Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: ABC - prawo i podatki dla początkujących

13.12.2019

JPK_VAT - podstawowe informacje, pytania i odpowiedzi

JPK_VAT to przesyłany wyłącznie w wersji elektronicznej zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za okres objęty JPK. Należy go przesłać do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni - ten termin dotyczy również podatników rozliczających się kwartalnie. Jeśli masz zamiar rozpocząć działalność i nie korzystać ze zwolnienia z VAT, lub chcesz zrezygnować ze zwolnienia, koniecznie zapoznaj się z podstawowymi informacjami dotyczącymi JPK_VAT.

JPK_VAT posiada określony urzędowo układ i format (schemat xml), który ułatwia jego przetwarzanie. Struktury JPK i informacje dla każdej struktury znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

Kto ma obowiązek wysłania JPK_VAT

Obowiązek sporządzenia i wysłania JPK_VAT mają wszyscy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT. Obowiązek ten jest powszechny od stycznia 2018 r. - od tego terminu mikroprzedsiębiorcy zostali zobowiązani do prowadzenia rejestru zakupów i sprzedaży VAT w wersji elektronicznej i przesyłania go w formie JPK. Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r.

Kto nie musi składać JPK_VAT

JPK_VAT nie składają korzystający ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, wskazanego w ustawie VAT. Dotyczy to sytuacji, kiedy podatnik:

  • sprzedaje wyłącznie towary i świadczy usługi zwolnione z VAT (zwolnienie przedmiotowe – art. 43 ust. 1),

  • sprzedaje towary i świadczy usługi, które są opodatkowane VAT, ale korzysta ze zwolnienia podmiotowego (zgodnie z art. 113 ust. 1 lub 9), ponieważ jego obrót był mniejszy niż 200 tys. zł.


Ważne!

Jeżeli obrót podatnika jest mniejszy niż 200 tys. zł, ale zrezygnował on ze zwolnienia podmiotowego lub nie ma prawa do wyboru tego zwolnienia (o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9) – podatnik ten ma obowiązek złożenia JPK_VAT.

O zwolnieniu z VAT ze względu na wysokość obrotów po zmianach dokonanych w 2019 r. przeczytasz tutaj


Ze zwolnienia korzystają również organizacje międzynarodowe, które realizują zadania publiczne (art. 82 ust. 3).

Kiedy należy złożyć JPK_VAT

Informacje o prowadzonej ewidencji w formie JPK_VAT należy złożyć bez wezwania do 25. dnia po zakończeniu danego miesiąca (chyba że 25. dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy termin zostaje przesunięty do pierwszego dnia roboczego).


Uwaga!

Podatnicy rozliczający się metodą kwartalną przesyłają JPK_VAT co miesiąc, podobnie jak podatnicy pozostali.


Odroczenie terminu

Podatnik może zwrócić się o odroczenie terminu złożenia JPK_VAT. Należy w tym przypadku wystąpić z umotywowanym wnioskiem przed upływem terminu złożenia JPK_VAT do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego.

Jak złożyć JPK_VAT

JPK_VAT składa się z danych identyfikujących podatnika (np. nazwa, NIP) oraz danych, które dotyczą dokumentów sprzedażowych i zakupowych. JPK_VAT odzwierciedla dane zawarte w ewidencji zakupu i sprzedaży. Dane wykazane w JPK_VAT powinny być zgodne z danymi ujętymi w deklaracji VAT. JPK_VAT wysyłany jest wyłącznie drogą elektroniczną.

Specjalna bezpłatna aplikacja

Ministerstwo Finansów opracowało i udostępnia aplikację desktopową e-mikrofirma. Umożliwia ona wystawianie faktur krajowych, zapisywanie faktur krajowych zakupu i tworzenie ewidencji VAT, które pozwalają na generowanie, walidację, szyfrowanie, podpisywanie i przesyłanie plików JPK_VAT oraz JPK_FA na żądanie do systemu Ministerstwa Finansów.

To bezpłatne narzędzie nie jest programem finansowo-księgowym. E-mikrofirma ułatwia najmniejszym przedsiębiorcom wywiązywanie się z obowiązku składania JPK_VAT, w szczególności, gdy nie korzystają z fachowej pomocy księgowej.

Ministerstwo informuje, że przy dalszych pracach nad aplikacją zostanie rozważona możliwość wykorzystania do pracy z aplikacją e-mikrofirma także innych systemów, w tym w szczególności Linux i Mac OS.

Informacje o programie i sam program znajdziecie tutaj:

https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk_vat/aplikacje-do-pobrania/

Konsekwencje niezłożenia JPK_VAT

JPK_VAT ma charakter informacji podatkowej, dlatego niezłożenie go w terminie może spowodować sankcje karno-skarbowe. W zależności od okoliczności może to być wykroczenie lub przestępstwo.

Co wyznacza granicę między nimi?

Po pierwsze wartość uszczuplenia należności podatkowej – jeżeli przekracza ona 10 000 zł, jest to przestępstwo. Dodatkowo pod uwagę bierze się motywy działania sprawcy, stopień szkodliwości społecznej oraz sposób dokonania czynu.

Wysokość grzywny

Karą za wykroczenie skarbowe jest grzywna, określana kwotowo w przedziale od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Wysokość grzywny ustala się z uwzględnieniem sytuacji majątkowej, rodzinnej oraz możliwości zarobkowych sprawcy.

Karą za przestępstwo skarbowe jest grzywna, która może wynieść od 10 do 720 stawek dziennych (stawkę dzienną określa Sąd w ustawowych granicach, kierując się sytuacją sprawcy).

Pozostałe obowiązki podatników związane z plikami JPK

Od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej, przekazują struktury JPK na żądanie organów podatkowych w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej.

Redakcja podatki.biz

Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Finansów

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz