INDEKS TEMATYCZNY » Zwolnienie podmiotowe

 • 08-12-2023
  Sprzedaż samochodu poleasingowego a limit zwolnienia podmiotowego VAT
  Skoro sprzedaż samochodu osobowego, wykupionego uprzednio do majątku prywatnego, zostanie dokonana poza prowadzoną działalnością gospodarczą oraz nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, to podatnik nie powinien wykazywać przychodu związanego z tą transakcją w wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. A zatem sprzedaż ta nie spowoduje utraty zwolnienia podmiotowego, określonego w art. 113 ust. 1 ustawy. Tak stwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 05-12-2023
  Zwolnienie z VAT najmu po przekroczeniu 200 tys. zł obrotu
  W przypadku przekroczenia obrotów w wysokości 200 000 złotych, podatnik będzie mógł zastosować zwolnienie od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy, dla usług wynajmu lokali mieszkalnych wynajmowanych bezpośrednio najemcom korzystającym z lokali na własne potrzeby mieszkaniowe. więcej »
 • 15-11-2023
  Zwolnienie podmiotowe VAT przy zmianie roku podatkowego
  Wartość sprzedaży, która w pierwszym roku podatkowym spółki będzie objęta zwolnieniem od podatku VAT liczona będzie od dnia zawarcia umowy spółki do końca roku kalendarzowego. Dla prawidłowego wyliczenia limitu spółka powinna za rok podatkowy przyjąć rok kalendarzowy, niedopuszczalne jest więc aby rok podatkowy w podatku od towarów i usług trwał dłużej niż 12 miesięcy - tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 17-10-2023
  Prowadząc działalność nierejestrowaną można być podatnikiem VAT
  Podatnik jako magister prawa chce świadczyć usługi w zakresie doradztwa prawnego, pomocy przy sporządzaniu prostych pism oraz innych czynnościach związanych z prawem. Nie przewiduje aby potencjalne dochody w ramach tej działalności były szczególnie duże, dlatego też pragnie podjąć działalność na zasadzie działalności nierejestrowanej. Czy w takim przypadku będzie podatnikiem podatku podatku od towarów i usług? więcej »
 • 12-10-2023
  Wznowienie działalności po zawieszeniu: Jaki limit zwolnienia podmiotowego w VAT?
  Do czerwca podatniczka miała zawieszoną działalność gospodarczą. W okresie zawieszenia działalności nie zmieniła formy prawnej prowadzonej działalności (jednoosobowa działalność) oraz nie osiągała przychodów z działalności. Czy zawieszenie działalności zmniejsza limit zwolnienia podmiotowego VAT? Czy limit przysługuje proporcjonalnie od dnia odwieszenia działalności (od czerwca)? Czy przysługuje cały limit 200 000 zł? więcej »
 • 05-10-2023
  Odsprzedaż mediów do mieszkań a limit zwolnienia podmiotowego VAT
  Do limitu określonego w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług odsprzedaż mediów (refaktura) na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych korzystających ze zwolnienia określonego w § 3 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia nie powinna być wliczana do limitu sprzedaży. Wobec tego, w sytuacji gdy wspólnota mieszkaniowa nie przekroczy kwoty 200 tys. zł z tytułu wykonywania innych czynności nieobjętych ww. zwolnieniem, zgodnie z art. 113 ust. 1 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy, nie będzie obowiązana do rejestracji jako podatnik VAT. więcej »
 • 26-09-2023
  Do limitu zwolnienia podmiotowego VAT wlicza się usługi najmu prywatnego
  Wartość świadczonych usług najmu pokoi w prowadzonym gospodarstwie agroturystycznym każdorazowo podlega wliczeniu do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem, po przekroczeniu kwoty 200 000 zł należy złożyć zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R we właściwym urzędzie skarbowym. więcej »
 • 23-08-2023
  Zwolnienie podmiotowe VAT: Sprzedaż wspólnej nieruchomości małżonków
  Jeżeli wartość sprzedaży budynku będącego we współwłasności małżeńskiej spowoduje przekroczenie kwoty 200 tys. zł to w konsekwencji spowoduje utratę przez małżonka prawa do zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. W takim przypadku będzie musiał złożyć zawiadomienie VAT-R i zarejestrować się jako podatnik VAT czynny, przesłać JPK_VAT i wykazać sprzedaż związaną z tą transakcją. więcej »
 • 16-08-2023
  Przychody z najmu prywatnego a limit zwolnienia z VAT przedsiębiorcy jednoosobowego
  Analizując kwestię wpływu przychodów z najmu na limit obrotów, które uprawniają do wyboru zwolnienia z podatku, należy przede wszystkim podkreślić, że podmiot świadczący usługi najmu w świetle ustawy o VAT zawsze jest podatnikiem tego podatku. więcej »
 • 17-05-2023
  Działalność i najem prywatny a limit zwolnienia podmiotowego z VAT
  Czy obrót z tytułu najmu mieszkań na cele mieszkaniowe należy wliczyć do obrotu 200 tys. zł, który generuje obowiązek rejestracji przedsiębiorcy jako podatnika VAT czynnego poprzez złożenie we właściwym urzędzie skarbowym zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R? więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

11.12.2023

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.12.2023

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
11.12.2023

Szkolenie on-line: Obowiązki płatników podatku dochodowego - zakończenie roku 2023 i 2024 rok

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
12.12.2023

Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
13.12.2023

Szkolenie on-line: Leasing według zasad księgowych i podatkowych (z uwzględnieniem MSSF 16)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY