INDEKS TEMATYCZNY » Zwrot podatku

 • 26-03-2015
  Nadpłata i zwrot podatku - MF ułatwi życie podatnikom
  Katalog uprawnionych do uzyskania nadpłaty zostanie rozszerzony na wszystkie podmioty objęte stosunkiem podatkowoprawnym – wynika ze wstępnych założeń do projektu nowej Ordynacji podatkowej. Wprowadzona ma być także m.in. możliwość zwrotu nadpłaty podmiotom wskazanym przez podatnika. więcej »
 • 31-10-2014
  Podatki 2015: Nowe rozporządzenie ws. zwrotu podatku VAT
  Resort finansów opublikował projekt nowego rozporządzenia ws. zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) niektórym podatnikom. Regulacje zostaną dostosowane do unijnych przepisów, które odnoszą się do usług telekomunikacyjnych, nadawczych lub elektronicznych. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r. więcej »
 • 28-07-2014
  Podatki 2015: Nowe zasady wszczynania postępowań podatkowych
  Resort finansów zamierza zlikwidować obowiązek wydania postanowienia o wszczęciu postępowania w sprawach zaliczania wpłaty, nadpłaty albo zwrotu podatku – wynika z projektu tzw. dużej nowelizacji Ordynacji podatkowej. Zniesiony zostanie też obowiązek wydania postanowienia w sprawach wstrzymania i wygaśnięcia decyzji. więcej »
 • 30-06-2014
  Podatki na wakacjach. Gdzie można liczyć na zwrot VAT?
  Osoby, które wybierają się na zagraniczne wakacje, mogą w niektórych przypadkach liczyć na odzyskanie VAT, co pozwoli na zaoszczędzenie nawet kilkunastu procent wartości zakupów. Eksperci podatkowi Grupy Gumułka twierdzą, że najlepiej jest już przed wyjazdem sprawdzić, jak wyglądają procedury związane ze zwrotem i czy w ogóle w docelowym kraju podróży istnieje taka możliwość. więcej »
 • 14-02-2014
  NSA: Korekta zeznania spadkodawcy a zwrot nadpłaty podatku
  Z uzasadnienia: Zeznanie złożone przez spadkodawcę sporządzone zostało prawidłowo, a także zaliczki odprowadzone przez niego obliczone zostały właściwie. Tym samym zobowiązanie podatkowe na dzień otwarcia spadku wykazane zostało prawidłowo. Późniejsze działania spadkobierców (zawarcie ugody na podstawie której wynagrodzenie objęte określonymi fakturami VAT nie było należne) nie stanowi podstawy do korekty przez organ podatkowy zobowiązań spadkodawcy. Zatem, spadkobiercy nie przysługuje uprawnienie do otrzymania zwrotu zadeklarowanego i zapłaconego PIT za 2008 r. oraz zaliczek na PIT wpłaconych w 2009 r. przez spadkodawcę. więcej »
 • 04-02-2014
  Resort finansów ostrzega przed phishingiem
  Podatnicy powinni uważać na wiadomości e-mail zawiadamiające o zwrocie podatku dochodowego za rok ubiegły – ostrzega Ministerstwo Finansów. Resort wskazuje, iż urzędy skarbowe nie mają żadnego związku z takiego rodzaju wiadomościami, a całe zjawisko to forma tzw. phishingu, mającego na celu wyłudzenie danych podatnika. więcej »
 • 03-02-2014
  Podatki 2014: Zmiany ws. wniosków o stwierdzenie nadpłaty podatku
  Do Ordynacji podatkowej trafią nowe regulacje odnoszące się do problemu załatwiania wniosku o stwierdzenie nadpłaty po upływie terminu przedawnienia – wynika z założeń do projektu tzw. dużej nowelizacji Ordynacji podatkowej. Nowe regulacje powinny wejść w życie jeszcze w 2014 r. więcej »
 • 20-12-2013
  Nienależny zwrot podatku jako zaległość podatkowa
  Zapytanie nr 5449 do ministra finansów w sprawie przesunięcia ciężaru dowodu, o którym mowa w art. 52 § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, z podatnika na organ podatkowy więcej »
 • 25-11-2013
  PCC: Oświadczenie woli złożone pod wpływem błędu a zwrot podatku
  Pytanie: Wraz z mężem nabyłam nieruchomość lokalową. Notariusz pobrał i odprowadził podatek od czynności cywilnoprawnych. W umowie sprzedający zobowiązał się, że w określonym czasie doprowadzi do wykreślenia z księgi wieczystej hipoteki. Jednak warunek ten nie został spełniony i wraz z mężem złożyłam przed notariuszem oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu istotnego, co do skutków prawnych wynikających z zawarcia pierwotnej umowy sprzedaży ww. nieruchomości. Czy przysługuje nam prawo zwrotu uiszczonego przy zawieraniu pierwotnej umowy sprzedaży podatku od czynności cywilnoprawnych? więcej »
 • 23-10-2013
  Zwrot akcyzy od samochodów osobowych
  Pytanie podatnika: Czy od samochodów zarejestrowanych czasowo na terytorium Polski, w celu ich przewiezienia do innego kraju UE (dostaw wspólnotowych), a następnie sprzedanych przysługuje zwrot akcyzy zapłaconej na terytorium kraju? więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

14.02.2023

Szkolenie on-line: Typowanie podatników do kontroli - czyli co administracja skarbowa wie o...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
15.02.2023

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
16.02.2023

Szkolenie online: Rozliczanie transakcji trójstronnych oraz łańcuchowych na gruncie podatku VAT

cena: 690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
21.02.2023

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
22.02.2023

Szkolenie on-line: Zmiany w podatku VAT 2022 - 2023 (w tym m.in. tarcza antyinflacyjna, e-faktura,...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY