05.10.2016: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

Jednolite Pliki Kontrolne mogą być dobrym sposobem na uszczelnienie polskiego systemu podatkowego. Jednak czy poradzą sobie z nimi sami podatnicy? 

1 lipca weszły w życie przepisy nakładające na podatników obowiązek przekazywania organom podatkowym danych w postaci Jednolitych Plików Kontrolnych. Niestety, mimo starań Ministerstwa Finansów, wielu przedsiębiorców przyznaje, że ich wiedza na temat JPK jest mocno ograniczona. Dotyczy to zarówno informacji o samej idei wprowadzania JPK, jak i o terminach wdrażania nowych zasad. Z uwagi na przewidziane w nowelizacji restrykcje, utrzymywanie się obecnego stanu rzeczy oznaczać może nagły wzrost przypadków pociągania podatników do odpowiedzialności karno-skarbowej. 
 


Idea wprowadzenia Jednolitych Plików Kontrolnych

Po odrzuceniu tezy, iż rynek będzie w stanie sam się wyregulować i wyeliminować nieuczciwe jednostki, Ministerstwo Finansów postanowiło uszczelnić system podatkowy między innymi poprzez wprowadzenie Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK). Choć w Polsce stanowi to swoistą rewolucję, idea JPK nie jest na świecie niczym nowym. Obecnie rozwiązanie tego typu stosowane jest w wielu krajach – wśród państw członkowskich Unii Europejskiej wystarczyłoby wymienić chociażby Francję, Niemcy czy Portugalię.

Jak przedstawił to Wiesław Jasiński – Podsekretarz Stanu, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej oraz Generalny Inspektor Informacji Finansowej – dla Ministerstwa Finansów wprowadzenie Jednolitych Plików Kontrolnych oznacza:

 • zmniejszenie kosztów zgodności u przedsiębiorców,
 • zmniejszenie kosztów administracji podatkowej,
 • lepszą jakość kontroli,
 • łatwiejsze kontrole międzynarodowe.

Z punktu widzenia interesu publicznego szczególnie ważne jest to, że JPK pozwalają prowadzić skuteczną detekcję działań niepożądanych, czyli – mówiąc wprost – prób dokonania nadużyć oraz oszustw podatkowych. Jedną z opcji do tego prowadzących jest możliwość szybkiego porównania, czy VAT zadeklarowany do odliczenia u podatnika „A” pojawił się również jako VAT należny u podatnika „B”.

Kolejne etapy tworzenia JPK i terminy obowiązywania nowych zasad

Jednolite Pliki Kontrolne (zgodnie ze schematem MF) tworzone są w systemie podatnika w formacie .xml. Gotowy plik jest następnie kodowany, kompresowany oraz dzielony na części (po 60 MB). Na kolejnych etapach procesu następuje przygotowanie danych uwierzytelniających, wysyłka plików do Ministerstwa Finansów oraz pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
Na razie, od 1 lipca tego roku, konieczność comiesięcznego przekazywania JPK organom podatkowym spoczywa wyłącznie na dużych podmiotach. Małe i średnie przedsiębiorstwa obowiązek ten obejmie od 1 stycznia 2017 r. Mikroprzedsiębiorcy dołączą do systemu dopiero z początkiem roku 2018.

 


Ministerialna gwarancja bezpieczeństwa informacji

Ministerstwo gwarantuje całkowite bezpieczeństwo danych uzyskanych za pośrednictwem Jednolitych Plików Kontrolnych. Zgodnie ze słowami Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, system JPK został w najwyższym stopniu zabezpieczony przed atakami hakerskimi, a oprócz tego:

 • posiada odpowiednie mechanizmy chroniące przed złośliwym kodem,
 • wykrywa i zapobiega włamaniom oraz atakom typu DDos,
 • rejestruje i kontroluje każdy przypadek dostępu do zgromadzonych informacji.

Poza bezpieczeństwem, swoistymi profitami dla podatników stosujących Jednolite Pliki Kontrolne będzie choćby to, iż:

 • pozwalają usunąć bariery poboru danych elektronicznych,
 • skracają czas i obniżają koszty kontroli,
 • umożliwiają prowadzenie kontroli i komunikacji online,
 • pozwalają wytworzyć mechanizm kontroli wewnętrznej,
 • wprowadzają elektroniczną wymianę danych (e-faktury) pomiędzy podmiotami.

Możliwe zagrożenia i sposoby ich uniknięcia

Mimo tak wielu zalet systemu i niewątpliwych korzyści dla państwa, wprowadzenie Jednolitych Plików Kontrolnych oznaczać może również pewne komplikacje i utrudnienia. Przede wszystkim format .xml, w jakim zapisywane są dane, pozostaje nieczytelny dla człowieka. Oznacza to, że podatnik nie ma możliwości sprawdzenia, czy przesyłane do organów kontrolnych informacje nie zawierają błędów lub nieścisłości. Problem ten okazuje się tym poważniejszy, że konsekwencją powstania ewentualnych nieścisłości może być określona przepisami odpowiedzialność karno-skarbowa.

Na szczęście jest już dostępne narzędzie umożliwiające odczytywanie plików .xml. Sage e-Audytor – bo o nim mowa – jest pierwszym i jak na razie jedynym w Polsce rozwiązaniem służącym do sprawdzania poprawności danych zawartych w JPK, a także identyfikacji błędów, wskazania obszarów ich wystąpienia oraz stopnia powstałego ryzyka. Z jego pomocą sami przedsiębiorcy, jak i pracownicy działu księgowego, mogą dokonać bezpłatnego, jednorazowego sprawdzenia każdej struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Zapowiedź kolejnych zmian

Wsparcie ekspertów Sage – firmy, która stworzyła e-Audytora – może okazać się konieczne nie tylko w początkowych etapach wprowadzania Jednolitych Plików Kontrolnych przez polskie przedsiębiorstwa. Jak zapowiedział Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, obecnie obowiązujący system raportowy ma zostać zmodyfikowany. Ministerstwo Finansów zakłada, że system wymiany faktur elektronicznych między przedsiębiorcami szybko się rozwinie, dzięki czemu odbiorcy będą mogli raportować szczegółowe pozycje w odpowiedniej strukturze JPK bezpośrednio z archiwum faktur elektronicznych. Wiązać się to będzie zapewne ze zmianami w schemacie JPK dotyczącym faktur (JPK_FA), nie wiadomo jednak, kiedy zmiany takie miałyby nastąpić.

Wszyscy, którzy pragną dowiedzieć się więcej o Jednorazowych Plikach Kontrolnych, mogą skorzystać z Ogólnopolskiej Infolinii JPK dostępnej pod numerem tel.: 22-417-93-01.

Hasła tematyczne: ministerstwo finansów, jednolity plik kontrolny (jpk), jpk, odpowiedzialność karno-skarbowa

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (2)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...