Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

07.11.2019

Kasa fiskalna dla rozpoczynającego działalność

Czynny podatnik podatku od towarów i usług rozpoczyna od dnia 1 kwietnia 2019 r. prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług fryzjerskich i kosmetycznych. Sprzedaż dokonywana będzie głównie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W jakim terminie podatnik jest zobowiązany rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży na kasie rejestrującej? Czy może skorzystać w tym zakresie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania do momentu przekroczenia limitu obrotów 20 000 zł?

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W myśl § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r. podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2018 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Jeśli obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przekroczy kwotę limitu, zwolnienie to utraci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym nastąpi przekroczenie ww. limitu. Powyższe zwolnienie nie ma jednak zastosowania w przypadku dostawy towarów i świadczenia usług wymienionych w § 4 ww. rozporządzenia , tj. m.in. usług fryzjerskich, kosmetycznych, kosmetologicznych.

W związku z tym, jeżeli podatnik będzie prowadził działalność w zakresie usług fryzjerskich i kosmetycznych, to zgodnie z § 5 ust. 7 cytowanego rozporządzenia jest zobowiązany ewidencjonować przy użyciu kasy rejestrującej wszystkie wykonywane czynności na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego, począwszy od pierwszej sprzedaży dokonanej na rzecz tych osób. Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania do momentu przekroczenia limitu obrotów 20 000 zł nie ma więc w tej sytuacji zastosowania.

Podstawa prawna:

  • art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).
  • § 3 ust. 1 pkt 2, § 4 ust.1 pkt 2 lit. j, § 5 ust. 2, ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2018 r., poz. 2519).

źródło: www.kis.gov.pl

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz