Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

08.06.2015

Kto i kiedy musi sporządzić dokumentację cen transferowych?

Dokonywanie transakcji między podmiotami powiązanymi wiąże się z wysokim ryzykiem podatkowym oraz dodatkowymi obciążeniami administracyjnymi. Jednym z takich obciążeń jest dokumentacja cen transferowych. W tym artykule wyjaśnimy, kto i kiedy jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Pierwszym warunkiem koniecznym jest istnienie powiązań. Istnieją dwa typy powiązań: kapitałowe i osobowe.

Powiązania kapitałowe definiuje się przez określenie konkretnego progu udziału kapitałowego. W Polsce powiązanie kapitałowe wystąpi wówczas, gdy jeden podmiot posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 5% (bezpośrednio lub pośrednio).

Podmioty uznaje się za powiązane osobowo, gdy dany podmiot bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu, także ze względu na pokrewieństwo lub stosunek pracy.

Warto dodać, że te przepisy stosuje się nie tylko w przypadku spółek międzynarodowych, ale również w przypadku powiązań lokalnych (polskich).

Transakcje z podmiotami powiązanymi

Pojęcie transakcji jest obszerne, gdyż oznacza zdarzenie powodujące przekazanie jakiegoś dobra lub usługi na rzecz drugiej strony za wynagrodzeniem. Przedstawiona definicja została wypracowana przez orzecznictwo. Brak legalnej definicji tego pojęcia powoduje wiele problemów interpretacyjnych (dla przykładu, nie jest jasne, czy aport rzeczowy spełnia definicję transakcji).

Obowiązek sporządzenia dokumentacji powstaje w przypadku zawarcia transakcji z podmiotami powiązanymi, w tym gdy dochodzi do zawarcia umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze (np. umowa konsorcjum).

Ponadto podatnicy prowadzący działalność przez zagraniczny zakład położony poza terytorium Polski w zakresie transakcji pomiędzy tymi podatnikami a ich zagranicznym zakładem przypisanym do tego zagranicznego zakładu są także zobowiązani, zgodnie z przepisami prawa, do sporządzenia dokumentacji podatkowej. Warto zauważyć, że tu de facto mamy do czynienia z tzw. quasi-transakcją, ponieważ spółka i jej zakład nie są osobnymi bytami prawnymi.

Progi wartości transakcji

Kolejnym kryterium jest wartość transakcji.

W Polsce progi, po przekroczeniu których należy sporządzić dokumentacje cen transferowych, wynoszą:

  • 30 000 euro – dla transakcji usługowych,
  • 50 000 euro – dla transakcji towarowych,
  • 20 000 euro – dla transakcji z rajami podatkowymi,
  • 100 000 euro – dla transakcji materialnych, jeżeli obrót na transakcji jest niższy niż 20% kapitału zakładowego.

Oczywiście istnieją wątpliwości dotyczące kalkulacji powyższych progów. Przede wszystkim: czy progi te dotyczą jednostkowych transakcji, czy wszystkich transakcji z danym podmiotem. W praktyce powstaje pytanie, kiedy przepisy posługują się pojęciem „transakcja” w liczbie pojedynczej, kiedy natomiast – w liczbie mnogiej.

Przykład:

Podmiot A zawiera umowę z podmiotem B o świadczenie usług marketingowych o wartości 29 000 euro, natomiast podmiot B zawiera z podmiotem A umowę najmu lokalu o wartości 2000 euro.

Czy zawarte transakcje skutkują powstaniem obowiązku dokumentacyjnego?

Każda osobna transakcja znajduje się w granicach progu ustawowego (30 000 euro). Suma transakcji jest jednak większa (31 000 euro). Odpowiedź znajdziemy w orzecznictwie; sądy nakazują obliczać łączną wartość obrotów w ramach progów dla wszystkich transakcji w danym roku, a nie tylko dla konkretnej transakcji.

Na czynność przygotowania dokumentacji podatkowej składa się szeroka analiza całego procesu, począwszy od dokładnej i rzetelnej analizy biznesu, poprzez zaprojektowanie całej struktury kapitałowej. Ostatnią częścią procesu jest etap dokumentacji, który łączy wyniki poprzednich analiz.

Staranne przeprowadzenie analizy procesu cen transferowych gwarantuje uniknięcie kosztownych sankcji związanych z niewypełnieniem lub niewłaściwym wypełnieniem obowiązku przedstawienia organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej dokumentacji cen transferowych.

Katarzyna Surmacz
Konsultant podatkowy w A&RT Rynkowska, Kosieradzki, Piekarz S.K.A.

Radosław Piekarz
Doradca podatkowy, partner w A&RT Rynkowska, Kosieradzki, Piekarz S.K.A.

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz