08.02.2019: Facebook

Korekta kosztów po zwrocie towaru handlowego

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, rozliczam się w formie PKPIR. Zakupiłam w grudniu ubiegłego roku towary handlowe, i część z nich, ze względu na wady fizyczne, zostanie zwrócona. Mam już od dostawcy fakturę korygującą, a wadliwe towary zostaną odebrane. W którym momencie powinnam skorygować koszt uzyskania przychodu - w miesiącu zakupu, wystawienia faktury korygującej czy jej otrzymania?

Sytuacje, w których przedsiębiorca musi skorygować koszty lub przychody są w praktyce bardzo częste. Mimo to prawidłowe rozpoznanie momentu, w którym należy dokonać korekty, oraz sposobu, w jaki należy to zrobić w dalszym ciągu sprawia trudności. Wynika to z pewnej komplikacji przepisów - moment, w którym dokonujemy korekty zależy od przyczyny korygowania zapisów.

Jeżeli korekta kosztów uzyskania przychodów nie jest spowodowana błędem rachunkowym albo inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

Nie kierujemy się zatem korygując koszty datą wystawienia faktury, a datą jej otrzymania - jeśli okresy rozliczeniowe są dla tych zdarzeń różne.

Sprzedawca, wystawiający fakturę korygującą zmniejszy z kolei przychody w okresie rozliczeniowym, w którym faktura została wystawiona.

Jeśli jednak korekta spowodowana jest oczywistą pomyłką lub błędem rachunkowym, musi zostać dokonana w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura pierwotna - co w sposób oczywisty może powodować problemy, jeśli okresy te zostały już zamknięte i podatkowo rozliczone.

W przypadku opisanym w pytaniu występuje często inny problem. Przepis mówi o zmniejszeniu kosztów uzyskania. Co w sytuacji, w której w miesiącu korekty nie mamy kosztów, albo są one w wysokości mniejszej niż wartość korekty?

Przykład

Pani Anna prowadzi działalność sezonową. W miesiącu listopadzie zakupiła towar o wartości 200 000 zł. netto. Część towaru o wartości 30 000 zł netto zwracana jest z powodu wad w lutym kolejnego roku, na podstawie lutowej faktury korygującej. O tę kwotę powinny zostać zmniejszone koszty, jednak wynoszą one jak na razie jedynie 8000 zł.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują również taką sytuację.

Jeżeli w okresie rozliczeniowym, w którym należy dokonać korekty podatnik nie poniósł kosztów uzyskania przychodów lub kwota poniesionych kosztów uzyskania przychodów jest niższa niż kwota zmniejszenia, należy zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów.

Pani Anna powinna wobec tego zmniejszyć koszty lutego o kwotę 8000 zł i zwiększyć lutowe przychody o 22 000 zł.

Co z podatkiem dochodowym?

W sytuacji opisanej powyżej powstanie jednak kolejny problem. Pani Anna zakupiony a niesprzedany towar uwzględniła „podatkowo” w spisie z natury na koniec roku. To spowodowało, że po zmniejszeniu w lutym kosztów o 8000 zł i powiększeniu przychodu o 22 000 zł będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od kwoty 30 000 zł (w uproszczeniu), który będzie mogła odzyskać dopiero w rozliczeniu rocznym. Jak się przed tym uchronić?

Wydaje się, że dobrym sposobem będzie sporządzenie spisu z natury na koniec miesiąca. W ten sposób zostaną uwzględnione w rozliczeniu dochodu różnice remanentowe i nie powstanie „pusty” przychód do opodatkowania.

Redakcja podatki.biz

 

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...