Kodeks pracy. Praca na próbę bez umowy

Czy przepisy prawa pracy przewidują nieodpłatną pracę na próbę bez zawierania z pracownikiem umowy o pracę?

 

Zgodnie z art. 25 § 1 i 2  Kodeksu pracy umowę o pracę zawiera się na okres próbny, na czas nieokreślony albo na czas określony. Umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy.

Jeżeli więc pracodawca chce sprawdzić kwalifikacje pracownika i jego przydatność do wykonywania określonej pracy, to powinien zawrzeć z pracownikiem umowę na okres próbny. Przepisy prawa pracy nie przewidują nieodpłatnej pracy na próbę, bez zawierania z pracownikiem umowy o pracę. Takie działanie pracodawcy naruszałoby obowiązujące przepisy, w szczególności art. 22 Kodeksu pracy, zgodnie z którym przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem oraz art. 84 Kodeksu pracy, który wprowadza zakaz zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia.

Ponadto, pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego oraz przeszkolenia w zakresie BHP. Co istotne zgodnie z art. 281 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy,  pracodawca, który nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy, popełnia wykroczenie przeciwko prawom pracownika zagrożone karą grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

 

źródło: www.pip.gov.pl

 

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...