Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

15.04.2019

Kasy fiskalne 2020: Harmonogram wprowadzania kas online

Od pierwszego stycznia 2020 r. część podatników zajmująca się sprzedażą na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (dalej będziemy ją nazywać sprzedażą) będzie zobowiązana do stosowania przy rejestracji tej sprzedaży tzw. kas online - na zasadach określonych w znowelizowanej ustawie o podatku od towarów i usług. Duża część sprzedawców będzie jednak w dalszym ciągu używała kas dotychczasowych - aż do upływu terminów zapisanych w ustawie lub czasu ich śmierci technicznej.

Podatnicy, zobowiązani do stosowania kas online od 1.01.2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r. do stosowania kas online zobowiązani będą podatnicy, prowadzący sprzedaż w zakresie:

  1. świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  2. sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Ważne

Termin 1.01.2020 r. i kolejne terminy obligatoryjnego stosowania kas online dotyczą tylko rejestrowania sprzedaży, wskazanej w ustawie. Przy prowadzeniu sprzedaży dotyczących wielu towarów i usług część będzie obligatoryjnie rejestrowana na kasach online, a część będzie mogła być nadal rejestrowana w kasach z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii.

Podatnicy, zobowiązani do stosowania kas online od 1.07.2020 r.

Od 1 lipca 2020 r. do stosowania kas online zobowiązani będą podatnicy, prowadzący sprzedaż w zakresie:

  1. świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
  2. sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Podatnicy, zobowiązani do stosowania kas online od 1.01.2021 r.

Od 1 stycznia 2021 r. do stosowania kas online zobowiązani będą podatnicy, prowadzący sprzedaż w zakresie świadczenia usług:

  1. fryzjerskich,
  2. kosmetycznych i kosmetologicznych,
  3. budowlanych,
  4. w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  5. prawniczych,
  6. związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu.

Istnieje zatem grupa podatników, którzy mimo, iż mają nadal sprawne i działające kasy rejestrujące, będą zobowiązani do zakupu nowych kas fiskalnych (lub instalacji odpowiedniego oprogramowania). Podatnicy ci będą mogli ponownie skorzystać z tzw. ulgi na zakup kasy (czyli zwrotu części kwoty wydatkowanej na jej zakup), na warunkach, które omawiamy w artykule: Kasy fiskalne 2019: Nowe zasady ulgi na zakup kasy fiskalnej

Uwaga

Ustawodawca zauważył, iż może okazać się, że pojawią się problemy na etapie tworzenia Centralnego Repozytorium Kas. Zastrzegł więc możliwość przedłużenia wskazanych wyżej terminów, oraz upoważnił Ministra Finansów do przedłużania ich w drodze rozporządzenia, i określenia rodzajów czynności, dla których termin został przedłużony, oraz dnia upływu przedłużonego terminu, uwzględniając przy tym specyfikę prowadzonej działalności gospodarczej oraz możliwości prowadzenia kontroli celno-skarbowej.

Kasy starszego typu

Kasy starszego typu będą jeszcze przez jakiś czas obecne w obrocie, przy czym musimy rozróżnić dwie daty - datę, do której podmioty produkujące i importujące kasy będą mogły sprowadzać i sprzedawać nowe urządzenia fiskalne, nie spełniające wszystkich wymogów online oraz datę, do której podatnicy będą mogli tych kas używać.

Ustawa rozgranicza w niektórych sytuacjach poszczególne okresy i zasady używania tzw. „starych” kas, określając je osobno dla kas o papierowym zapisie kopii oraz dla kas o elektronicznym zapisie kopii.

Wprowadzanie kas starszego typu do obrotu - do kiedy?

Kasa rejestrująca z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie podstawowych danych dotyczących dokonywanych sprzedaży, w tym wysokości podstawy opodatkowania i podatku należnego, oraz musi przechowywać te dane, a w przypadku kasy z elektronicznym zapisem kopii - dodatkowo zapewniać bezpieczne ich przesyłanie na zewnętrzne nośniki danych. Aby wprowadzić kasę na rynek, producent krajowy (lub podmiot sprowadzający kasę z zagranicy) musi uzyskać dla danego typu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii potwierdzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar, że kasy te spełniają funkcje wymienione przed chwilą oraz kryteria i warunki techniczne dla tych kas. A potwierdzenia te wydaje się na określony okres, który został wskazany w ustawie.

Dla kas rejestrujących z elektronicznym zapisem kopii - potwierdzenia są wydawane na okres do dnia 31 grudnia 2022 r..

Dla kasy rejestrujące z papierowym zapisem kopii - potwierdzenia są wydawane na okres do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Wprowadzanie na rynek kasy bez ważnego potwierdzenia wiąże się z nałożeniem na producenta krajowego (lub dokonującego WNT albo importu) kary w wysokości 5000 zł zł, naliczanej od każdej kasy wprowadzonej na rynek z naruszeniem przepisów. Należy się spodziewać zatem, że podmioty odpowiedzialne doprowadzą do wycofania z obrotu poszczególnych typów kas w obowiązujących terminach.

Używanie kas starszego typu - do kiedy?

Raz kupiona kasa może podatnikowi służyć wiele lat. I jeśli nie prowadzi działalności, objętej obligatoryjną rejestracją sprzedaży z użyciem kas online, może z zakupionej kasy nadal korzystać. Należy przy tym pamiętać, że rozpoczynając ewidencję, kasę taką należy zgłosić do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy (ta procedura nie obowiązuje przy kasach online).

Uwaga!

Podatnicy, którzy prowadzą ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z papierowym zapisem kopii, są obowiązani dokonywać wydruku kopii dokumentów wystawianych przy zastosowaniu tych kas.

Jeśli chodzi o maksymalny czas używania kas starszego typu, pojawia się różnica pomiędzy kasami z papierowym i elektronicznym zapisem kopii. Tej drugiej można będzie używać praktycznie aż do dnia jej śmierci technicznej. Ale w kasach z papierowym zapisem kopii nie będzie można wymieniać już pamięci fiskalnej. Po jej uszkodzeniu lub zapełnieniu kasa taka „zniknie” z rynku. Oznacza to, że kasy papierowe za ok. 5-6 lat będą praktycznie wycofane.

Należy się spodziewać, że kasy z elektronicznym zapisem kopii również w kilka lat po zaprzestaniu ich sprzedaży będą masowo wycofywane. koszty napraw będą coraz większe i z ekonomicznego punktu widzenia rozsądne będzie zainstalowanie kasy online. Możemy być pewni, że administracja skarbowa będzie stosowała różnego rodzaju „zachęty” (pierwsza z nich, w postaci ograniczenia możliwości uzyskania ulgi na zakup kasy starszego typu zacznie funkcjonować już niebawem - o czym piszemy we wspomnianym już artykule: Kasy fiskalne 2019: Nowe zasady ulgi na zakup kasy fiskalnej.

Redakcja podatki.biz

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz