa się o kwoty tych składek zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Teraz ustal podstawę składki: pomnóż przeciętny miesięczny dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez współczynnik 0,5. Otrzymany wynik zaokrąglij do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 gr lub w dół, jeśli jest niższa.

Porównaj otrzymany wynik z 30% minimalnego wynagrodzenia i 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Twoja najniższa podstawa składki musi mieścić się między tymi 2 wartościami:

 • nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku,
 • nie może przekraczać kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonej na dany rok.

Jeśli otrzymałeś niższy wynik niż 30% minimalnego wynagrodzenia, obowiązuje cię najniższa podstawa wymiaru składek w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia.

Przykład

 • Przedsiębiorca prowadził działalność przez cały 2019 r.
 • Przychód przedsiębiorcy z działalności w 2019 r. wyniósł 115 000 zł
 • Dochód z działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w 2019 r. to 63 000 zł
 • 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.: 780 zł (30% z 2600 zł)
 • 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w 2020 r.: 3136,20 zł (60% z 5227 zł - kwota wynika z projektu budżetu na 2020 rok)

Obliczamy ile wyniesie mały ZUS plus:

1. Przychód w kwocie 115 000 zł nie przekracza 120 000 zł, a zatem przedsiębiorca ma prawo do ww. ulgi w ZUS.

2. Podstawa składek:

 1. przeciętny miesięczny dochód w 2019 r.:

  (roczny dochód w 2019 r. / liczba dni prowadzenia działalności w 2019 r.) x 30 = (63 000 zł / 365 dni) x 30 = 5178,08 zł
 2. podstawa wymiary składek w 2020 r. = przeciętny miesięczny dochód x 0,5 = 2589,04 zł

  Podstawa wymiaru składek nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2020 r. i nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2020 r.

  Ponieważ wyliczona kwota, tj. 2589,04 zł, jest większa niż 780 zł (30% z 2600 zł) i mniejsza niż 3136,20 zł (60% z 5227 zł), podstawa składek małego ZUS plus dla przedsiębiorcy wyniesie w 2020 r. 2589,04 zł.

 

Porównanie kwot miesięcznych składek w 2020 r. - duży ZUS i mały ZUS plus (przykład)

 

Duży ZUS

w 2020 r.

Mały ZUS plus

w 2020 r.

(przykład)

Ubezpieczenia społeczne

Podstawa wymiaru składek

3136,20 zł

2589,04 

Ubezpieczenie wypadkowe 1,67%*

52,37 zł*

43,24 zł*

Ubezpieczenie emerytalne 19,52%

612,19 zł

505,38 zł

Ubezpieczenie rentowe 8%

250,90 zł

207,12 zł

Ubezpieczenie chorobowe 2,45%

76,84 zł

63,43 zł

Razem składki na ub. społ.

992,30 zł

819,17 zł

Fundusz pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2,45%

76,84 zł

63,43 zł

Ubezpieczenia zdrowotne

Podstawa wymiaru składki

3803,56 zł**

3803,56 zł**

Ubezpieczenie zdrowotne 9%

342,32 zł

342,32 zł**

Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się PIT 7,75%

294,78 zł

294,78 zł**

Razem składki
(ub. społ. + FP + ub. zdr.)

1411,46 zł

(+ ok. 20 zł - przewidywany wzrost składki na ub. zdr.)

ok. 1430 zł

1224,92 zł

(+ ok. 20 zł - przewidywany wzrost składki na ub. zdr.)

ok. 1245 zł

* składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników składek zatrudniających do 9 ubezpieczonych.

** Kwoty obowiązujące w 2019 r. Podstawa wymiaru i wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne obowiązujące w przyszłym roku będą znane w drugiej połowie stycznia 2020 r.

 

Mały ZUS plus - przykładowe kwoty przychodu i dochodu oraz różnica między pełną składką ZUS (miesięcznie)

Roczny przychód

Roczny dochód

Podstawa wymiaru składek

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne

Różnica między pełną składką ZUS

30 000,00 zł

18 250,00 zł

750,00 zł

246,80 zł

745,50 zł

42 000,00 zł

21 900,00 zł

900,00 zł

284,76 zł

707,54 zł

54 000,00 zł

25 550,00 zł

1050,00 zł

332,23 zł

660,07 zł

66 000,00 zł

30 416,67 zł

1250,00 zł

395,51 zł

596,79 zł

72 000,00 zł

34 066,67 zł

1400,00 zł

442,96 zł

549,34 zł

84 000,00 zł

36 500,00 zł

1500,00 zł

474,60 zł

517,70 zł

108 000,00 zł

48 666,67 zł

2000,00 zł

632,80 zł

359,50 zł

114 000,00 zł

60 833,33 zł

2500,00 zł

791,00 zł

201,30 zł

120 000,00 zł

73 000,00 zł

3000,00 zł

949,20 zł

43,10 zł

 

W praktyce, Mały ZUS plus znajdzie zastosowanie u tych przedsiębiorców, których dochód roczny w 2019 r. nie przekroczył kwoty 76 314,20 zł ((2 x 3136,20 zł x 365) / 30 ), tj. 6359,52 zł miesięcznie. 

Ewa Iwan

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz