Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Podatki dochodowe PIT i CIT - zagadnienia ogólne

17.04.2012

Koszty darowizny mieszkania

Pytanie: Zamierzam przepisać mojej córce mieszkanie warte ok. 250 tys. zł, w którym obecnie zamieszkuje. Jest to spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Mieszkanie nie jest obciążone hipoteką ani nie jest w inny sposób zadłużone. Z tego, co się orientuję, córka nie będzie musiała płacić podatku od tej darowizny, musi tylko złożyć do urzędu skarbowego odpowiednie zgłoszenie o nabyciu na formularzu SD-Z2. Mam jednak wątpliwości co do opodatkowania umowy darowizny mieszkania. Czy od tej umowy córka będzie musiała zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych? Na jakie opłaty musimy być przygotowani?

Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Polski lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium kraju tytułem m.in. darowizny. Ustawodawca zwolnił jednak od podatku osoby otrzymujące darowiznę (lub spadek) od najbliższych członków rodziny. Dotyczy to osób z tzw. zerowej grupy. Grupę te tworzą: małżonek, zstępni (np. dzieci, wnuki), wstępni (np. rodzice, dziadkowie), pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha.

Warunkiem zastosowania powyższego zwolnienia jest zgłoszenie nabycia właściwemu urzędowi skarbowemu w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego na druku SD-Z2. W przypadku darowizny mieszkania obowiązek podatkowy powstaje z chwilą podpisania aktu notarialnego umowy darowizny u notariusza.

Należy dodać, że takiego obowiązku nie będzie w dwóch przypadkach, gdy:

1) wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw nabytych, nie przekracza 9637 zł lub
2) nabycie majątku następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

Zgodnie z prawem spółdzielczym umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Dlatego też Pana córka nie będzie miała obowiązku zgłoszenia nabycia mieszkania do urzędu skarbowego. W tym przypadku zawiadomienia takiego dokonuje bowiem notariusz jako płatnik podatku.

Ważne!
Każda czynność dotycząca własności nieruchomości (sprzedaż, darowizna itp.) musi być dokonana w formie aktu notarialnego. W przeciwnym razie czynność taka będzie nieważna.

Natomiast jeżeli chodzi o podatek od czynności cywilnoprawnych, to umowa darowizny podlega temu podatkowi, ale tylko w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy.

Zatem, gdy umowa darowizny nie wiąże się z przejęciem przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań osoby darującej, taka umowa darowizny nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Opodatkowanie PCC umowy darowizny nieruchomości
Podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych stanowi przy umowie darowizny wartość długów i ciężarów albo zobowiązań przejętych przez obdarowanego, a obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnych, tj. w dniu zawarcia umowy darowizny i ciąży na obdarowanym. Natomiast stawka podatku od umów darowizny przy przeniesieniu własności m.in. własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego wynosi 2%.

Jak już wcześniej wspomniałam, każda czynność dotycząca własności nieruchomości musi być dokonana w formie aktu notarialnego. I to właśnie wizyta u notariusza będzie wiązała się dla Pana córki z kosztami, i to niemałymi.

Od umowy darowizny mieszkania pobierana jest taksa notarialna, która zależy od wartości rzeczy lub prawa. Maksymalne stawki taksy są określone w przepisach, ale notariusz może stosować niższe stawki, dlatego warto wcześniej z nim negocjować. Poza tym każdy notariusz stosuje własne stawki i najlepiej będzie przed podpisaniem umowy darowizny skontaktować się z kilkoma kancelariami notarialnymi i dowiedzieć się, jaką stawkę w Pana przypadku pobiorą.

Dodam, że w przypadku sporządzenia aktu notarialnego dokumentującego umowę darowizny (bądź sprzedaży) własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego obowiązuje połowa maksymalnej stawki taksy notarialnej.

Do wynagrodzenia notariusza należy doliczyć także podatek VAT (stawka 23%), koszty wypisów z aktu notarialnego (6 zł za każdą stronę), a jeżeli nieruchomość ma założoną księgę wieczystą, to także koszty wniosków o zmiany w księdze wieczystej (opłata sądowa).

Przykład:
Jeżeli wartość Pana mieszkania wynosi 250 tys. zł, to Pana córka zapłaci notariuszowi kwotę ok. 1650 zł, w tym zawiera się:

• taksa notarialna: 1085 zł = 885 zł (505 zł + 0,2% x (250 000 zł – 60 000 zł)) + 200 zł (za wniosek wieczystoksięgowy),
• VAT od taksy: 249,55 zł (23%),
• opłata sądowa za wpis w księdze wieczystej: 200 zł,
• taksa za cztery 4-stronicowe wypisy z aktu notarialnego: 118,08 zł  = (4 szt. x 4 str. x 6 zł) + 23% VAT.

Oczywiście powyższe wyliczenia są tylko przykładowe, wszystko zależy od faktycznej wartości Pana mieszkania, od tego, czy posiada ono księgę wieczystą, a także od liczby i objętości wypisów z aktu notarialnego.

Podsumowując, jeżeli podaruje Pan córce spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, to Pana córka:

• nie zapłaci podatku od spadków i darowizn,
• nie będzie miała obowiązku zgłoszenia tej darowizny do urzędu skarbowego,
• nie zapłaci podatku od czynności cywilnoprawnych (jeżeli mieszkanie jest wolne od długów),
• będzie musiała ponieść koszty opłat notarialnych.

Podstawa prawna:
Art. 4a ust. 1 i 4 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768, z późn. zm.)
Art. 172 ust. 4 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.)
Art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. d, art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 4 pkt 3, art. 6 ust. 1 pkt 3, art. 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649, z późn. zm.)
§ 3, § 6, § 12 i § 16 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564, z późn. zm.)

Ewa Iwan


Zobacz także:
Taksa notarialna, czyli ile zapłacimy u notariusza

Hasła tematyczne: darowizny, podatek od spadków i darowizn, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, notariusz, opłata sądowa, księga wieczysta, taksa notarialna

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz