Kalendarz przedsiębiorcy i przydatne wskazówki wrzesień 2023

Miesiąc wrzesień 2023 r. to miesiąc wielu ustawowych obowiązków rozliczeniowych w podatkach dotyczących przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność jako osoba fizyczna. Jeden termin podatkowy przypada w dzień wolny od pracy. Z tego względu będzie on przesunięty na pierwszy dzień roboczy po dniu wolnym od pracy ale czy w każdym przypadku?

Do 7 września 2023 r.

Termin 7 września 2023r. jest ważnym dniem. Do tego dnia wielu podatników musi uregulować niektóre daniny podatkowe czy złożyć stosowane deklaracje podatkowe.

 

Do 7 września 2023r. podatnicy mają obowiązek dokonać zapłaty za okres 08/2023r.:

podatku dochodowego w przypadku stosowania karty podatkowej jako formy opodatkowania przychodów z działalności.

Wysokość podatku w formie karty podatkowej określony jest decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Zapłaty podatku z tytułu stosowania karty podatkowej dokonuje się na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego ze względu na adres zamieszkania przedsiębiorcy .

Podatku dotyczącego karty podatkowej nie należy więc przekazywać na konto mikrorachunku podatkowego.

Warto podkreślić, iż aktualnie nie można wybrać formy opodatkowania przychodów z działalności kartą podatkową. Natomiast kartę podatkową mogą stosować podatnicy, którzy od roku 2021 nadal z niej korzystają

 

Do 15 września 2023 r.

Termin 15 września 2023r. to ostateczny termin na złożenie deklaracji ZUS DRA (włącznie z deklaracjami RCA, RSA, RZA jeżeli występują) za okres 08/2023r.

Termin 15 września 2023r. jest również ostatecznym na zapłatę składek ZUS za okres 08/2023r.

Powyższy obowiązek w terminie do 15 września 2023r. odnosi się osób prawnych czyli prostych spółek akcyjnych, spółek akcyjnych, spółek z o.o., spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji zatrudniających pracowników czy korzystających z usług świadczonych przez zleceniobiorców.

Składki ZUS płatnicy składek płacą na specjalne konto indywidualnego rachunku składkowego, przypisanego dla każdej firmy.

Numer indywidualnego rachunku składkowego można sprawdzić za pomocą naszego systemu XT.

 

Do 20 września 2023r.

W terminie nie dalej niż do 20 września 2023r. podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych PIT mają obowiązek uregulować za okres 08/2023r.:

1)    miesięczny ryczałt,

2)    miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-36 - skala podatkowa albo PIT-36L – podatek liniowy,

3)    miesięczny podatek od przychodów z budynków.

Podatnicy stosujący kwartalne rozliczenie podatku dochodowego: ryczałtem albo skalą podatkową albo podatkiem liniowym – nie płacą w terminie do 20 września 2023r. zaliczki na podatek dochodowy.

 

W terminie nie dalej niż do 20 września 2023r. dwie grupy płatników składek ZUS mają obowiązek za okres 08/2023r.:

1)    złożyć deklarację ZUS DRA (oraz RCA, RSA, RZA jeśli występują),

2)    zapłacić składki ZUS wynikające ze złożonej deklaracji ZUS DRA.

Są to następujące grupy:

osoby fizyczne opłacające składki ZUS za siebie czyli osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, wspólnicy spółek partnerskich, jawnych, cywilnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. jak i pozostałe osoby fizyczne opłacające składki za siebie,

podmioty nieposiadające osobowości prawnej które zatrudniają pracowników lub korzystają z usług świadczonych przez zleceniobiorców czyli spółki cywilne, partnerskie, jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne oraz jednoosobowa spółka z o.o.

 

W terminie nie dalej niż do 20 września 2023r. płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych PIT mają obowiązek uregulować za okres 08/2023r.:

1)    PIT-4R czyli podatek od wypłaconego w okresie 08/2023r. wynagrodzenia z umowy o pracę, z umów cywilnoprawnych i z umowy o dzieło,

2)    PIT-8AR czyli zryczałtowany podatek od wypłaconego w okresie 08/2023r. wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, których wartość w umowie została określona na kwotę nie większą niż 200 zł,

3)    wpłatę na PFRON.

Warto podkreślić, iż niektóre rodzaje podatników przedsiębiorcy są zobligowani do wpłacania na konto indywidualnego mikrorachunku podatkowego (przypisanego do każdej firmy). Za pomocą mikrorachunku przedsiębiorca ureguluje:

§  PIT, CIT,

§  VAT,

§  Podatek od sprzedaży detalicznej

§  Daninę solidarnościową,

§  Opłatę cukrową,

§  Opłatę od napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml,

§  Opłatę za wyświadczoną usługę reklamą napojów alkoholowych.

Numer indywidualnego mikrorachunku podatkowego można sprawdzić za pomocą programu księgowego online  ERP XT.

 

Do 25 września 2023r. - VAT

Termin 25 września 2023r. jest terminem szczególnym w zakresie podatku VAT. Obowiązek złożenia właściwej deklaracji VAT i zapłaty podatku VAT nie wynika z tego, czy podatnik jest osobą fizyczną czy prawną a z jego statusu VAT.

Termin 25 września 2023r. to złożenie deklaracji VAT i zapłata podatku VAT za okres rozliczeniowy 08/2023r.

Zarówno terminy jak i deklaracje ujęte w formie tabelarycznej.

Deklaracje VAT i zapłaty podatku VAT za okres 08/2023r. 
w terminie do 25 września 2023r.

Deklaracja (ewidencja)

Płatność podatku VAT

Kto składa

JPK_V7M deklaracja i ewidencja
nawet zerowa

VAT-7M

Czynni podatnicy VAT
miesięczne okresy rozliczeniowe

JPK_V7K 
 tylko ewidencja

nawet zerowa

Bez płatności rozliczenie kwartalne

Czynni podatnicy VAT
kwartalne okresy rozliczeniowe

VAT-UE  
tylko informacja

Nie dotyczy

Czynni podatnicy VAT zarejestrowani 
do VAT-UE

VAT-9M
tylko deklaracja

VAT-9M

Podatnik niezarejestrowany do VAT 
dokonujący importu usług, nabycia towarów dla których jest podatnikiem VAT

VAT-8 
tylko deklaracja

VAT-8

Podatnik niezarejestrowany do VAT ale zarejestrowany do VAT-UE

dokonujący WNT, importu usług, nabycia towarów dla których jest podatnikiem VAT

VAT-12 
tylko deklaracja

VAT-12

Podatnik świadczący usługi taksówek osobowych, który wybrał opodatkowanie ryczałtem

VAT-13 
tylko deklaracja

Nie dotyczy

Przedstawiciel podatkowy będący czynnym podatnikiem VAT w zakresie w jakim działa 
w imieniu własnym na rzecz podatnika VAT.

JPK_V7M oraz JPK_V7K (wraz z ewidencjami), deklarację VAT-8, VAT-12, VAT-13 podatnicy składają nawet jeżeli są one zerowe.

Informację podsumowującą VAT-UE oraz deklaracje VAT-9M podatnicy składają tylko jeżeli wystąpi zdarzenie powodujące obowiązek ich złożenia.

Podatnicy stosujący kwartalne rozliczenie podatku VAT nie opłacają za okres 08/2023r. podatku VAT.

 

Do 25 września 2023r. – inne podatki

W terminie do 25 września 2023r. niektórzy podatnicy mają obowiązek za okres 08/2023r.:

1)    złożyć miesięczną deklarację podatku akcyzowego AKC oraz zapłacić podatek akcyzowy wynikający z tej deklaracji,

2)    złożyć miesięczną deklarację (informację) CUK dotyczącą podatku cukrowego oraz opłacić podatek cukrowy wynikający z tej deklaracji,

3)    złożyć miesięczną deklarację PSD-1 dotyczącą podatku od sprzedaży detalicznej oraz uregulować ten podatek.

Warto dodać, iż także w terminie do 25 września 2023r. niektórzy płatnicy składek mają obowiązek przekazać do PFRON dokumenty za okres 08/2023r. dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń pracowników będących osobami niepełnosprawnymi.

 

Do 30 września 2023r. – VAT IOSS

Procedura rozliczania VAT IOSS umożliwia rozliczenie podatku VAT z tytułu sprzedaży towarów wysyłanych z krajów trzecich (spoza UE) do konsumentów na terenie całej UE.

Z procedury VAT IOSS korzystają nie tylko podatnicy, którzy posiadają siedzibę poza UE. Korzystają z niej także podatnicy posiadający siedzibę w UE, którzy pełnią rolę przedstawiciela podatkowego dla firm spoza UE.

Deklaracja VII-DO dla rozliczenia VAT w zakresie procedury importu IOSS 
za okres 08/2023r. 

Deklaracja 

VII-DO

Płatność podatku VAT IOSS

Kto składa i płaci VAT IOSS

Składana wyłącznie elektronicznie terminie do 30 września 2023r.

W terminie do 30 września 2023r.

Czynni podatnicy VAT
Tylko miesięczne okresy rozliczeniowe

Po wysłaniu deklaracji podatnik otrzymuje numer UNR

Numer UNR podatnik musi podać w tytule zapłaty podatku VAT IOSS

Płatność na specjalne konto Drugiego Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście - 
84 1010 1010 0165 9315 1697 8000

Termin nieprzekraczalny nawet jeżeli przypada w dzień wolny od pracy np. w niedzielę

Jeżeli ostateczny termin płatności przypada w dzień wolny od pracy np. w niedzielę, wówczas zostaje on przesunięty na pierwszy dzień roboczy

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...