Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Artykuły Partnerów

19.02.2021

Jak poprawnie wypełnić kartę urlopową?

Pracownik, który posiada umowę o pracę ma prawo do skorzystania z urlopu. Pracodawca zgodnie z przepisami Prawa Pracy zobowiązany jest do jego udzielenia. Urlop ma charakter niezbywalny co oznacza, że nie można z niego zrezygnować lub zbyć na rzecz innych osób. Ilość dni do wykorzystania w danym roku kalendarzowym uzależniona jest od stażu pracy bądź długości okresu nauki danej osoby. Pracownik, którego staż pracy jest niższy niż 10 lat ma do dyspozycji 20 dni urlopu. Z kolei osoby, które przepracowały więcej niż 10 lat posiadają 26 dni urlopu do wykorzystania w danym roku kalendarzowym.

Przed skorzystaniem z prawa do urlopu pracownik musi dopełnić wszystkich niezbędnych formalności. W pierwszej kolejności osoba starająca się urlop powinna złożyć wniosek urlopowy u swojego pracodawcy. Dopiero po uzyskaniu jego akceptacji pracownik może udać się na urlop.

Czym jest karta urlopowa?

Karta urlopowa zwana też potocznie wnioskiem urlopowym jest dokumentem, który potwierdza udzielenie urlopu. Pracownik składając wniosek urlopowy prosi o udzielenie wolnego od pracy w określonym terminie. Pracodawca akceptuje lub odrzuca wniosek, biorąc pod uwagę opracowany wcześniej plan urlopu, wpływ urlopu na funkcjonowanie firmy i przepisy Kodeksu pracy dotyczące udzielania urlopów. Zgodnie z tymi przepisami jedna część urlopu powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych, a reszta może być dowolnie rozłożona na podstawie ustaleń między pracownikiem, a przełożonym. Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu w tym roku, w którym uzyskał on do niego prawo. Urlopu udziela się w dni pracy danego pracownika, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Podczas udzielenie urlopu , zakłada się że jeden dzień odpowiada 8 godzinom pracy. Jeżeli pracownik nie wykorzysta do końca roku przysługującego mu urlopu, wtedy pracodawca ma obowiązek udzielić mu zaległego urlopu najpóźniej do 30 września następnego roku.

Co powinna zawierać karta urlopowa?

Konstrukcja karty urlopowej jest na tyle prosta, że zazwyczaj wypełnienie jej nie sprawia trudności. Darmowy wzór tego dokumentu można znaleźć na inewi.pl. Karta urlopowa powinna zawierać imię i nazwisko pracownika, stanowisko pracy, miejsce oraz datę sporządzenia wniosku, a także dane firmy wraz z adresem. W treści wniosku należy wskazać termin urlopu, czyli datę początkową oraz końcową, a także liczbę dni urlopu, które zostaną wykorzystane. Na wniosku należy zaznaczyć także wymiar urlopu przysługującego w danym roku kalendarzowym, a także informacje dotyczące wykorzystanego urlopu i charakter urlopu z jakiego pracownik chce skorzystać np. urlop wypoczynkowy czy okolicznościowy. Ważność złożonego wniosku potwierdza się złożeniem własnoręcznego podpisu. Kodeks pracy nie określa szczegółowych wytycznych dotyczących formy wniosku urlopowego. W związku z tym taki wniosek można złożyć zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej. 

Urlop to podstawowe prawo pracownika do odpoczynku. Wniosek urlopowy stanowi informacje dla pracodawcy, że pracownik chciałby wykorzystać swoje prawo do dni wolnych. Wniosek złożony u pracodawcy nie oznacza automatycznego rozpoczęcia urlopu. Z urlopu można skorzystać dopiero wtedy, kiedy pracodawca potwierdzi otrzymane informacje, a także zaakceptuje prośbę pracownika.

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz