Jak i do kogo złożyć wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zależności od przedmiotu zapytania

Interpretacja indywidualna daje podatnikom jasne i precyzyjne wyjaśnienie w jaki sposób należy stosować dany przepis podatkowy. Taki dokument choć nie jest źródłem prawa to jednak zapewnia podatnikom ochronę przed negatywnymi konsekwencjami podatkowymi i karnoskarbowymi w zakresie w jakim podatnik zastosuje się do treści interpretacji. Warto zatem pochylić się nad kwestią właściwości przedmiotowej organów podatkowych.

 

Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji składa się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (art. 14b Ordynacji podatkowej). Jest to organ właściwy na cały kraj. Ponadto jak czytamy w art. 14j Ordynacji podatkowej stosownie do swojej właściwości interpretacje indywidualne wydaje wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa.

W rezultacie w zakresie podatku PIT czy VAT (z wyłączeniem wniosku o wydanie Wiążącej Informac Stawkowej, która dotyczy stawek podatku VAT) wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji należy złożyć do Dyrektora KIS. Analogicznie będzie np. w zakresie podatku PCC, CIT, SD czy podatku akcyzowego.

Jeżeli natomiast podatnik jest zainteresowany wydaniem interpretacji w zakresie stosowania przepisów dotyczących podatku od nieruchomości, to wniosek w tym zakresie powinien złożyć do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

W obu jednak przypadkach wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych.

Ponadto składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

 

 

Wnioskujący o wydanie interpretacji indywidualnej składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego. W razie złożenia fałszywego oświadczenia wydana interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych.

W myśl art. 14f Ordynacji podatkowej wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku:

1) wycofania wniosku - w całości;

2) wycofania części wniosku w odniesieniu do przedstawionego w nim odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego - w odpowiedniej części;

3) uiszczenia jej w kwocie wyższej od należnej - w odpowiedniej części.

 

Marcin Sądej, Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: indywidualna interpretacja podatkowa

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...