Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

14.09.2017

Korekta zaliczek na PIT pobranych od pracowników

Płatnik w pierwszych miesiącach roku pobrał od pracowników zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w zawyżonej wysokości. Czy w związku z tym płatnik w kolejnych miesiącach może pobrać zaliczki w niższej wysokości celem wyrównania zaliczek do prawidłowej wysokości?

Zgodnie z art. 8 Ordynacji podatkowej płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nakładają na płatników będących zakładami pracy obowiązek obliczenia w prawidłowej wysokości, pobrania i wpłacenia zaliczek za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia.

Na podstawie art. 30 § 1 Ordynacji podatkowej płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. Pobranie od pracowników (i wpłacenie do urzędu skarbowego) zawyżonej kwoty zaliczki za dany miesiąc nie zwalnia płatnika z obowiązku pobrania i wpłacenia w prawidłowej wysokości zaliczek za następne miesiące. Stosownie do art. 76c zdanie drugie Ordynacji podatkowej, jeżeli nadpłata wynika z decyzji stwierdzającej nadpłatę, wydanej w związku z art. 75 § 1, zwrot nadpłaty następuje w terminie 30 dni od dnia wydania tej decyzji. Na podstawie art. 75 § 1 ww. ustawy podatnik może żądać stwierdzenia nadpłaty powstałej na skutek wadliwych działań płatnika. Przepis ten może w szczególności mieć zastosowanie do sytuacji, gdy płatnik pobrał zbyt wysoką zaliczkę (lub zaliczki) na podatek dochodowy. Żądanie stwierdzenia nadpłaty może zostać zgłoszone przez podatnika już od momentu pobrania zaliczki, nie zaś dopiero po zakończeniu roku podatkowego, gdyż nadpłatę stanowi w tym wypadku kwota nienależnie pobrana tytułem zaliczki (art. 72 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej).

Podstawa prawna:

  • art. 8, art. 30 § 1, art. 72 § 1 pkt 2, art. 75 § 1, art. 76c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.).

kis.gov.pl

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz