Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

09.09.2019

KUP: Wyposażenie sfinansowane z dotacji z UP dla rozpoczynających działalność

Bezrobotni lub poszukujący pracy, planujący rozpoczęcie działalności gospodarczej, mogą starać się o dotację z Urzędu Pracy. Na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, starosta może przyznać jednorazowo środki (pochodzą z Funduszu Pracy) na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia (art. 46 ust. 2 ustawy).

Ponieważ wysokość przeciętnego wynagrodzenia jest obecnie niebagatelna, przyznawane środki również są dość spore. Wystarczają najczęściej na zakup chociażby sprzętu komputerowego, używanego samochodu czy elektronicznego sprzętu biurowego, który zostanie wykorzystany w rozpoczynającej się działalności.

Wszystkie te środki majątkowe mogą stanowić zgodnie z przepisami elementy wyposażenia. Beneficjenci mają jednak często wątpliwość, czy kwoty przeznaczone na ich zakup mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów - właśnie ze względu na fakt, iż środki pochodzą z dotacji.

Wątpliwości biorą się z przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof), która w art. 23 wymienia wydatki, które mimo, iż spełniają ogólne warunki zaliczenia do kosztów uzyskania, nie mogą stanowić KUP.

Przypomnijmy, że wydatki zaliczane do kosztów uzyskania muszą spełniać pewne warunki generalne:

  • pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,

  • nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

  • być właściwie udokumentowane.

Natomiast art. 23 ust. 1 pkt 56, wśród wydatków nie uważanych za koszty uzyskania przychodów wymienia wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 29b, 46, 47a, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137 (czyli m.in. z różnego rodzaju dotacji).

Decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia wątpliwości ma fakt, iż przychód z omawianej dotacji udzielanej bezrobotnemu lub poszukującemu pracy został wymieniony w art. 21 ust. 1 pkt 121 - i wydatki nim sfinansowane nie podlegają wspomnianym przed chwilą restrykcjom.

Ponieważ zakupy sprzętu komputerowego, wyposażenia informatycznego, środków transportu itp. są z pewnością racjonalne i związane z działalnością, to jeśli tylko zostaną prawidłowo udokumentowane, będą u przedsiębiorcy stanowić koszt uzyskania przychodów. Warto również wspomnieć, że dotacja ta będzie, zgodnie z przepisami updof korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Redakcja podatki.biz

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz