Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Szkolenia rozpoczynające się w najbliższych dniach - autopromocja

10.12.2018

Kraków: Odpowiedzialność członków zarządów w spółkach kapitałowych

Zapraszamy na szkolenie w Krakowie, ktore odbędzie się w najbliższy czwartek. Szkolenie ma na celu przedstawienie prawnych zagrożeń związanych z uczestnictwem w zarządzie spółki kapitałowej. Udział w szkoleniu umożliwi taką organizację aktywności menedżera, by całkowicie wyłączyć lub przynajmniej do minimum ograniczyć możliwość pociągnięcia członka zarządu do osobistej odpowiedzialności za działania związane z zarządzaniem spółką. Poprzez praktyczny opis podstaw i warunków odpowiedzialności udział w szkoleniu nie tylko pomoże zminimalizować ryzyko własnej odpowiedzialności, lecz także da narzędzia służące do egzekwowania odpowiedzialności wobec członków zarządu spółek będących dłużnikami lub nieuczciwymi kontrahentami. Istotną częścią szkolenia będą kazusy konkretnych spraw oraz praktyczne wskazówki w zakresie zabezpieczania dokumentacji. Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

Program szkolenia:

1. Podstawy prawne działalności zarządów spółek kapitałowych i ich relacje wobec pozostałych organów w spółkach

2. Odpowiedzialność członków zarządu wobec spółki

a) odpowiedzialność członków zarządu związana z wnoszeniem wkładu do spółki

b) warunki i zakres odpowiedzialności członków zarządu za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki

c) odpowiedzialność członków zarządu za wypłaty na rzecz wspólników dokonane w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami umowy spółki

3. Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wobec jej wierzycieli za zobowiązania cywilnoprawne

a) podstawy prawne odpowiedzialności

b) okoliczności wyłączające odpowiedzialność

c) sposoby dochodzenia zapłaty od członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

d) praktyka w sprawach przeciwko członkom zarządu

4. Odpowiedzialność członków zarządu osób prawnych za zobowiązania publicznoprawne

a) podstawy prawne odpowiedzialności

b) okoliczności wyłączające odpowiedzialność

c) sposoby dochodzenia zapłaty od członków zarządu osób prawnych

d) praktyka w sprawach przeciwko członkom zarządu

5. Odpowiedzialność członków zarządu osób prawnych za niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości:

a) przesłanki upadłości spółki kapitałowej

b) okoliczności wyłączające odpowiedzialność

6. Postępowanie w sprawie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

a) przesłanki zakazu prowadzenia działalności

b) postępowanie w sprawie zakazu działalności - koszty, terminy, praktyka

7. Odpowiedzialność członków zarządu za naruszenie przepisów prawa pracy

a) przestępstwa wynikające z naruszenia praw pracownika

b) wykroczenia za naruszenie praw pracownika

8. Odpowiedzialność członków zarządu za prowadzenie rachunkowości, badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych

a) podstawy prawne odpowiedzialności

b) powierzenie obowiązków w zakresie rachunkowości

9. Podstawy odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej

a) najczęstsze przestępstwa menedżerskie

b) najczęstsze przestępstwa i wykroczenia skarbowe

10. Ubezpieczenia jako instrument ochrony członków zarządu

a) zakres ubezpieczenia

b) wyłączenia z ubezpieczenia

c) okoliczności wyłączające odpowiedzialność ubezpieczyciela

11. Sposób organizacji pracy zarządu minimalizujący ryzyko pociągnięcia do osobistej odpowiedzialności

12. Panel dyskusyjny - pytania i odpowiedzi

Tu znajdują się szczegółowe informacje o szkoleniu oraz formularz zgłoszeniowy.

 

Hasła tematyczne: szkolenie odpowiedzialność członków zarządów

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »