Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Artykuły Partnerów

17.02.2021

Jak złożyć pozew o rozwód?

Już samo słowo "rozwód" kojarzy się nam negatywnie i nic w tym dziwnego. Decyzja o złożenia pozwu o rozwód często poprzedzona jest wieloma nieprzespanymi nocami, przemyśleniami i rozterkami. Sprawy na pewno nie ułatwia zawiłość procedury sądowej i związane z tym formalności. Nie bez znaczenia jest to, że całe postępowanie sądowe przyspiesza poprawnie złożony pozew, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego i kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w przypadku rozwodu).

Ponadto, jak każdy inny pozew, pozew o rozwód należy poprawnie opłacić i dołączyć do niego stosowne załączniki. Niniejsza publikacja pozwoli dowiedzieć się czym dokładnie są dokumenty rozwodowe, gdzie należy złożyć sam pozew i jak wykazuje się zasadność swoich żądań, wniosków i twierdzeń.

Pozew o rozwód - kwestie formalne

Pozew o rozwód, tak jak każde inne pismo procesowe, powinno spełniać określone wymagania formalne. W postępowaniu rozwodowym mamy do czynienia z dwoma przeciwnymi stronami - powodem/powódką oraz pozwanym/pozwaną, dlatego w pozwie należy określić obie strony, podając imię, nazwisko, nr PESEL oraz miejsca zamieszkania.

Pozew musi być skierowany do odpowiedniego sądu, w przypadku rozwodu będzie to zawsze sąd okręgowy właściwy miejscowo do rozpatrzenia sprawy, czyli sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. W treści pozwu trzeba zwięźle opisać swoje żądania, wskazać wnioski dowodowe oraz podać uzasadnienie, w którym wskazuje się okoliczności faktyczne pożycia małżeńskiego stron, a na koniec należy podpisać własnoręcznie pismo. Do pozwu trzeba załączyć odpis pozwu dla strony przeciwnej, która później zostanie wysłana do pozwanego/pozwanej. Pozew opłaca się w kwocie 600 zł, przez przelew (załączając potwierdzenie dokonania przelewu) lub znakami opłaty sądowej.

Żądania pozwu rozwodowego

  • Kwestia winy w rozkładzie pożycia - możliwy jest rozwód z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie- z pewnością rozwód bez orzekania o winie (potocznie nazywany często rozwodem za porozumieniem stron) będzie o wiele krótszy niż rozwód z orzekaniem o winie, bowiem nie trzeba tu przeprowadzać skomplikowanego postępowania dowodowego, które ma na celu wskazanie przez sąd małżonka winnego, jednak rozwód z orzekaniem o winie uprawnia małżonka niewinnego do uzyskania uprawnienia alimentacji na swoją rzecz od małżonka winnego. W przypadku żądania rozwodu z winą, w uzasadnieniu pozwu należy opisać czym umotywowane jest takie żądanie i trzeba je wykazać, najlepiej popierając to dowodami w postaci dokumentów lub powołaniem świadków, 
  • Władza rodzicielska i alimenty - jeśli małżonkowie doczekali się wspólnych małoletnich dzieci, w pozwie należy ująć także kwestie władzy rodzicielskiej i alimentów na rzecz dzieci, czyli komu ma być powierzona władza rodzicielska, gdzie ma być miejsce zamieszkania dzieci, propozycję kontaktów z dziećmi, a jeśli chodzi o alimenty, to jakiej wysokości żądamy (wraz z uzasadnieniem takiej wysokości w treści pozwu).

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia pozwu o rozwód?

Załączniki do pozwu rozwodowego, które obligatoryjnie muszą zostać dołączone to oryginał odpisu aktu zawarcia małżeństwa, a jeśli małżonkowie mają wspólne dzieci, to także odpisy aktów ich urodzenia (również w oryginale) oraz potwierdzenie opłacenia pozwu (obecnie- 600 zł). Jeśli w pozwie, powód lub powódka żąda zasądzenia alimentów na swoją rzecz lub na rzecz dzieci to należy załączyć dokumenty, które potwierdzają wysokość wskazywanych kosztów utrzymania (np. faktury, rachunki itp.). W przypadku żądania orzeczenia rozwodu z winy jednego z małżonków, należy też załączyć dowody, które mają poprzeć takie żądanie (np. zdjęcia małżonka świadczące o zdradzie, sprawozdanie detektywa itp.). Warto też załączyć zaświadczenie o zarobkach lub PIT za dany rok. Co istotne, załącznikiem musi też być odpis pozwu wraz z załącznikami, który później zostanie wysłany do pozwanego lub pozwanej.

Pozew można wysłać pocztą lub złożyć w biurze podawczym właściwego sądu.

Treść uzasadnienia pozwu o rozwód

W sprawie rozwodowej kluczowe jest wykazanie, iż między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Dlatego też w uzasadnieniu trzeba wskazać na wszelkie okoliczności faktyczne, które o tym świadczą. Jeśli w pozwie domagamy się też uregulowania władzy rodzicielskiej, alimentów i innych kwestii, to w uzasadnieniu trzeba umotywować swoje żądanie, powołując się na konkretne dowody. Nie warto bardzo szczegółowo i obszernie opisywać wszystkich sytuacji związanych z przebiegiem małżeństwa, należy skupić się jedynie na rzeczach istotnych i podać wszelkie konkrety.

Pozew o rozwód złożony - co dalej?

Po złożeniu pozwu, pozostaje czekać na wiadomość (listowną) zwrotną z sądu. W sytuacji, gdy sąd stwierdzi, że pozew obarczony jest brakami formalnymi (np. jest nieopłacony, niepodpisany, nie zawiera potrzebnych dokumentów), wezwie powoda lub powódkę do uzupełnienia tych braków. Jeśli pozew nie będzie zawierał braków formalnych lub zostaną one w czasie uzupełnione, należy czekać na wyznaczenie przez sąd daty pierwszej rozprawy. Przeważnie czeka się na to 3-4 miesiące (lub dłużej).

Czy warto zatrudnić adwokata do prowadzenia sprawy rozwodowej?

Zawsze warto skonsultować wszelkie wątpliwości ze specjalistą. Poza tym, sprawy rodzinne często są bardzo emocjonalne, więc pomocne będzie wsparcie osoby, która spojrzy na sytuację „na chłodno”. Sprawa rozwodowa to też zawsze duże nerwy (nawet w sprawach bez orzekania o winie), więc doświadczony adwokat będzie oparciem na sali sądowej. Co więcej, jak wspominano, wszystkie żądania z pozwu rozwodowego powinny być uzasadnione- adwokat, który specjalizuje się w tego typu sprawach będzie najlepiej wiedział jakie dowody warto załączyć, a które są niepotrzebne. Ponadto, profesjonalista będzie w stanie złożyć pozew bez braków formalnych, co przyspieszy rozpoznanie sprawy.

Wsparcie merytoryczne: Kancelaria Adwokacka Poznań - Koschel-Sturzbecher

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz