INDEKS TEMATYCZNY » Zobowiązanie podatkowe

 • 20-01-2022
  Zobowiązania podatkowe: Symbole formularzy i tytułów płatności
  Wpłacając należności podatkowe na formularzu wpłaty podajemy symbol formularza lub tytułu płatności. Brak tego symbolu lub jego niepoprawne brzmienie może spowodować błędną kwalifikację wpłaty przez księgowość urzędu, a to z kolei może skomplikować życie podatnika (poprzez np. powstanie nadpłaty na jednym z kont a niedopłaty na innym). Warto, więc mieć pod ręką aktualny wykaz symboli/tytułów, stosowanych przy wpłatach należności podatkowych. więcej »
 • 05-05-2020
  Zabezpieczenie na majątku podatnika musi mieć uzasadnione podstawy
  Dokonane na majątku przedsiębiorcy zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych może znacząco wpłynąć na możliwość regulowania przez niego bieżących zobowiązań wobec swoich pracowników i kontrahentów. Negatywnie wpływa również na sytuację życiową samego podatnika. Dlatego wydane przez organy decyzje o zabezpieczeniu powinny być należycie uzasadnione. więcej »
 • 28-01-2020
  Odpowiedzialność za długi powstałe przed zawarciem związku małżeńskiego
  Czy podatnik będzie odpowiadał za zobowiązania podatkowe swojej żony własnym majątkiem osobistym oraz majątkiem wspólnym, powstałych po zawarciu związku małżeńskiego w sytuacji, gdy wobec żony wszczęto dwa postępowania podatkowe mające za przedmiot orzeczenie o jej solidarnej odpowiedzialności za zaległość spółki z o.o. z tytułu VAT, w której to spółce żona była członkiem zarządu, a które to zaległości powstały na kilka lat przed zawarciem związku małżeńskiego? więcej »
 • 20-06-2018
  Podatki 2018: NSA wydał uchwałę ws. zawieszenia biegu terminu przedawnienia
  Naczelny Sąd Administracyjny wydał niekorzystną dla podatników uchwałę ws. skuteczności zawiadomienia o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Jak wskazał sąd, za prawidłowe uznać należy poinformowanie podatnika tylko o skutku w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia w oparciu o art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej. więcej »
 • 14-12-2016
  Zobowiązania podatkowe nie podlegają sumowaniu
  Tezy: Przepisy Ordynacji podatkowej regulujące zabezpieczanie zobowiązań podatkowych, w szczególności art. 33 § 2 pkt 2 oraz § 4 pkt 2, nie przewidują możliwości zabezpieczenia kilku zsumowanych zobowiązań publicznoprawnych. Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 33 Ordynacji podatkowej odnosi się bowiem do zobowiązań podatkowych wynikających z przepisów prawa materialnego. Żadne ze źródeł tych zobowiązań nie normuje podstawy prawnej do ich połączenia. Swego rodzaju wyjątek stanowi łączne zobowiązanie pieniężne, choć z mocy przepisów prawa materialnego, jest ono również samoistnym zobowiązaniem podatkowym.  więcej »
 • 07-07-2015
  Przedawnienie zobowiązania podatkowego. Sejm blokuje zmiany
  Sejmowa podkomisja ds. monitorowania systemu podatkowego wyłączyła z prezydenckiego projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej propozycję uchylenia regulacji, które służą do zawieszania i przerywania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Przedsiębiorcy apelują o przywrócenie pierwotnych propozycji. więcej »
 • 08-06-2015
  Przedawnienie zobowiązań podatkowych. Ważny wyrok WSA
  Z uzasadnienia: Wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym to postępowaniu podatnik nie został poinformowany najpóźniej z upływem terminu, nie powoduje skutku w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. więcej »
 • 09-03-2015
  Ryzykowne życie w pożyciu
  Związki nieformalne oficjalnie w Polsce nie istnieją. Nie mają żadnych praw. Okazuje się, że mają jednak obowiązki. Zwłaszcza jeden – podatkowy. Partner lub partnerka mogą odpowiadać za zaległości podatkowe. więcej »
 • 12-02-2015
  Przedawnienie zobowiązań podatkowych. Ważny wyrok NSA
  Z uzasadnienie: Umorzenie postępowania konieczne jest z uwagi na upływ terminu przedawnienia, niezależnie od kształtu istniejącego zobowiązania podatkowego, spowoduje, że podatnik który zapłacił daninę na podstawie nieostatecznej decyzji będzie mógł skorzystać z instytucji przedawnienia, jeśli w tym terminie nie zostanie wzruszone domniemanie podatku należnego. W takim przypadku podatek wynikający z zeznania stanie się zawsze podatkiem. Sytuacja podatnika, wobec którego wyegzekwowano podatek będzie zatem analogiczna jak podatnika, który podatku w żaden sposób nie zapłacił. więcej »
 • 25-07-2014
  Podatki 2015: Więcej sposobów płacenia podatków
  Zobowiązanie podatkowe podatnika będzie uznawane za zapłacone także wtedy, gdy wpłata dokonana zostanie z rachunku bankowego należącego do innej osoby/podmiotu – wynika z przygotowanego przez resort finansów projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają wejść w życie z początkiem przyszłego roku. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

28.09.2022

Szkolenie online: Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków - 3-dniowe warsztaty

cena: 1390.00 zł netto

organizator: MDDP Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
28.09.2022

Szkolenie on-line: Dozwolona optymalizacja podatkowa z uwzględnieniem Polskiego Ładu

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
29.09.2022

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
30.09.2022

Szkolenie on-line: Inwentaryzacja: Zasady, Metody, Procedury

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.10.2022

Szkolenie on-line: Podatkowe problemy biur rachunkowych z uwzględnieniem Polskiego Ładu

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY