24.11.2017: Aktualności - podatki, rachunkowość, ZUS, gospodarka

Kto skorzysta z nowej instytucji działalności nierejestrowej?

W Sejmie trwają prace nad projektem nowego Prawa przedsiębiorców. Jedną z nowości, które zaproponowało Ministerstwo Rozwoju, jest instytucja tzw. działalności nierejestrowej. Taka instytucja ma odnosić się do działalności na mniejszą skalę, gdzie miesięczne przychody nie przekraczają 50 proc. minimalnego wynagrodzenia (1050 zł w 2018 r.). W tych przypadkach nie będzie wymogu rejestracji i płacenia składek ZUS.

„Za działalność gospodarczą nie będzie uznawana działalność nieewidencjonowana, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, czyli działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej” – czytamy w uzasadnieniu rządowego projektu.

Jak tłumaczą projektodawcy, nowa instytucja będzie opierać się na trzech przesłankach: – podmiotowej (działalność wykonywana wyłącznie przez osobę fizyczną); – przychodowej (przychód nie przekracza w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia); – formalnej (niewykonywanie w czasie ostatnich 60 miesięcy działalności gospodarczej).

Zgodnie z projektem Prawa przedsiębiorców, przepisy dotyczące działalności nieewidencjonowanej nie będą mieć zastosowania do działalności w ramach umowy spółki cywilnej. Wykluczona zostanie także działalność wymagająca uzyskania koncesji, zezwolenia czy wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Osoby korzystające z nowej instytucji nie będą uznawane za przedsiębiorców w rozumieniu Prawa przedsiębiorców, ale można będzie ich uznawać za przedsiębiorców w rozumieniu Kodeksu cywilnego i w efekcie mogą być zobowiązani do przestrzegania przepisów dotyczących relacji przedsiębiorca-konsument.

Wprowadzenie zmian przewiduje rządowy projekt ustawy – Prawo przedsiębiorców. Projekt trafił do Sejmu 21 listopada 2017 r.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 marca 2018 r.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

mp

Hasła tematyczne: działalność gospodarcza, składki zus, minimalne wynagrodzenie za pracę, prawa przedsiębiorców, działalność nieewidencjonowana

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (1)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...