22.03.2022: Rozliczenie roczne PIT

Karta Dużej Rodziny przyspiesza zwrot podatku

Karta Dużej Rodziny jest instrumentem polityki rodzinnej mającym na celu wspieranie rodzin wielodzietnych posiadających co najmniej troje dzieci. Podatnicy posiadający uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny są objęci preferencyjnym 30-dniowym terminem zwrotu nadpłaty podatku, w przypadku złożenia zeznania drogą elektroniczną.

 

 

Interpelacja nr 31658 do ministra finansów w sprawie preferencyjnego zwrotu nadpłaty podatku dla posiadaczy KDR

Szanowny Panie Ministrze,

podatnicy posiadający uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744) są objęci preferencyjnym 30-dniowym terminem zwrotu nadpłaty podatku. Jest to jeden z szeregu sposobów afirmacji przez państwo polskie „dużych rodzin”, a zarazem jest realnym wsparciem rodzin wielodzietnych w ich często niełatwej sytuacji ekonomicznej.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z następującą prośbą o informację:

  1. Ilu podatników w latach 2018-2021 (z podziałem na poszczególne lata) skorzystało z opcji przyspieszonego zwrotu nadpłaty podatku jako posiadacze KDR?
  2. Czy resort finansów w roku bieżącym prowadził lub planuje prowadzić kampanię informacyjno-promocyjną dotyczącą zwrotu podatku dochodowego w trybie przyspieszonym dla posiadaczy KDR?

Posłanka Dominika Chorosińska

21 lutego 2022 r.

 

Odpowiedź na interpelację nr 31658 finansów w sprawie preferencyjnego zwrotu nadpłaty podatku dla posiadaczy KDR

Szanowna Pani Marszałek,

odpowiadając na interpelację nr 31658 z 22 lutego 2022 r. Posłanki na Sejm RP Pani Dominiki Chorosińskej, w sprawie preferencyjnego zwrotu nadpłaty podatku dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, uprzejmie przedstawiam, co następuje:

Na wstępie pragnę zauważyć, że Karta Dużej Rodziny jest potrzebnym instrumentem polityki rodzinnej mającym na celu wspieranie rodzin wielodzietnych posiadających co najmniej troje dzieci. Podatnicy posiadający uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744) są objęci preferencyjnym 30-dniowym terminem zwrotu nadpłaty podatku, w przypadku złożenia zeznania drogą elektroniczną.

Istota interpelacji sprowadza się do udzielenia odpowiedzi na poniżej przedstawione pytania:

1. Ilu podatników w latach 2018-2021 (z podziałem na poszczególne lata) skorzystało z opcji przyspieszonego zwrotu nadpłaty podatku jako posiadacze KDR?

Uprzejmie informuję, że w latach 2018-2021 z opcji przyspieszonego zwrotu nadpłaty podatku skorzystało łącznie 515 482 podatników posiadających KDR. W 2018 r. było to 120 992 podatników, w 2019 r. - 158 708 podatników, w 2020 r. - 165 419 podatników i w 2021 r. - 70 363 podatników.

Ponadto uprzejmie wyjaśniam, że powyższe dane pochodzą ze złożonych deklaracji z formularzy PIT-37, PIT-36, PIT-38, PIT36L, PIT-28.

2. Czy resort finansów w roku bieżącym prowadził lub planuje prowadzić kampanię informacyjno-promocyjną dotyczącą zwrotu podatku dochodowego w trybie przyspieszonym dla posiadaczy KDR?

Uprzejmie informuję, że resort finansów nie prowadził, jak również nie planuje prowadzić kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej zwrotu podatku dochodowego w trybie przyspieszonym dla posiadaczy KDR, ponieważ przedmiotowe rozwiązanie funkcjonuje już od kilku lat.

 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Anna Chałupa

Warszawa, 8 marca 2022 r.

 

Hasła tematyczne: rozliczenie roczne pit, ministerstwo finansów, zwrot podatku, interpelacja, karta dużej rodziny, podatek dochodowy od osób fizycznych (pit)

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...