Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

22.10.2020

JPK_VAT w praktyce – NIP z przedrostkiem czy bez?

Począwszy od rozliczenia za październik 2020 r., podatnicy są obowiązani przesyłać tzw. nowy plik JPK_VAT (JPK_V7M, JPK_V7K). W związku z tym pojawia się coraz więcej praktycznych problemów, takich jak sposób wykazywania w ewidencji numeru identyfikacji podatkowej i wątpliwość – z przedrostkiem czy bez?

Zakres danych, które należy wykazać w nowym pliku JPK został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (zwane dalej rozporządzeniem).

Na podstawie § 11 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia, w zakresie ewidencji podatku naliczonego, dane z faktur lub innych dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1, oraz z faktur, o których mowa w ust. 3 pkt 5 (czyli faktur m.in. z tytułu zakupów od dostawców krajowych), obejmują numer, za pomocą którego dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, zapisywany poprzez wyodrębnienie kodu kraju oraz kodu cyfrowo-literowego. Czyli jednym z obowiązkowych elementów, które należy wskazać w ewidencji jest numer NIP dostawcy/usługodawcy.

Struktura ewidencji w zakresie podatku naliczonego dla JPK_V7M i JPK_V7K obejmuje m.in.1:

  • KodKrajuNadaniaTIN - wypełnia się wpisując „kod kraju nadania numeru, za pomocą którego dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej (pole opcjonalne). Podaje się literowy kod kraju, w którym dostawca lub usługodawca (kontrahent) jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. W przypadku braku numeru TIN dostawcy lub usługodawcy – pole pozostaje puste. Przykład dla kontrahenta z Austrii: AT”,
  • NrDostawcy – wypełnia się wpisując „numer, za pomocą którego dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej (wyłącznie kod cyfrowo-literowy). Podaje się numer, za pomocą którego dostawca lub usługodawca (kontrahent) jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej bez literowego kodu kraju. Przykład dla kontrahenta z Austrii: U99999999 W przypadku faktur VAT-RR wykazuje się NIP lub PESEL dostawcy towarów lub usługodawcy. W przypadku braku - w polu tym należy wpisać „BRAK”.

Co do zasady więc, numer NIP (cyfrowo-literowy) wpisuje się w polu NrDostawcy, a przedstostek (np. „PL” dla Polski, DE dla Niemiec) wpisuje się w polu KodKrajuNadaniaTIN. Z powyższych wyjaśnień wynika jednak, że wypełnienie pola KodKrajuNadaniaTIN, w którym wpisuje się przedrostek jest opcjonalne, a w przypadku braku nadania przedrostka pole pozostawia się puste.

W tym miejscu warto również wskazać na pytania i odpowiedzi udostępnione przez Ministra Finansów. W odpowiedzi na jedno z pytań Minister wskazuje zasady wypełniania pól NRKontrahenta i KodKrajuNadaniaTIN oraz NrDostawcy i KodKrajuNadaniaTIN  w nowym pliku JPK - „(…) w przypadku transakcji krajowej - należy wypełnić NrKontrahenta i NrDostawcy. Natomiast to, czy umieszczać kod „PL” w polu KodKrajuNadaniaTIN – zarówno po stronie podatku należnego, jak i naliczonego – będzie zależeć od danych, które znajdą się na fakturze. Oznacza to, że jeśli faktura będzie zawierać takie dane, należy wpisać kod „PL” (…).”

W świetle powyższego, w przypadku gdy kontrahenci nie wskazali przedrostka „PL” w fakturze, pole KodKrajuNadaniaTIN należy pozostawić puste.

Aby lepiej zrozumieć powyższe regulacje, warto jednak posłużyć się przykładami:

  1. podatnik otrzymał fakturę zakupu dokumentującą dostawę towarów na terytorium kraju od innego podatnika VAT czynnego, w fakturze był wskazany numer NIP dostawcy z przedrostkiem „PL” – w takiej sytuacji, gdy dostawca umieścił w fakturze numer NIP z przedrostkiem, nabywca powinien wykazać w polu KodKrajuNadaniaTIN „PL” oraz w polu NrDostawcy numer NIP z faktury;
  2. podatnik otrzymał fakturę zakupu dokumentującą dostawę towarów na terytorium kraju od innego podatnika VAT czynnego, w fakturze był wskazany numer NIP bez przedrostka – w takiej sytuacji nabywca powinien wykazać numer NIP dostawcy w polu NrDostawcy, natomiast pole KodNadaniaKrajuTIN pozostawić puste.

Czy podatnicy mogą w ramach uproszczenia dodawać przedrostek do każdego numeru NIP, mimo, iż nie został on wykazany w fakturze? Wskazanie w JPK_VAT przedrostka u dostawców krajowych, którzy w fakturze go nie wykazali może zostać uznane przez organy podatkowe za nieprawidłowe. Nowy plik JPK ma na celu zwiększenie możliwości weryfikacji przez organy podatkowe transakcji dokonywanych pomiędzy podatnikami, zatem wszelkie rozbieżności, które będą utrudniać tę weryfikację nie będą spotykać się z aprobatą organów podatkowych. 

 

Alicja Ziółek, doradca podatkowy w ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp. k.

 

1 schemat 10 i tabela 10 w broszurze informacyjnej dot. struktury JPK_VAT z deklaracją wydanej przez Ministerstwo Finansów w czerwcu 2020 r.

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz