Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

18.03.2016

Jaka faktura dla odbiorcy z innego kraju UE?

W sytuacji gdy z tytułu świadczenia usługi obowiązanym do rozliczenia podatku od wartości dodanej będzie kontrahent niemiecki, spółka powinna dokumentować wykonaną usługę fakturą, wpisując na niej adnotację „odwrotne obciążenie”. Jednocześnie na wystawionych fakturach nie należy wykazywać stawki i kwoty podatku.

Potwierdza to Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 15 stycznia 2015 r., nr IBPP4/443-570/14/LG.

Z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o jej wydanie wynikało, że wnioskodawca – przedsiębiorca miał zamiar podpisać umowę na wykonanie usługi z kontrahentem unijnym, który jest zarejestrowany na potrzeby podatku od wartości dodanej w kraju Unii Europejskiej innym niż Polska. Usługa miała polegać na wykonaniu na terytorium Polski, przez wnioskodawcę i jego podwykonawcę krajowego, wyrobu gotowego z komponentów dostarczonych mu przez kontrahenta unijnego. Komponenty miały być przywożone z Niemiec, a wyrób gotowy – wywożony do Niemiec transportem zorganizowanym przez kontrahenta unijnego. Kontrahent unijny nie posiada w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (np. oddziału), dla którego świadczona byłaby usługa. Zarówno wnioskodawca, jak i kontrahent unijny są zarejestrowani jako podatnicy VAT-UE.

Miejsce świadczenia usług dla potrzeb VAT

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w pierwszej kolejności zwrócił uwagę, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) w przypadku świadczenia usług bardzo istotne dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależeć będzie, czy dane świadczenie będzie podlegało opodatkowaniu VAT w Polsce, czy też nie.

Wyjaśnił, że zgodnie z ogólną zasadą, wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2–4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, 28j i 28n. Dodatkowo, w razie gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba lub stałe miejsce zamieszkania, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności (art. 28b ust. 2 ustawy).

Organ podatkowy zauważył, że w opisywanym stanie faktycznym wskazane w art. 28b ust. 1 ustawy zastrzeżenia nie mają zastosowania, więc miejsce świadczenia usługi wykonywanej przez podatnika powinno zostać ustalane na podstawie zasady ogólnej wyrażonej w tym przepisie. Zatem miejscem świadczenia usługi na rzecz podatnika niemieckiego będzie miejsce, w którym podatnik ten posiada siedzibę działalności gospodarczej. Tym samym usługa ta nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT na terytorium Polski.

Co powinna zawierać faktura?

Jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej, w myśl art. 106e ust. 1 ustawy o VAT faktura dla kontrahenta z innego kraju UE, gdy z tytułu świadczenia usługi obowiązanym do rozliczenia podatku od wartości dodanej będzie kontrahent niemiecki, powinna być wystawiona zgodnie z powołanymi przepisami ustawy i powinna się na tej fakturze znaleźć adnotacja „odwrotne obciążenie”. Jednocześnie na wystawionych fakturach nie należy wykazywać stawki i kwoty podatku.

Jacek Kotowski

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz