10.10.2017: Facebook

Kasy fiskalne 2018: MF zapowiada nowe możliwości ws. użytkowania kas

W ustawie o VAT zostanie wyraźnie wskazane, że podatnik może do prowadzenia ewidencji stosować nie tylko kasy rejestrujące (fiskalne) zakupione, ale też urządzenia używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub podobnych umów – wynika z projektu nowelizacji przygotowanego w Ministerstwie Finansów.

Opublikowany niedawno projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) dotyczy przede wszystkim stopniowego wprowadzania systemu kas fiskalnych online. Zmiany mają jednak objąć również m.in. kwestie dotyczące możliwości wykorzystywania urządzeń, które nie stanowią własności danego podatnika.

„W nowym brzmieniu projektowanego art. 111 ust. 3c ustawy VAT określono, że podatnicy mogą stosować do prowadzenia ewidencji nie tylko kasy rejestrujące zakupione (jak dotychczas), ale także używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub umów o podobnym charakterze, które na dzień fiskalizacji są objęte potwierdzeniem Prezesa Głównego Urzędu Miar” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Obecne przepisy zakładają tymczasem, że podatnicy mogą stosować do ewidencjonowania kasy, które na dzień „nabycia” były objęte odpowiednim potwierdzeniem. Projektowany zapis ma zmienić ten moment na „dzień fiskalizacji”. Nowela rozszerzy też aktualne możliwości i pozwoli na stosowanie także kas wynajętych, wydzierżawionych czy oddanych w leasing.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 18 września 2017 r.) o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach.

Nowelizacja wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z projektem można się zapoznać tutaj.

mp

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...