Kodeks pracy do zmiany. Będą nowe możliwości badania trzeźwości pracowników

Do polskiego prawa zostaną wprowadzone podstawy pozwalające pracodawcom na przeprowadzanie prewencyjnych, wyrywkowych kontroli pracowników na obecność alkoholu albo podobnie działających środków w organizmie. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii liczy, że zmiany pozwolą na zwiększenie bezpieczeństwa samych pracowników i innych osób.

„Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zmierza przede wszystkim do stworzenia podstaw dla pracodawcy do wprowadzenia i przeprowadzania – ze względu na określony prawem cel – prewencyjnej, wyrywkowej kontroli pracowników na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w ich organizmach” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Pracodawcy otrzymają prawo do przeprowadzania kontroli trzeźwości albo kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu w określonym w Kodeksie pracy celu. Takimi celami będą mogły być konieczność zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub też innych osób, a także ochrony mienia należącego do pracodawcy.

Zgodnie z projektem, pracodawcy mają zostać ponadto zobowiązani do niedopuszczenia pracownika do wykonywana pracy, jeżeli zaistnieje uzasadnione podejrzenie, że dany pracownik przyszedł do pracy w stanie po spożyciu środka działającego podobnie do alkoholu albo zażywał takie środki w trakcie pracy. Obecnie taki obowiązek odnosi się tylko do samego alkoholu, a nie innych używek.

„W efekcie oczekuje się minimalizacji liczby przypadków, w których pracownik wykonywałby powierzone mu przez pracodawcę zadania, znajdując się w stanie po użyciu substancji czy środków negatywnie wpływających na jego sprawność psychofizyczną” – podkreślają projektodawcy.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 17 maja 2021 r.) o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...