Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

26.07.2017

Likwidacja działalności gospodarczej krok po kroku (3): Podatek VAT

Omówiliśmy w poprzednich dwóch odcinkach obowiązki podatnika likwidującego jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie formalności ewidencyjnych i związanych z ZUS. Przedstawiliśmy również zagadnienia związane z rozliczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych. Czas na podatek od towarów i usług, który jak zwykle może przysporzyć najwięcej problemów i komplikacji finansowych. A wszystko to z powodu konieczności sporządzenia spisu z natury, który następnie należy uwzględnić w deklaracji VAT naliczając podatek w odpowiedniej wysokości (ten obowiązek dotyczy oczywiście czynnych podatników VAT).

 

Podatek VAT jest podatkiem, którego naczelną zasadą jest teoretyczna neutralność dla przedsiębiorcy (doznająca jednak wielu ograniczeń poprzez ograniczenie prawa do odliczenia podatku) - należy go (w wariancie idealnym) naliczać wyłącznie od wartości dodanej (stąd też nazwa podatku - Value Added Tax). Końcowym podatnikiem tego podatku jest konsument - to on ma ponosić jego ciężar. Przedsiębiorca, który prowadząc działalność nabył dla celów tej działalności różnego rodzaju dobra, korzystając przy tym z prawa do odliczenia, likwidując działalność staje się konsumentem - i w konsekwencji musi zapłacić podatek VAT jak konsument.

Opodatkowaniu podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku:

  • rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej,
  • zaprzestania przez podatnika będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego do zgłoszenia naczelnikowi urzędu skarbowego zaprzestania działalności.

 

Ważne

Opodatkowaniu podlegają wyłącznie towary, w stosunku do których podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Ale uwaga - pojęcia towaru nie należy ograniczać do towaru w rozumieniu potocznym (czyli towaru handlowego). Stosuje się tu definicję towaru zawartą w ustawie - „rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii”. Oznacza to, że przy likwidacji działalności opodatkowaniu będą podlegały praktycznie wszystkie składniki rzeczowe majątku przedsiębiorcy, przy nabyciu których korzystał on z prawa do odliczenia VAT (za chwilę o sposobie ustalenia ich wartości dla celów opodatkowania).

Spis z natury

Ustawa o VAT w przypadku likwidacji działalności nakłada na podatników obowiązek sporządzenia spisu z natury. Informację o dokonanym spisie z natury, ustalonej na jego podstawie wartości (podstawie opodatkowania) i o kwocie podatku należnego należy dołączyć do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. 

 

Ważne

Podstawa opodatkowania dla towarów wykazanych w remanencie likwidacyjnym to nie ich wartość z chwili nabycia, ale wartość aktualna - pod uwagę bierzemy aktualną cenę nabycia tych towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia – koszt wytworzenia - określone w momencie dostawy tych towarów (a przy likwidacji działalności momentem dostawy jest właśnie moment zaprzestania wykonywania działalności).

Podobnie, jak opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych tak i opodatkowanie VAT wymaga przy likwidacji chwili refleksji. Szczególnie warto rozważyć tu kwestie związane z „hurtowym” zbyciem pozostałych przed likwidacją składników majątkowych, których nie będziemy wykorzystywać w przyszłości dla celów osobistych. W tym przypadku podstawą opodatkowania będzie cena sprzedaży całego „pakietu” - i z pewnością może być ona dużo niższa, niż poszczególnych składników tego pakietu. Należy oczywiście uważać na klauzule dotyczące unikania opodatkowania przy dużych wartościach transakcji (ale to już zagadnienie na zupełnie inny artykuł). Przy dużych aktywach pozostałych na dzień likwidacji warto zasięgnąć opinii specjalisty - pozwoli to uniknąć ewentualnych późniejszych problemów.

VAT-Z

Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT, który zaprzestał wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, jest zobowiązany zgłosić zaprzestanie działalności naczelnikowi urzędu skarbowego. Na podstawie tego zgłoszenia naczelnik urzędu wykreśla podatnika z rejestru podatników VAT. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu VAT-Z.

Zobacz również:

RG

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz