Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Szkolenia rozpoczynające się w najbliższych dniach - autopromocja

23.11.2018

Kończymy zapisy na e-kurs: Aporty, połączenia, podziały i inne działania restrukturyzacyjne

Coraz więcej podmiotów gospodarczych uczestniczy w różnego rodzaju działaniach restrukturyzacyjnych. Czasami jest to spowodowane konsolidacją w ramach jednej grupy kapitałowej, innym razem ma to związek ze zmieniającym się profilem działalności. W każdym jednak przypadku przed rozpoczęciem działań restrukturyzacyjnych konieczne jest przeanalizowanie skutków podatkowych. Dlatego zapraszamy Państwa na e-kurs: Aporty, połączenia, podziały i inne działania restrukturyzacyjne. Celem e-kursu jest omówienie różnych, najczęściej występujących w praktyce, rodzajów restrukturyzacji prowadzonej działalności gospodarczej. W zależności od rodzaju, charakteru i wielkości prowadzonej działalności możliwy będzie szereg rozwiązań, które mogą spowodować nie tylko większą efektywność prowadzonej działalności ale również mniejsze obciążenia podatkowe. W trakcie kursu zostaną przybliżone nie tylko same przepisy podatkowe dotyczące poszczególnych form restrukturyzacji ale również praktyka organów podatkowych, które w licznych interpretacjach podatkowych wyjaśniają rozumienie często nieprecyzyjnych przepisów.

Program szkolenia

Lekcja 1

Sukcesja podatkowa

Przepisy Ordynacji podatkowej dotyczące działań restrukturyzacyjnych

Różne przypadki sukcesji podatkowej

Wyjątki od zasady sukcesji podatkowej

Lekcja 2

Przedsiębiorstwo oraz zorganizowana część przedsiębiorstwa

Kluczowe pojęcie przy restrukturyzacji działalności

Definicje ustawowe

Praktyka organów podatkowych

Odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

Lekcja 3

Połączenie - podatki dochodowe

Skutki w podatku dochodowym od osób prawnych Neutralność połączenia - czy zawsze?

Rozliczanie strat podatkowych

Zasady amortyzacji

Zamknięcie roku podatkowego

Obowiązki sprawozdawcze

Lekcja 4

Połączenie - podatek VAT oraz PCC

Połączenie a rozliczenia w podatku VAT

Opodatkowanie PCC połączenia

Skutki podatkowe w innych podatkach

Obowiązki sprawozdawcze

Lekcja 5

Podział - podatki dochodowe

Skutki w podatku dochodowym od osób prawnych

Rozliczanie przychodów i kosztów przed i po dniu podziału

Obowiązki wobec pracowników

Zasady amortyzacji

Lekcja 6

Podział - podatek VAT oraz PCC

Podział a rozliczenia w podatku VAT

Opodatkowanie PCC podziału - praktyka organów podatkowych

Skutki podatkowe w innych podatkach

Lekcja 7

Wkład niepieniężny (aport) - podatek dochodowy

Opodatkowanie aportu (CIT/PIT)

Aport z agio

Aport do spółki osobowej

Aport udziałów lub akcji (wymiana udziałów)

Aport komercjalizowanej własności intelektualnej - nowe przepisy od 1 stycznia 2016 r.

Zasady amortyzacji

Lekcja 8

Wkład niepieniężny (aport) - VAT i PCC

Zasady opodatkowania VAT aportów

Podstawa opodatkowania

Obowiązek podatkowy

Odliczenie VAT naliczonego

Opodatkowanie PCC aportu

Lekcja 9

Przekształcenie formy prawnej (spółki)

Skutki w podatku CIT, VAT i PCC zmiany spółki osobowej w spółkę kapitałową

Lekcja 10

Przekształcenie formy prawnej (działalność gospodarcza)

Skutki podatkowe zmiany działalności gospodarczej w spółkę

Lekcja 11

Dofinansowanie spółki

Pożyczka od udziałowca

Zaliczanie odsetek do kosztów podatkowych

Niedostateczna (cienka) kapitalizacja

Opodatkowanie PCC

Dopłaty

Skutki w podatku dochodowym

Zwrot dopłat a przychody i koszty

Opodatkowanie PCC

Lekcja 12

Sprzedaż udziałów (akcji)

Przychód z tytułu sprzedaży udziałów (akcji)

Koszty uzyskania przychodów

VAT a sprzedaż udziałów

Opodatkowanie PCC i możliwości zastosowania zwolnienia z podatku

Lekcja 13

Likwidacja spółki

Podatek dochodowy przy likwidacji spółki

Obowiązki w zakresie VAT przy likwidacji spółki

Obowiązki sprawozdawcze

Lekcja 14

Likwidacja działalności gospodarczej

Skutki w podatku PIT

Obowiązki w zakresie VAT przy likwidacji działalności gospodarczej

Obowiązki sprawozdawcze

Lekcja 15

Podatkowa grupa kapitałowa

Czym jest podatkowa grupa kapitałowa?

Zasady tworzenia i funkcjonowania

Wymogi formalne PGK

Utrata statusu PGK

Lekcja 16

Interpretacje podatkowe jako narzędzie zabezpieczające proces restrukturyzacyjny

Istota interpretacji podatkowych

Zalety uzyskania interpretacji przed planowaną restrukturyzacją

Moc ochronna interpretacji dla następców prawnych (np. stosowanie interpretacji spółki przejmowanej przez spółkę przejmującą)

Interpretacje po zmianie przepisów

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy znajdziesz tutaj.

Hasła tematyczne: szkolenie: aporty połączenia podziały i inne działania restrukturyzacyjne

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »