22.09.2022: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

Kodeks pracy. MRiPS: Niedziela to zawsze niedziela kalendarzowa

Przepis art. 151.9 § 2 Kodeksu pracy daje pracodawcy prawo ustalenia w regulacjach wewnątrzzakładowych (np. w regulaminie pracy) innych granic czasowych niedzieli. Powyższe nie oznacza jednak możliwości przyjęcia (ustalenia) przez pracodawcę, iż niedziela rozpoczyna się w jego zakładzie pracy w innym dniu niż niedziela kalendarzowa (np. o godzinie 22.00 w sobotę) - wyjaśniła Minister Rodziny i Polityki Społecznej w odpowiedzi na interpelację poselską.

 

Interpelacja nr 35552 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie ustalania "niedzieli" przez pracodawców w świetle prawa pracy

Szanowna Pani Minister!

Regulacje z zakresie dotyczącym pracy w niedziele i święta zawarte zostały w postanowieniach rozdziału VII w dziale VI Kodeksu pracy. Zgodnie z postanowieniami art. 1519 § 2 Kodeksu pracy: "Za pracę w niedzielę i święto, w przypadkach, o których mowa w art. 15110, uważa się pracę wykonywaną między godziną 600 w tym dniu a godziną 600 w następnym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina”.

W przypadku gdy praca w niedzielę jest dozwolona, to na pracodawcy spoczywa obowiązek odpowiedniej jej rekompensaty pracownikowi w sposób, o jakim mowa w art. 15111 Kodeksu pracy. Na pracodawcy spoczywają też wówczas ograniczenia wynikające z postanowień art. 15112 Kodeksu pracy. Naruszenie tych przepisów przez pracodawcę może skutkować odpowiedzialnością wykroczeniową, o jakiej mowa w art. 281 § 1 pkt 5 Kodeksu pracy. Odrębne regulacje w zakresie niedzieli zawierają postanowienia art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

Reasumując, z wyjątkiem placówek handlowych, "niedziela" ustalana przez pracodawcę nie musi w pełni odpowiadać niedzieli kalendarzowej. Spotkać można natomiast rozbieżne opinie w zakresie dopuszczalnych granic ustalenia "niedzieli" przez pozostałych pracodawców. Niektórzy wskazują, że w ramach pewnej swobody danej pracodawcom początek "niedzieli" może przypadać na jeszcze kalendarzową sobotę, np. na godz. 2100 czy też 2200. Inni uważają, że "niedziela" każdorazowo musi rozpocząć się w czasie przypadającym zgodnie z kalendarzem na niedzielę. Rozstrzygnięcie tego zagadnienia ma istotne znaczenie np. przy pracy zmianowej, a w szczególności dla zakładów wypiekających pieczywo.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

W jakich maksymalnych ramach czasowych pracodawca (niebędący placówką handlową) może ustalać "niedzielę" zgodnie z art. 1519 § 2 Kodeksu pracy i czy w ramach tej regulacji początek niedzieli może przypadać na jeszcze kalendarzową sobotę?

 

Poseł Filip Kaczyński

23 sierpnia 2022 r.

 

Odpowiedź na interpelację nr 35552 w sprawie ustalania "niedzieli" przez pracodawców w świetle prawa pracy

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację nr 35552 Pana Posła Filipa Kaczyńskiego, proszę przyjąć następujące wyjaśnienia.

Przepis art. 1519 § 2 Kodeksu pracy wskazuje, że za pracę w niedzielę w przypadkach, o których mowa w art. 15110 k.p., uważa się generalnie pracę wykonywaną w ramach 24 godzin przypadających między godziną 6.00 w tym dniu a godziną 6.00 w dniu następnym.

Przy czym przepis, o którym mowa wyżej, daje również pracodawcy prawo ustalenia w regulacjach wewnątrzzakładowych (np. w regulaminie pracy) innych granic czasowych niedzieli. Powyższe nie oznacza jednak możliwości przyjęcia (ustalenia) przez pracodawcę, iż niedziela rozpoczyna się w jego zakładzie pracy w innym dniu niż niedziela kalendarzowa (np. o godzinie 22.00 w sobotę).

Niedziela dla potrzeb wykonywania przez pracownika pracy w tym dniu i rozliczania jego czasu pracy może bowiem, jak się wydaje, rozpoczynać się tylko w ramach niedzieli kalendarzowej, tj. nie wcześniej niż o godzinie 0.00 w tym dniu i nie później niż o godzinie 23.59 w tym dniu.

Należy jednocześnie podkreślić, że stanowisko ministra właściwego do spraw pracy nie jest powszechnie obowiązującą wykładnią i nie jest wiążące m.in. dla stron konkretnych stosunków pracy, organów kontrolnych czy sądów.

Mam nadzieję, że przedstawione powyżej informacje i wyjaśnienia zostaną uznane za satysfakcjonujące i wyczerpujące.

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Marlena Maląg

Warszawa, 19 września 2022 r.

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...