Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

17.11.2020

Kasa wirtualna nie dla wszystkich usług

Skoro ustawodawca w rozporządzeniu w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania ściśle określił czynności tj. wskazał konkretne usługi i dostawy określonych towarów, w odniesieniu do których podatnik ma możliwość używania kas rejestrujących mających postać oprogramowania, oznacza to że ewidencja może dotyczyć wyłącznie tych wymienionych czynności, a nie całej realizowanej przez podatnika sprzedaży, w tym czynności niewymienionych w rozporządzeniu - tak Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się przedsiębiorca, którego przeważającą działalnością jest działalność hotelarska, sklasyfikowana według PKWiU pod symbolem 55.10. Ponadto podatnik prowadzi działalność w zakresie innych usług, towarzyszących działalności hotelarskiej (np. usług restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych - PKWiU 56.10), jak i innych (np. usługi fryzjerskie i pozostałe usługi kosmetyczne - PKWiU 96.02). Takie pozostałe usługi świadczone są zarówno na rzecz gości hotelowych, jak i innych klientów, niekorzystających z usługi hotelowej.

Przedsiębiorca rozważa rozpoczęcie używania do ewidencji sprzedaży kasy rejestrującej mającej postać oprogramowania (kasa wirtualna). Z związku z tym chciał wiedzieć czy może prowadzić przy zastosowaniu kasy rejestrującej mającej postać oprogramowania ewidencję całego obrot. W jego opinii - nie.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z przedsiębiorcą. W wydanej interpretacji wyjaśnił:

Należy zauważyć, że nie każda sprzedaż może być ewidencjonowana za pomocą kasy wirtualnej. W celu uregulowania tego zakresu ustawodawca wprowadził obowiązujące od 1 czerwca 2020 r. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (Dz. U. z 2020 r. poz. 965).

Stosownie do § 1 ww. rozporządzenia, kasy rejestrujące mające postać oprogramowania mogą być używane przez podatników w odniesieniu do następujących czynności:

 1. usług przewozu osób samochodem osobowym, w tym taksówką, z wyjątkiem przewozu okazjonalnego, o którym mowa w art. 18 ust. 4b pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 oraz z 2020 r. poz. 875);
 2. usług wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.12.0);
 3. usług związanych z przeprowadzkami, świadczonych na rzecz gospodarstw domowych (PKWiU 49.42.11.0);
 4. usług transportu drogowego pasażerskiego pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta (PKWiU 49.39.35.0);
 5. usług transportu drogowego pasażerskiego, rozkładowego, międzymiastowego, ogólnodostępnego (PKWiU 49.39.11.0);
 6. usług transportu drogowego pasażerskiego, rozkładowego, miejskiego i podmiejskiego (PKWiU 49.31.21.0);
 7. usług transportu kolejowego pasażerskiego, miejskiego i podmiejskiego (PKWiU 49.31.10.0);
 8. usług transportu kolejowego pasażerskiego międzymiastowego (PKWiU 49.10);
 9. usług transportu pasażerskiego, kolejkami linowymi naziemnymi, kolejkami linowymi i wyciągami narciarskimi (PKWiU 49.39.20.0);
 10. usług transportu morskiego i przybrzeżnego pasażerskiego, promowego (PKWiU 50.10.11.0);
 11. usług transportu morskiego i przybrzeżnego pasażerskiego wycieczkowcami (PKWiU 50.10.12.0);
 12. usług transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego, promowego (PKWiU 50.30.11.0);
 13. usług transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego wycieczkowcami (PKWiU 50.30.12.0);
 14. usług transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego łodziami wycieczkowymi (PKWiU 50.30.13.0);
 15. usług pozostałego transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego (PKWiU 50.30.19.0);
 16. usług transportu lotniczego regularnego krajowego pasażerskiego (PKWiU 51.10.11.0);
 17. usług transportu lotniczego nieregularnego krajowego pasażerskiego, z wyłączeniem w celach widokowych (PKWiU 51.10.12.0);
 18. usług hotelarskich i podobnych usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU 55.10);
 19. usług obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (PKWiU 55.20);
 20. usług świadczonych przez pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (PKWiU 55.30);
 21. pozostałych usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU 55.90);
 22. usług restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych (PKWiU 56.10);
 23. usług przygotowywania i dostarczania żywności (katering) dla odbiorców zewnętrznych (PKWiU 56.21);
 24. pozostałych usług gastronomicznych (PKWiU 56.29);
 25. usług przygotowywania i podawania napojów (PKWiU 56.30);
 26. sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Wskazać w tym miejscu należy, że wprowadzenie kas rejestrujących mających postać oprogramowania dla wskazanych w rozporządzeniu grup podatników ma charakter fakultatywny, co oznacza, że podatnik może z takiego rozwiązania skorzystać lub nie. Wprowadzenie takiego rodzaju kas ma na celu umożliwienie określonym podatnikom korzystania z nowoczesnego i łatwiejszego rozwiązania. Kasy wirtualne stanowią alternatywę dla obecnie użytkowanych kas rejestrujących, a ich stosowanie ma doprowadzić do zmniejszenia kosztów wywiązywania się podatników z obowiązku ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz usprawnienia procesu rejestracji i kontroli sprzedaży detalicznej w czasie rzeczywistym.

Zaznaczyć należy, że w § 1 i § 2 rozporządzenia wymienione zostały określone czynności wykonywane przez podatników, w odniesieniu do których możliwe jest dokonywanie ich ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej mającej postać oprogramowania. Skoro zatem ustawodawca w rozporządzeniu ściśle określił czynności tj. wskazał konkretne usługi i dostawy określonych towarów, w odniesieniu do których podatnik ma możliwość używania kas rejestrujących mających postać oprogramowania, oznacza to że ewidencja może dotyczyć wyłącznie tych wymienionych czynności, a nie całej realizowanej przez podatnika sprzedaży, w tym czynności niewymienionych w rozporządzeniu.

Mając na uwadze powyższe wskazać należy, że przedsiębiorca nie będzie mógł prowadzić ewidencji całej sprzedaży za pomocą kas mających postać oprogramowania. Wyłącznie w odniesieniu do świadczonych przez przedsiebiorcę usług hotelarskich sklasyfikowanych w PKWiU 55.10 oraz usług restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych sklasyfikowanych w PKWiU 56.10, które są wskazane odpowiednio w § 1 pkt 18 i 22 rozporządzenia w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania, przedsiębiorca będzie mógł ewidencjonować ich sprzedaż za pomocą kasy wirtualnej. Natomiast pozostałe usługi świadczone przez przedsiębiorcę, które nie zostały wymienione w ww. rozporządzeniu, w tym wskazane w opisie sprawy usługi fryzjerskie i pozostałe usługi kosmetyczne (PKWiU 96.02), przedsiębiorca ma obowiązek ewidencjonować za pomocą kasy innego typu niż kasa rejestrująca mająca postać oprogramowania.

Interpretacja indywidualna z 9 listopada 2020 r., sygn. 114-KDIP1-3.4012.518.2020.1.ISK - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

Redakcja podatki.biz

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz