Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku

Najbliższe szkolenia podatki.biz:

REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Szkolenia rozpoczynające się w najbliższych dniach - autopromocja

28.08.2019

Kraków (20.09.2019 r.) Odpowiedzialność członków zarządów spółek kapitałowych

Powołanie do zarządu spółki oznacza najczęściej sukces zawodowy. To zrozumiałe. Jednocześnie jednak wszyscy członkowie organów zarządzających powinni poznać również ciemne strony tej funkcji - odpowiedzialność za zobowiązania podmiotu zarządzanego w sytuacjach prawem przewidzianych.  Przedstawiamy szkolenie, które ma na celu przedstawienie prawnych zagrożeń związanych z uczestnictwem w zarządzie spółki kapitałowej. 

Szczegółowy program szkolenia:

1. Zarząd w spółce kapitałowej.

1.1 Podstawy prawne.

1.2. Zasady funkcjonowania.

1.3. Relacja zarządu wobec pozostałych organów spółki.

 

2. Odpowiedzialność zarządu zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

2.1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną spółce.

2.1.1. Przykłady bezprawnych działań skutkujących odpowiedzialnością członka zarządu.

2.1.2. Mierniki staranności.

2.1.3 Powództwo spółki wobec członka zarządu.

2.2. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobom trzecim.

2.2.1. Odpowiedzialność odszkodowawcza za zobowiązania spółki.

2.2.2. Odpowiedzialność z tytułu podania nieprawdziwych informacji.

2.2.3. Powództwo osoby trzeciej wobec członka zarządu.

2.3. Odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

3. Odpowiedzialność zarządu na podstawie przepisów Prawa upadłościowego oraz Prawa restrukturyzacyjnego.

3.1. Obowiązki zarządu spółki określone w przepisach Prawa upadłościowego oraz Prawa restrukturyzacyjnego.

3.2. Skutki naruszenia obowiązków ustawowych obciążających członka zarządu.

3.3. Odpowiedzialność odszkodowawcza wobec osób trzecich.

4. Odpowiedzialność członków zarządu na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej.

4.1. Rodzaje zobowiązań objętych dyspozycją przepisów Ordynacji podatkowej.

4.2. Przesłanki powstania odpowiedzialności członka zarządu.

4.3. Odpowiedzialność na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, a odpowiedzialność wynikająca z innych przepisów.

5. Odpowiedzialność karna.

5.1. Przykładowe rodzaje odpowiedzialności członka zarządu na podstawie przepisów kodeksu karnego.

5.2. Prawnokarna  kwalifikacja naruszenia obowiązków określonych przepisami szczególnymi- w zakresie upadłości, restrukturyzacji.

6. Negatywne skutki stwierdzenia odpowiedzialności członka zarządu.

6.1. Negatywne skutki finansowe.

6.2. Konsekwencje dotyczące dalszego prowadzenia spraw spółki.

6.3. Ograniczenie lub uniemożliwienie pełnienia funkcji zarządczych, innych, prowadzenia własnej działalności.

6.4. Skutki ujawnienia danych o odpowiedzialności w rejestrach publicznych.

7. Przykłady zabezpieczenia i ograniczenia ryzyk członka zarządu.

7.1. Spółka kapitałowa w ramach grupy kapitałowej.

7.2. Przeniesienie i dywersyfikacja ryzyk związanych z prowadzoną działalnością.

7.3. Ubezpieczenie odpowiedzialności członków zarządu.

7.4. Studium przypadku.

Tutaj znajdują się wszystkie szczegółowe informacje o szkoleniu i formularz zgłoszeniowy

Hasła tematyczne: szkolenie: odpowiedzialność członków zarządów

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »