Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

28.11.2017

Kasy rejestrujące od 1 stycznia 2018 r.

Do 31 grudnia 2017 r. obowiązywać będzie rozporządzenie Ministra Gospodarki z 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz.U. poz. 1076). Z dniem 1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie całkiem nowy akt prawny regulujący to zagadnienie.

Nowy rodzaj kas

Tą nową regulacją będzie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kryteriów i warunków, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. W uzasadnieniu projektu tego rozporządzenia przeczytać możemy, że funkcjonujący aktualnie system kas fiskalnych działa prawidłowo i jest bezpieczny, nie zapewnia jednak możliwości analizy i kontroli sprzedaży detalicznej z powodu niedostosowania kas fiskalnych do realizowania centralnego raportowania transakcji. Aby umożliwić tego rodzaju operacje, niezbędne stało się wprowadzenie powszechnego standardu połączenia kas z odpowiednią bazą danych i terminalami płatniczymi.

Oprócz zapewnienia wyższych wpływów z tytułu VAT rozporządzenie ma na celu upowszechnienie płatności bezgotówkowych oraz zapewnienie konsumentom dostępu do paragonów elektronicznych. Nałoży ono na podatników prowadzących sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej obowiązek stosowania nowego rodzaju kas rejestrujących. Mają to być tzw. kasy online, zapewniające możliwość raportowania transakcji zarejestrowanych w tych urządzeniach do centralnego systemu informatycznego Ministerstwa Finansów. Tego rodzaju kasy będą przekazywały do systemu automatycznie dane dotyczące fiskalnych raportów dobowych, paragonów fiskalnych, anulowanych paragonów fiskalnych, faktur i faktur anulowanych zarejestrowanych od czasu poprzedniego przekazu danych, według harmonogramu przekazu danych. Przekaz taki będzie dokonywany nie rzadziej niż co dwie godziny.

Prostsza fiskalizacja

Kasę po zainstalowaniu podatnik będzie obowiązany (podobnie jak obecnie) poddać fiskalizacji, która stanie się prostsza w stosunku do dzisiejszej procedury.

Proces ten będzie się odbywał automatycznie. Podatnik nie będzie miał obowiązku pisemnego zawiadamiania urzędu skarbowego o fiskalizacji. Kasa bez jego udziału wyśle informację o tej operacji. W sposób automatyczny zostanie ona zaewidencjonowana w rejestrze kas i nadany jej zostanie numer ewidencyjny.

Nie zmieni się natomiast to, że fiskalizacji będzie dokonywał serwisant ze stosownymi uprawnieniami, i będzie to czynność niepowtarzalna i nieodwracalna, która jest warunkiem użytkowania kasy.

Centralne Repozytorium Kas

Centralne Repozytorium Kas, z którym będą się komunikować kasy rejestrujące, będzie rejestrem cyfrowym prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej, przeznaczonym do gromadzenia danych o ewidencji obrotu, przesyłanych drogą internetową ze wszystkich kas fiskalnych online. Przesyłanie informacji o zarejestrowanych przez kasy fiskalne online transakcjach do ww. Repozytorium będzie się odbywać w postaci zgodnej ze strukturą logiczną przewidzianą przez projektowane rozporządzenie i stanie się obowiązkiem podatnika. Zatem będzie on musiał zadbać o prawidłową transmisję danych.

Powstaje w związku z tym pytanie: Jak powinien zachować się przedsiębiorca w razie braku możliwości korzystania z połączenia internetowego?

Projekt rozporządzenia przewiduje sposoby postępowania w dwóch przypadkach zakłóceń w takiej komunikacji. Czasowe trudności w połączeniu kasy online z Centralnym Repozytorium Kas – w takim przypadku przedsiębiorca będzie miał obowiązek niezwłocznie doprowadzić do takiej komunikacji oraz kontynuować sprzedaż przy użyciu tego urządzenia fiskalnego, gdy tylko ustaną przyczyny problemu. W razie trwałej niemożności uzyskania połączenia online podatnik będzie miał obowiązek zgłoszenia tego faktu naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego, wraz z pisemną prośbą o umożliwienie przesyłania danych z urządzenia fiskalnego online do Centralnego Repozytorium Kas w określonych odstępach czasu.

Powstanie baza danych o sprzedaży detalicznej

Z całą pewnością kasy fiskalne online stanowić będą rewolucję w sposobie ewidencjonowania obrotów detalicznych. W przyszłym roku w Ministerstwie Finansów powstać ma baza danych o sprzedaży detalicznej – zakończenie prac nad nią przewidziane jest na drugi lub trzeci kwartał 2018 roku, kiedy zaczęłaby ona funkcjonować. Podmiotów gospodarczych korzystających z kas fiskalnych jest obecnie około 1,2 mln (urządzeń ok. 2 mln). Skoro resort docelowo planuje utworzenie zbioru obejmującego transakcje przeprowadzane przez nie wszystkie, można sobie wyobrazić, jak ogromna będzie to baza informacji. Ma ona stanowić źródło danych, na podstawie których będzie przeprowadzana kontrola opodatkowania sprzedaży detalicznej choćby przez porównanie fakturowanych zakupów z ewidencją sprzedaży.

Jednak baza, nawet największa, siłą rzeczy obejmie wyłącznie zakupy i sprzedaż udokumentowane, problem zaś tkwi w sprzedaży towarów zakupionych bez faktur. W związku z tym zbierane dane nie muszą przyczynić się do zapobiegania unikaniu opodatkowania w zakładanym stopniu.

Wymiana kas będzie następowała stopniowo

Mimo że wprowadzenie kas online będzie krokiem rewolucyjnym, jednak podatnicy nie będą musieli co do zasady wymieniać kas. W odpowiedzi PT7.054.5.2017.DAV.JDI.284 z lipca br. na interpelację poselską Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów wskazuje, że wymiana będzie następowała stopniowo. Będzie dopuszczone funkcjonowanie starych typów kas i kas online. Te ostatnie będą obligatoryjne w branżach, jak to określił autor odpowiedzi, „szczególnie narażonych na ryzyko nadużyć podatkowych”. Nie sprecyzował jednak, jakich dziedzin to będzie dotyczyć.

Harmonogram wprowadzania nowego rodzaju kas rejestrujących przedstawia się następująco:

  • 1 stycznia 2018 r. – wejście w życie omawianego rozporządzenia; rozpocznie się wdrażanie systemu opartego na internetowym połączeniu poszczególnych kas fiskalnych z serwerem Ministerstwa Finansów; początek odchodzenia od modeli kas rejestrujących z papierową i elektroniczną kopią paragonów;
  • pierwszy/drugi kwartał 2018 r. – producenci kas rejestrujących rozpoczną proces homologacji urządzeń poprzez wystąpienie z wnioskami o nią do Głównego Urzędu Miar; po wydaniu przez Urząd stosownej decyzji urządzenia będzie można wprowadzić do sprzedaży;
  • drugi/trzeci kwartał 2018 r. – w sprzedaży pojawią się najprawdopodobniej pierwsze modele kas fiskalnych działających online;
  • ostatni kwartał 2018 r. – kasy powinni najpóźniej zacząć wykorzystywać podatnicy świadczący usługi motoryzacyjne, wulkanizacyjne, stacje benzynowe, aby móc rozpocząć ewidencjonowanie obrotu przy zastosowaniu kas online od 1 stycznia 2019 r.; to te branże jako pierwsze zobligowane zostaną do korzystania z nowego typu kas fiskalnych; dochodzą do tego usługi gastronomiczne, fryzjerskie, kosmetyczne, fitness, hotelarskie; wprowadzanie nowych kas fiskalnych dla poszczególnych rodzajów usług będzie się odbywało w półrocznych odstępach;
  • koniec 2018 r. – ostatni moment na zakup i zafiskalizowanie kasy starego typu, tj. z papierową kopią paragonów; później nie będzie możliwa wymiana tego rodzaju urządzenia na taki sam (niedziałający online) model.

Adam Okonkwo

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz