Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Artykuły Partnerów

17.03.2020

Kredyt gotówkowy - co sprawdza bank przed podjęciem decyzji?

Zaciągnięcie kredytu gotówkowego zawsze poprzedzone jest weryfikacją sytuacji finansowo-ekonomicznej wnioskodawcy. W ten sposób bank ocenia, jakie ryzyka niesie ze sobą zgoda na udzielenie finansowania. Zobaczmy zatem, na co instytucje finansowe zwracają szczególną uwagę.

Polacy z coraz chętniej zwiększają swoją siłę nabywczą sięgając po finansowanie obce. Wystarczy wspomnieć, że w pierwszym półroczu 2019 roku banki i SKOKi udzieliły 3,5 mln kredytów konsumpcyjnych z czego 1,9 mln przypadało na kredyty gotówkowe (raport Kredyt Trendy). Wzmożone zainteresowanie rozwiązaniem tego typu wynika z uproszczonych procedur kredytowych, które przekładają się na szybkie procesowanie wniosku i błyskawiczne przekazanie środków na konto osobiste osoby składającej wniosek. Zaletą kredytów gotówkowych jest także szeroki zakres oferowanych kwot (od 500 do ponad 200 000 zł) oraz duży wybór okresów spłaty, sięgających nawet 120 miesięcy. Decydując się na zaciągnięcie zobowiązania na bieżącą konsumpcję, warto wiedzieć na co banki zwracają szczególną uwagę.

 

Wysokość, częstotliwość i jakość dochodów kredytobiorcy

 

Kluczowym elementem, branym pod uwagę podczas analizy zdolności kredytowej wnioskodawcy, są osiągane przez niego dochody. Oceniana jest nie tylko ich wysokość i częstotliwość, ale także jakość (np. wpływy tytułem umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej czy działalności gospodarczej). Kolejnym krokiem jest zmniejszenie comiesięcznych dochodów o koszty przypadające na ten sam okres. Wynikają one m.in. z konieczności utrzymania gospodarstwa domowego czy samochodu. Bank weźmie pod uwagę także obciążenia, które generowane są przez pozostałe zobowiązania finansowe wnioskodawcy tj. kredyty i pożyczki. Dzięki temu instytucja finansowa może sprawdzić, czy osoba składająca wniosek generuje nadwyżkę pozwalającą na spłatę kolejnego kredytu. 

 

Scoring, czyli ocena punktowa kredytobiorcy

 

W toku analizy zdolności kredytowej przeprowadzana jest również ocena punktowa osoby planującej zaciągnąć zobowiązanie. Czynność ta nazywana jest scoringiem i pozwala ocenić jakie jest prawdopodobieństwo spłaty kredytu w okresie najbliższych 12 miesięcy. W toku weryfikacji potencjalny kredytobiorca porównywany jest do grupy klientów o podobnych cechach (m.in. wykształcenie, wykonywany zawód, wiek, stan cywilny, miejsce zamieszkania, posiadane rachunki bankowe, stan bieżącego zadłużenia czy kwota oszczędności), którzy spłacili zobowiązania wobec banku w przeszłości. Procedura ta pozwala w dokładniejszy sposób określić profil ryzyka potencjalnego kredytobiorcy i przedstawić odpowiednie warunki finansowania.

 

Warto dbać o wzorową historię kredytową  

 

Równie ważnym elementem branym pod lupę w procesie oceny klienta jest weryfikacja jego dotychczasowej historii kredytowej. Dzięki temu kredytobiorca ma szansę zweryfikować, jak osoba ubiegająca się o finansowanie podchodziła do spłaty swoich zobowiązań. W tym celu banki sięgają do rejestrów prowadzonych przez Biuro Informacji Kredytowej (BIK), w których zgromadzone są informacje na temat rzetelności płatniczej wnioskodawcy. Osoby, które regularnie dopuszczały się rażących opóźnień w spłacie kredytów i pożyczek muszą liczyć się z zaostrzeniem warunków finansowania  np. bank podwyższy oprocentowanie, prowizję lub poprosi o przedstawienie poręczyciela transakcji. W skrajnym przypadku instytucja finansowa może nie zgodzić się na udzielenie zobowiązania i odrzucić wniosek.

 

Ostatni szlif, czyli wybór najkorzystniejszej oferty

 

Osoby, które w ocenie banku są wiarygodne, a także posiadają zdolność do terminowej obsługi kolejnego kredytu, powinny przed podjęciem decyzji przeprowadzić gruntowne porównanie ofert. W zależności od wysokości potencjalnego zobowiązania, oszczędności wynikające z przemyślanego wyboru propozycji, mogą być liczone w tysiącach złotych. W tym celu wykorzystać można narzędzia udostępniane przez internetowe serwisy finansowe. Jednym z nich jest porównywarka kredytów gotówkowych finanse.rankomat.pl. Narzędzie to pozwala na bezpłatne porównanie ofert bez konieczności zakładania konta ani załączania jakichkolwiek dokumentów. Po wypełnieniu krótkiego formularza użytkownik otrzymuje indywidualne zestawienie propozycji dopasowanych do jego bieżącej sytuacji finansowo-ekonomicznej.

 

 

 

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz