Kraków, 15.04.2019 r.: Transakcje na rynku wierzytelności - aspekty prawne, finansowe i podatkowe

Wierzytelności rutynowo pojawiają się w praktyce gospodarczej każdego przedsiębiorcy. Często, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, dokonujemy dyspozycji wierzytelnościami, i ponosimy konsekwencje podatkowe zdarzeń z nimi związanych. Umorzenie, zakup, sprzedaż, przedawnienie, cesja, kompensata - te wszystkie czynności wywołują określone skutki podatkowe, których analiza prowadzi często do zaskakujących wniosków. Aby móc wykorzystać do maksimum fakt posiadania wierzytelności, warto poznać szczegółowo regulacje, które się do nich odnoszą, aby móc zaliczać do kosztów uzyskania maksymalne możliwe kwoty, aby nie generować podatkowego przychodu tam, gdzie legalnie można tego uniknąć. Tym właśnie zajmujemy się na szkoleniu: Transakcje na rynku wierzytelności - aspekty prawne, finansowe i podatkowe.

Szczegółowy program szkolenia

Temat 1
Przelew zgodnie z Kodeksem cywilnym

1. Pojęcie i istota przelewu w Kodeksie cywilnym
2. Przedmiot przelewu
3. Forma czynności prawnej
4. Strony umowy przelewu
5. Skutki dla stron
6. Dobra wiara dłużnika oraz poręczyciela
7. Wstąpienie w prawa wierzyciela
8. Zmiana wierzyciela a zmiana dłużnika
9. Kontynuacja zabezpieczeń wierzytelności
10. Ograniczenia prawne w zbywaniu wierzytelności
Temat 2
Szczegółowe zagadnienia dotyczące przelewu

1. Sprzedaż bezwarunkowa a sprzedaż powiernicza
2. Szczególne przypadki przelewu - cesja leasingu, faktoring, przelew na zabezpieczenie
3. Sprzedaż wierzytelności bankowych
4. Wierzytelności przyszłe, przedawnione, nieściągalne i kwestionowane
5. Sekurytyzacja, restrukturyzacja zobowiązań i sanacja finansów jako skutki przelewu
6. Sprzedaż wierzytelności a windykacja sądowa i egzekucyjna
Temat 3
Skutki podatkowe przelewu wierzytelności

1. Skutki w podatku VAT 
2. Skutki w podatku dochodowym dla stron umowy
3. Skutki w podatku od czynności cywilnoprawnych
4. Szczególne skutki podatkowe przelewu
5. Porównanie skutków zgodnie z prawem europejskim oraz prawem krajowym
Temat 4
Skutki księgowe i rachunkowe

1. Księgowanie sprzedaży wierzytelności - z punktu widzenia zbywcy
2. Księgowanie sprzedaży wierzytelności - z punktu widzenia nabywcy
3. Skutki księgowe zmiany wierzyciela dla dłużnika
4. Przykłady różnych sposobów księgowania
Temat 5
Skutki finansowe

1. Ocena skutków finansowych przelewu dla stron
2. Prezentacja przykładów cesji wierzytelności
3. Porównanie skutków finansowych na różnych przykładach
4. Optymalizacja finansowo-podatkowa cesji wierzytelności

Temat 6
Wzory umów i przykłady rozwiązań stosowanych w praktyce

Formularz zgłoszeniowy i szczegółowe informacje o szkoleniu

Hasła tematyczne: szkolenie: transakcje na rynku wierzytelności

Wszystkie artykuły z tego działu »