Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

12.10.2018

Jak uzyskać skierowanie na bezpłatną rehabilitację leczniczą

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zajmuje się sprawami związanymi z rehabilitacją leczniczą dla osób, które z powodu choroby lub urazu mogą utracić zdolność do pracy, ale jest szansa, że ją odzyskają po rehabilitacji. Z rehabilitacji można skorzystać, jeśli jest zagrożenie utraty zdolności do pracy. Musi jednak być szansa, że zdolność tę będzie można odzyskać po rehabilitacji. Konieczne jest spełnienie jednego z poniższych warunków:

 • ubezpieczenie w ZUS (np. z tytułu pracy zawodowej),

 • pobieranie zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego,

 • pobieranie renty okresowej z tytułu niezdolności do pracy.

Z rehabilitacji można również skorzystać, jeśli:

 • podczas kontroli zwolnienia lekarskiego, na którym chory obecnie przebywa, lekarz orzecznik stwierdzi taką potrzebę,

 • chory stara się o świadczenie rehabilitacyjne lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Niezbędne dokumenty

Należy przygotować wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS, który wypełni lekarz. Może on skorzystać z formularza przygotowanego przez ZUS (wniosek PR-4) albo innego dowolnego. Wniosek powinien zawierać następujące dane starającego się o rehabilitację:

 • imię i nazwisko ,

 • PESEL,

 • adres zamieszkania i numer telefonu,

 • rozpoznanie medyczne w języku polskim,

 • opinię, czy po rehabilitacji istnieje rokowanie, że chory odzyska zdolność do pracy,

 • dokumentację medyczną leczenia (np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki badania USG itp.),

 • informację, że wniosek dotyczy rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS.

Wniosek należy złożyć w placówce ZUS. Na badanie lekarza orzecznika należy zabrać dokumentację z leczenia.

Lekarz może wystawić wniosek o rehabilitację w trakcie wystawiania zwolnienia elektronicznego (e-ZLA) na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Takiego wniosku nie trzeba zanosić osobiście. Lekarz prześle go elektronicznie do Zakładu.

Orzeczenie i skierowanie

Orzeczenie w sprawie rehabilitacji wydaje lekarz orzecznik ZUS:

 • po przeprowadzeniu badania lub

 • na podstawie zgromadzonej dokumentacji leczenia.

Jeżeli lekarz orzecznik wyda orzeczenie o potrzebie rehabilitacji, chory otrzyma skierowanie.

Termin i miejsce rehabilitacji można uzgodnić z pracownikiem ZUS. Czas oczekiwania na

rehabilitację wynosi około 8 tygodni.

Ważne

Rehabilitacja trwa 24 dni, ale ordynator ośrodka rehabilitacyjnego może ją wydłużyć albo skrócić.

Koszty

ZUS pokrywa koszty leczenia, zakwaterowania i wyżywienia. Zwraca też koszty dojazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej z miejsca, w którym mieszka rehabilitowany, do ośrodka rehabilitacyjnego i z powrotem.

Stacjonarnie albo ambulatoryjnie

Można zostać skierowanym na rehabilitację w systemie:

 • stacjonarnym (pobyt całodobowy w ośrodku rehabilitacyjnym) w przypadku schorzeń:

  - narządu ruchu,

  - układu krążenia,

  - układu oddechowego,

  - psychosomatycznych,

  - onkologicznych po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego,

  - narządu głosu,

 • ambulatoryjnym (codziennie dojeżdża się na rehabilitację w wyznaczonych godzinach) w przypadku schorzeń:

  - narządu ruchu,

  - układu krążenia, w tym monitorowanego telemedycznie.

Indywidualny program

Lekarz w ośrodku rehabilitacyjnym ustali indywidualnie dla pacjenta zabiegi i zajęcia z zakresu:

 • różnych form rehabilitacji fizycznej, czyli kinezyterapii indywidualnej, zbiorowej i ćwiczeń w wodzie,

 • fizykoterapii (ciepłolecznictwa, krioterapii, hydroterapii, leczenia polem elektromagnetycznym wielkiej i niskiej częstotliwości, leczenia ultradźwiękami, laseroterapii, masażu klasycznego i wibracyjnego),

 • rehabilitacji psychologicznej, w tym m.in. psychoedukacji i treningów relaksacyjnych,

 • edukacji zdrowotnej w zakresie:

  - zasad prawidłowego żywienia,

  - znajomości czynników ryzyka w chorobach cywilizacyjnych,

  - znajomości czynników zagrożenia dla zdrowia w miejscu pracy,

  - podstawowych praw i obowiązków pracodawcy oraz pracownika,

  - kontynuacji rehabilitacji w domu po zakończeniu turnusu rehabilitacyjnego (instruktaż).

Ośrodki rehabilitacyjne

ZUS nie ma własnych ośrodków rehabilitacyjnych.

Zawiera umowy z ośrodkami, które muszą spełnić określone wymagania prawne, kadrowe, lokalowe i medyczne. Wykaz tych ośrodków znajduje się na stronie www.zus.pl w zakładce „Świadczenia – Prewencja i rehabilitacja – Prewencja rentowa – Kierowanie na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej”.

Opracowano na podstawie materiałów informacyjnych ZUS

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz